Mészöly Miklós Egyesület
Mészöly Miklós a XX. század második felének megkerülhetetlen jelentőségű írója. Hatalmas életművének (ideértve szépprózai, drámai, lírai alkotásokat ugyanúgy, mint bölcseleti, vagy irodalmi értekező prózáját) meghatározó jelentősége van mindazon irányzatok és iskolák létrejöttében, amelyek a II. világháború befejezésétől a második ezredfordulóig tartó korszak magyar szellemi életét meghatározták és jellemezték. Nagyrészt kiadatlan levelezése nélkül megírhatatlan a korszak irodalomtörténete. Recepciójának felírása egyenlő a kései modern és posztmodern magyar irodalom keletkezéstörténetével. Éppen ezért teljes írásos és tárgyi hagyatékának egyben tartása, feltárása és elemzése elsőrendű nemzeti érdek. Özvegyének, Polcz Alaine-nek kívánságára és ösztönzésére, e feladat tudatosítására és elvégzésére jött létre a Mészöly Miklós Egyesület. 

Az egyesület célja: kulturális tevékenység, Mészöly Miklós irodalmi hagyatékának gondozása – ezen belül közreműködés az alkotásaival kapcsolatos szerzői jogok gyakorlásában.

Az egyesület székhelye: Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest  

Elnökség: Dr. Szörényi László elnök, Jankovics József tiszteletbeli elnök, Szkárosi Endre  ügyvezető alelnök,   

Elnökségi tagok: Baranyai László, Nagy J. Boglárka, Ódor János