Порядок фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

ЗАТВЕРДЖЕНО

постанова правління

Фонду соціального страхування

з тимчасової втрати працездатності

__________________ 2010 

 

 

 

 

Порядок

фінансування страхувальників

для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

 

 

Цей Порядок визначає умови фінансування Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі – Фонд) страхувальників для надання ними матеріального забезпечення найманим працівникам відповідно до законів України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 08.07.2010 № 2464 та „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням” від 18.01.2001  № 2240 (далі – Закон України № 2240).

 

Фінансування страхувальників-роботодавців для надання матеріального забезпечення найманим працівникам здійснюється районними, міжрайонними, міськими виконавчими дирекціями відділень Фонду (далі – робочі органи Фонду).

 

Підставою для фінансування страхувальників робочими органами Фонду є оформлена за встановленим зразком заява-розрахунок, що містить інформацію про нараховані застрахованим особам суми матеріального забезпечення за їх видами. Форма заяви-розрахунку наведена у додатку до цього Порядку.

 

У разі виникнення страхового випадку із застрахованою особою, страхувальник-роботодавець на підставі поданих застрахованою особою, документів, передбачених чинним законодавством, та з урахуванням вимог Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління Фонду від 23.06.2008 р. № 25, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.07.2008 р. № 636/15327, нараховує суми матеріального забезпечення.

 

По мірі звернення застрахованих осіб за виплатою допомоги (по тимчасовій непрацездатності (за винятком допомоги по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї), по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї, по вагітності та пологах, на поховання) страхувальником формується заява-розрахунок.

 

Для отримання коштів Фонду для виплати матеріального забезпечення застрахованим особам, нарахованого страхувальником, страхувальник звертається до робочого органу Фонду за місцем обліку із заявою-розрахунком за підписом керівника та головного бухгалтера, засвідченою печаткою підприємства. Відповідальність за достовірність інформації в заяві-розрахунку несе керівник підприємства, установи, організації.

 

Заява-розрахунок готується у двох примірниках, один з яких разом із наданими застрахованими особами документами, на підставі яких призначається матеріальне забезпечення, зберігається у страхувальника, а другий – в робочому органі Фонду за місцем обліку страхувальника.

 

При опрацюванні заяви-розрахунку робочі органи Фонду перевіряють правильність заповнення реквізитів, наявність даних про страхувальника в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування, дані про сплату ним єдиного внеску.

 

Районні, міжрайонні, міські виконавчі дирекції відділень Фонду здійснюють фінансування страхувальників протягом десяти робочих днів після надходження заяви-розрахунку.

 

У разі, якщо сума отриманих страхувальником від Фонду страхових коштів перевищує фактичні витрати на надання матеріального забезпечення, невикористані страхові кошти повертаються до робочого органу Фонду, що здійснив фінансування, протягом трьох робочих днів після здійснення виплат в терміни передбачені законодавством.

 

Для зарахування страхових коштів страхувальник-роботодавець відкриває окремий поточний рахунок у банку у порядку, встановленому Національним банком України.

 

Страхувальник-роботодавець, який є бюджетною установою, відкриває окремий рахунок для зарахування страхових коштів у відповідному органі Державного казначейства України в порядку, встановленому Державним казначейством України.

 

Кошти Фонду, що надходять на зазначений рахунок, обліковуються страхувальником на окремому субрахунку.

 

Страхові кошти, зараховані на окремий поточний рахунок у банку або на окремий рахунок у відповідному органі Державного казначейства України (далі – окремий рахунок), можуть бути використані страхувальником виключно на надання матеріального забезпечення та соціальних послуг застрахованим особам.

 

Страхові кошти, зараховані на окремий рахунок, не можуть бути спрямовані на задоволення вимог кредиторів, на стягнення на підставі виконавчих та інших документів, за якими здійснюється стягнення відповідно до закону.

 

У разі порушення провадження у справі про банкрутство страхувальника страхові кошти, зараховані на окремий рахунок, відкритий для зарахування коштів Фонду, повертаються до робочого органу Фонду, який в подальшому забезпечує надання матеріального забезпечення застрахованим особам. Фінансування такого страхувальника виконавчою дирекцією відділення Фонду припиняється.

 

Призначення та виплата матеріального забезпечення добровільно застрахованим особам здійснюються робочими органами Фонду за місцем проживання таких осіб на підставі їх заяви та документів, передбачених Законом України № 2240, цим Порядком і оформляються наказом директора цього органу.

 

Для отримання матеріального забезпечення добровільно застраховані особи повинні подати до робочого органу Фонду:

 

– заяву на ім’я директора робочого органу Фонду про надання певного виду матеріального забезпечення із зазначенням реєстраційного коду страхувальника (номеру у Держреєстрі – для зареєстрованих після 01.01.2011 р.), номеру рахунку та реквізитів банківської установи для зарахування страхових коштів. Відповідальність за достовірність інформації в заяві несе добровільно застрахована особа.

– договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, укладений між добровільно застрахованою особою та відповідним управлінням Пенсійного фонду України;

– паспорт;

– трудову книжку;

– свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

– для осіб, які працюють за межами території України і не застраховані в системі соціального страхування країни, в якій вони перебувають, завірену управлінням Пенсійного фонду України копію документа уповноваженого органу, який підтверджує роботу добровільно застрахованої особи в країні, де вона перебуває, та що ця особа не є застрахованою у відповідній системі соціального страхування. Зазначений документ повинен бути легалізований посольством (консульством) України, юрисдикція якого поширюється на країну, де працює така особа;

– довідку про оподатковуваний дохід, отриманий у розрахунковому періоді, видану державним податковим органом, передбачену Порядком обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. № 1266.

 

При нарахуванні допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах добровільно застрахованій особі, робочі органи Фонду перевіряють наявність даних про страхувальника в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування та дані про розмір сплаченого ним єдиного внеску.

 

Надані добровільно застрахованими особами документи, на підставі яких призначається матеріальне забезпечення, (в тому числі завірені робочим органом Фонду копії відповідних посвідчень або інші документи, які підтверджують право на пільгу) зберігаються в робочих органах Фонду.

 

Документи для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах розглядаються робочим органом Фонду не пізніше десяти днів з дня їх надходження відповідно до статті 52 Закону України № 2240.

 

Страхувальники зобов’язані надавати робочим органам Фонду Звіт по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, відповідно до Порядку формування, подання та заповнення звітів по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого правлінням Фонду.

 

 

 

Додаток

до Порядку фінансування страхувальників

для надання матеріального забезпечення

за рахунок коштів Фонду соціального

страхування з тимчасової втрати працездатності

 

 

 

Директору  

___________________________________

          (назва робочого органу Фонду)

 

виконавчої дирекції відділення
Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності

______________________________

                                  (П.І.Б.)

 

 

Назва страхувальника  ________________________________________________

 

Адреса _________________________________________

 

Реєстраційний код страхувальника _________________

 

Реєстраційний номер у Держреєстрі ________________

(для зареєстрованих після 01.01.2011)

 

Код ЄДРПОУ - для юридичних, (ДРФО - для фізичних осіб) ________________

 

Телефон _____________

 

 

ЗАЯВА-РОЗРАХУНОК

для надання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності на виплату матеріального забезпечення

застрахованим особам

 

Заява-розрахунок складається в гривнях з копійками.

 

№ з/п

Види матеріального забезпечення

Кількість

випадків

Сума

1

По тимчасовій непрацездатності (за винятком допомоги
по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї)

 

 

2

По тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї

 

 

3

По вагітності та пологах

 

 

4

На поховання

 

 

 

Разом

х

 

 

Кошти в сумі _____________________________________________________________

                                                                                                (прописом)

необхідно перерахувати

 

______________________________________________________________________

                      (вказати номер рахунку, відкритого відповідно до частини другої статті 21 Закону України № 2240,

 

_____________________________________________________________________________________________________________

                                                                            та реквізити банківської установи)

 

 

___  ____________ 201__ р.

Керівник підприємства (установи)  ______________  _____________

 

                                                                             (підпис)                         (П.І.Б.)

                 М.П.

Головний бухгалтер  _________________  _________________

 

                (підпис)                                  (П.І.Б.)

Comments