ПУБЛІКАЦІЇ / PUBLICATIONS

Друковані випуски:
UA/ENG
Передмова / Preface
2016
ISSUU>>

https://issuu.com/methodfund/docs/merged.compressed

Публікація “Передмова” - це тексти та художні роботи, вироблені учасницями/ками серії мистецьких й дослідницьких семінарів у межах однойменного проекту*, організованого Метод Фондом у 2016–2017 рр. Матеріали звертаються до періоду формування дискурсів і практик «сучасного мистецтва» в Україні, проблематизують сучасну інституційну систему мистецтва та формулюють певні методи критичних мистецьких практик. 

За редакцією К. Бадянової, Л. Наконечної, Д. Панкратова. – К. : АДЕФ, 2016. – 204 с. 
Редагування: Лариса Бабій, Анастасія Осипенко. Дизайн і верстка: Ксенія Ковтанюк. Наклад 300 пр.
За підтримки Rosa Luxemburg Stiftung з коштів Міністерства зовнішніх справ ФРН. 

*Передмова – тривалий дослідницько-мистецький та освітній проект Метод Фонду з критичного (пере)осмислення і прояснення понять культурного і політичного поля. 


Випуски Зошитів підготовлені семінаром Метод Фонду «Соціалістичний реалізм. Здаватися іншим» у співавторстві з Національним художнім музеєм України (2017).

Соціалістичний реалізм. Здаватися іншим. Зошит № 1  
ISSUU>>

https://issuu.com/methodfund/docs/zoshit_pink_issuu.compressed

У Зошиті № 1 зібрані матеріали, які виникали в межах дослідницьких і мистецьких проектів, публічних лекційний програм, дискусій і які поєднували досвід діяльності музейниць/ків, художниць/ків, історикинь/ків. (друкований випуск) Соціалістичний реалізм. Здаватися іншим. Зошит № 1 / За редакцією К. Бадянової, Л. Наконечної, Д. Панкратова. – К. : АДЕФ, 2017. – 88 с. 
Редагування і коректура: Анастасія Осипенко. Дизайн і верстка: Ксенія Ковтанюк. Наклад 500 пр. За підтримки Rosa Luxemburg Stiftung з коштів Міністерства зовнішніх справ ФРН. 


WEB publications:

"Розчарування речі", документації та рефлексії,
Хмельницький обласний художний музей, 2015
UA

http://issuu.com/methodfund/docs/method       


"Сьогодні ми не зустрінемось"
каталог виставки Курсу мистецтва, 2015
UA

http://issuu.com/llozovoy/docs/today_we_will_not_meet_2015__1_
Соціалістичний реалізм. Здаватися іншим. Зошит № 2  
ISSUU>>

https://issuu.com/methodfund/docs/zoshit_blue_issuu.compressed-ilovep

У Зошиті № 2 зібрані ескізи й описи мистецьких робіт – гіпотетичних втручань учасниць/ків семінару, які відбувалися в Національному художньому музеї України (НХМУ) протягом осінніх і зимових місяців 2017–2018 років. Опубліковані ескізи, окремі мистецькі роботи,теоретичні есе формувалися під час зустрічей учасниць/ків семінару і в процесі їхньої індивідуальної роботи з архівами, збіркою та виставковим простором НХМУ. (друкований випуск) 
Соціалістичний реалізм. Здаватися іншим. Зошит № 2 / За редакцією К. Бадянової, Л. Наконечної, Д. Панкратова. – К. : АДЕФ, 2017. – 84 с. 
Редагування і коректура: Анастасія Осипенко. Дизайн і верстка: Ксенія Ковтанюк. Наклад 500 пр. За підтримки Rosa Luxemburg Stiftung з коштів Міністерства зовнішніх справ ФРН. 

"Institutional weekend", 
documentation of the workshop, 2016
ENG/UA/RU

https://issuu.com/methodfund/docs/institutionalweekendzine_small
"Захоплення. Ситуація"
журнал виставки Курсу мистецтва, 2016
UA

                        https://issuu.com/methodfund/docs/zahoplennya_magazine1111Відео лекцій

Скільки практик сучасного мистецтва для руїн музею? Дискусія
Національний художній музей України 31.03.2017

Скільки практик сучасного мистецтва для руїн музею? Дискусія"НАВІЩО МУЗЕЙ?"
лекція-доповідь Ларіона Лозового та Антона Лапова в рамках проекту "Музей. Підвалини"
Хмельницький обласний художній музей, 2016 р.

НАВІЩО МУЗЕЙ?Відео лекції Ігоря Мокану «Скільки соціалістичних реалізмів на сучасну кураторську культуру? Румунський контекст». 
Переклад Магди Литвиненко.
Національний художній музей України, 2017
В рамках дослідницько-мистецького семінару "Соцреалізм. Здаватися іншим"

Скільки соціалістичних реалізмів на сучасну кураторську культуру?