LICEMED


Dezvoltarea laboratorului de încercări pentru dispozitive medicale în directă corelare cu prevederile directivei 93/42/EEC aplicabile şi a legislaţiei naţionale: Proiect CEEX-MA-C2-2657

ROMANA

ENGLISH

METECUS Cluj

Etape

Etapa 1.

Cercetări privind evaluarea conformiţăţii dispozitivelor medicale cu cerinţele de electrosecuritate în corelare cu directiva 93/42/EEC

 • Analiza cerinţelor din standardele armonizate
 • Concepţia şi realizarea instalaţiilor necesare experimentărilor şi achiziţia de echipamente şi standarde
 • Studiu privind elaborarea si realizarea procedurilor specifice

 Termen de finalizare: 20.12.2006

Etapa 2.

Elaborare metode noi de încercare pentru evaluarea conformităţii dispozitivelor medicale

 • Validarea metodelor elaborate Experimentări, Încercări
 • Proiectarea şi realizarea instalaţiilor pentru evaluare condiţii generale,achiziţii echipamente
 • Experimentări, evaluări dispozitive

Termen de finalizare: 30.06.2007

Etapa 3.

Elaborare documentaţie laborator de incercări 

 • Elaborarea documentaţiei necesare pentru auditul de preevaluare Formare auditor intern
 • Modificări ale documentaţiei conform observaţiilor evidenţiate la auditul de preevaluare
 • Depunerea dosarului de acreditare la organismul naţional competent

Termen de finalizare: 30.10.2007

Etapa 4.

Acreditarea laboratorului si diseminarea rezultatelor

 • Diseminarea informaţiei rezultatelor cercetării la beneficiar
 • Acreditarea laboratorului

Termen de finalizare : 20.12.2007