Machzor voor de feestdagen


Messiasbelijdende
Machzor
מחזור משיחי
voor de feestdagen


Om PDF bestanden te kunnen lezen heeft u het programma Acrobat Reader nodig.

Klik op dit plaatjeom het programma te downloaden.


Voorpagina

Inhoud

Pesach Hagada - Seideravond

Chag haMatzot - Feest der Ongezuurde Broden

Yom haBikurim - Dag der Eerstelingen

Shavuot - Wekenfeest

Rosh haShana - Joods Nieuwjaar

Yom Kipur - grote Verzoendag

Sukot - Loofhuttenfeest

Simchat Tora - Vreugde der Wet

Chanuka - Inwijdingsfeest

Purim - Lotenfeest