Методична служба ДНЗ "Подільський центр ПТО"

Методична робота у Державному навчальному закладі "Подільський центр ПТО" здійснюється згідно Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Положення про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі», «Положення про методичне об’єднання», планом роботи педагогічного колективу на рік, планами роботи педагогічної ради, науково-методичної ради, методичних комісій та іншими нормативно-правовими актами в галузі професійно-технічної освіти.

Система методичної роботи Центру ґрунтується на діагностичній основі з урахуванням рівня компетентності інженерно-педагогічних працівників і спрямована на удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників, підвищення ефективності навчально-виховного процесу з використанням інноваційних технологій та вирішення єдиної науково-методичної проблеми «Формування компетентного учня через підвищення професійної майстерності педагогів в контексті сучасних освітніх та виробничих технологій», робота над якою розпочалася у 2015-2016 навчальному році.

Основними завданнями методичної роботи центру є:

• організаційно-методичне забезпечення програм розвитку ПТНЗ;
• удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання учнівської молоді, забезпечення єдності, органічного взаємозв’язку загальноосвітньої та професійної підготовки учнів;
• розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення мотивації і умов для професійного зросту;
• організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної творчості, науково-дослідницькій роботі, впровадження результатів наукових досліджень, передового досвіду, педагогічних технологій тощо;
• створення КМЗ предметів та професій, розробка, видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій, наочних засобів навчання;
• підготовка до атестації педагогічних працівників.

Головним завданням залишається задовольнити потреби викладачів, майстрів виробничого навчання в оволодінні передовими технологіями навчання і виховання.

Структура методичної роботи


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments