Mulleres e arte

 


Equipo da biblioteca ies sánchez cantón. pontevedra

 <p align="justify">
<span style="font-family:trebuchet ms;color:#330033;"><strong></p><blockquote><span style="font-family:trebuchet ms;color:#330033;"><strong><blockquote><blockquote><span style="font-family:trebuchet ms;color:#330033;"><strong>“A historia da arte
nega ás mulleres e afirma á muller”
</strong></span>Marián L.F.Cao (Profesora da Universidade Complutense de Madrid)
</blockquote></blockquote><p align="justify"></strong></span>Ata hai ben pouco as mulleres concretas e individuais cos seus desexos e preocupacións non aparecían nas plasmacións artísticas porque tiñan moi restrinxido o acceso como productoras de arte e non dominaban o ámbito que a sociedade patriarcal define e valida como arte verdadeira. Deste modo, as mulleres foron rexeitadas como creadoras e por tanto, a súa visión do mundo e de si mesmas case nunca foi exposta aos demais. As poucas mulleres que malia as enormes trabas acadaron importantes logros foron, en xeral, ignoradas pola Historia do Arte. Por outra banda, a arte e, na actualidade, tamén a publicidade, constrúen unha muller inventada e pouco cambiante. Prescíndese, en xeral, das mulleres de carne e oso xerando unha construcción universal que contenta as fantasías e os desexos que os homes desenvolven nunha sociedade onde a eles tamén se lles impoñen uns determinados valores tipificados como masculinos e bos. Certamente unha análise seria amosará outras produccións artísticas que non encaixarán neste esquema tan simplista. Porén, é innegable que non facer unha reflexión desde unha perspectiva de xénero é ocultar o papel que a arte ten como xustificadora de roles e constructora de conciencias.</strong></span> </p></blockquote>
<embed style="WIDTH: 425px; HEIGHT: 179px" name="flashticker" align="middle" src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf" type="application/x-shockwave-flash" flashvars="mode=preview&amp;previewLayout=white&amp;documentId=080304154555-0704aa44fe5b468b8226f8a189374acc&amp;backgroundColor=0099cc&amp;layout=grey" salign="l" scale="noscale" quality="high"></embed> <div style="WIDTH: 425px; TEXT-ALIGN: left"><a href="http://issuu.com/" target="_blank"><img src="http://static.issuu.com/webembed/previewers/style1/v1/m1.gif" border="0" /></a><a href="http://issuu.com/mesturas/docs/mulleres_e_arte?mode=embed&amp;documentId=080304154555-0704aa44fe5b468b8226f8a189374acc&amp;layout=grey" target="_blank"><img src="http://static.issuu.com/webembed/previewers/style1/v1/m2.gif" border="0" /></a><a href="http://issuu.com/embed/guide?documentUsername=mesturas&amp;documentName=mulleres_e_arte&amp;documentId=080304154555-0704aa44fe5b468b8226f8a189374acc&amp;width=425&amp;height=301" target="_blank"><img src="http://static.issuu.com/webembed/previewers/style1/v1/m3.gif" border="0" /></a></div>