Кои сме ние

 
 
 
Добре дошли на страницата на опитната метеорологична станция с.Сбор! На нея ще се публикуват месечни климатични обобщения , резултати  от проведени климатични експерименти  и данни от автоматични метеорологични станции.
 
 
 
             
         
ФИЗИКОГЕОГРАФСКО ОПИСАНИЕ
 
Станцията се намира в землището на с.Сбор.То се намира в северните покрайнини на Пазарджишкото поле с хубаво южно изложение  , в едно вдаване на полето в южните изложения на Средна гора с надморска височина около 320 метра .Най-северозападните части  на землището  достигат височина до 417м. - Келтепе.Тук то е изградено от елшишки гранит на места припокрит с делувиални насипи.На изток селото се наклонява към р.Луда Яна , а на юг към Пазарджишкото поле , което се състой от червеникави -песъчливи пластове.През землището на селото протича р.Луда Яна (на около 3,5 км източно е най-близката точка до нея) с нейн голям канал , вече не функциониращ , използван за напояване на землището .В нея се влива Къшла дере.В западната част протича река Еленка или  Курджа дере.В неговата дълбока долина има три микроязовира използвани за водопой на животни и поливане.От местността Тузлите западно от селото събира водите си Телки дере.На север има малък язовир - Кара гьол , използван от местното население за напояване , водопой и риболов.Язовира се подържа от жителите на селото.
 Селото е малко , землището е от ливади , лозя , овощни градини.Наслението се занимава със земеделие и животновъдство.
                             Най-близки селища са Пазарджик - на около 17 км южно , на север Левски и Свобода, на югозапад - Априлци и Щърково , юг Гелеменово , изток Росен и Черногорово , на запад Елшица  и Калугерово.
            Източник: "Пазарджик и Пазарджишко" автор проф.Иван Батаклиев
 
 
 
 
 Вижте ни къде се намираме на картата по-долу:
 
 
 
 
 

Местоположение без заглавие