Mes už nugirdytus vaikus


Prisijungsi prie mūsų ?

Alkoholio kontrolės įstatymo 18, 29 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ir 4 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTĄ
Pateikė:

1. Vitas Matuzas

2. Kazimieras Kuzminskas

3. Jurgis Razma

4. Agnė Bilotaitė

5. Saulius Stoma

6. Valentinas Mazuronis

7. Petras Luomanas (apgailestauja, nes buvo suklaidintas)

8. Kęstutis Masiulis

9. Erikas Tamašauskas

10. Saulius Pečeliūnas


11. Algirdas Butkevičius


12. Artūras Melianas


13. Kęstutis Daukšys


14. Vaidotas Bacevičius