Bijbelstudies in PDFDeze studies worden in een nieuw venster geopend.
Om PDF bestanden te kunnen lezen heeft u het programma Acrobat Reader nodig.
Klik op dit plaatje
om het programma te downloaden.


Mocht u in deze bijbelstudies op zoek zijn naar een uitleg of behandeling van specifieke bijbelteksten,
dan kunt u de onderstaande index van tekstverwijzingen raadplegen.

Deze index wordt telkens aangevuld en vervangen zodra er een nieuwe studie
op deze site geplaatst wordt:
 

 Printvriendelijke Bijbelstudies in PDF:

 

001. De Eeuwige is EEN! - Adonai echad!

002. De Naam Yeshua - haShem Yeshua

003. De Naam JHWH - haShem YHVH

004. De Gemeente - haQehila

005. De Sabbat - haShabat deel 1: Alléén voor de Joden?

006. De Sabbat - haShabat deel 2: Hoe ging Yeshua ermee om?

007. Heiligheid - Q’dusha deel 1: Weest heilig, want Ik ben heilig!

008. Heiligheid - Q’dusha deel 2: Seksuele zonden

009. Spijswetten - Kashrut deel 1: Leviticus 11:1-47 en Deuteronomium 14:3-21

010. Spijswetten - Kashrut deel 2: Marcus 7:1-23 en Mattheüs 15:1-20

011. Spijswetten - Kashrut deel 3: Handelingen 10:1-48

012. Spijswetten - Kashrut deel 4: Romeinen 14:1-23

013. Spijswetten - Kashrut deel 5: 1 Korinthiërs 8:1-13 en 10:14-33

014. Spijswetten - Kashrut deel 6: Exodus 23:19, 34:26 en Deuteronomium 14:21

015. De wekelijkse Schriftlezing - Parashat haShavua

016. Het Bidden - Hit'palel deel 1: Kavana - het vrije gebed

017. Het Bidden - Hit'palel deel 2: Qeva - het vastgelegde gebed

018. Vallen in de geest - Shaktipat

019. Spreken in Tongen - Glossais lalein deel 1: Marcus 16:15-20

020. Spreken in Tongen - Glossais lalein deel 2: Handelingen 2:1-14, 2:41-43 en 10:44-48

021. Spreken in Tongen - Glossais lalein deel 3: Handelingen 19:1-8 en 1 Korinthiërs 12:1-31

022. Spreken in Tongen - Glossais lalein deel 4: 1 Korinthiërs 13:1-2, 13:8-10 en 14:1-40

023. Vlaggen en banieren - Degalim v'Nisim

024. Geest der Waarheid - Ruach haEmet

025. Palestina - Filistin

026. G'ds volk - Am haElohim

027. Noachieten - B'nei Noach

028. Melchisedek - Malki-Tzedeq 

029. Farizeeën - P'rushim

030. Hoofddeksel - Mig'ba'a 

031. Deurkokertje - Mezuza deel 1: Deuteronomium 6:4-6

032. Deurkokertje - Mezuza deel 2: Deuteronomium 6:7

033. Deurkokertje - Mezuza deel 3: Deuteronomium 6:8-9

034. Doop - T'vila

035. Besnijdenis - B'rit Mila

036. Gebedsmantel en kwasten - Talit v'Tzitzit

037. Geslachtsregister van Yeshua - Sefer Tol'dot Yeshua

038. Maaltijd des Heren - S'udat haAdon


039. Voetwassing - R'chitzat rag'layim

040. Yeshua in de TeNaCH - Yeshua b'haTeNaCH

041. Nieuwemaan - Rosh Chodesh

042. Kerstfeest - Chag haMolad 

043. De geboorte van Yeshua - Leidat Yeshua

044. Dood voor de wet - welke wet? deel 1: Romeinen 7:1-12

045. Dood voor de wet - welke wet? deel 2: Romeinen 7:13-26

046. De Bruiloft te Kana - haChatuna b'Qana

047. Messiaanse Psalmen - Tehilim M'shichi'im deel 1: Psalm 2:1-7

048. Messiaanse Psalmen - Tehilim M'shichi'im deel 2: Psalm 2:8-12

049. Messiaanse Psalmen - Tehilim M'shichi'im deel 3: Psalm 22:2

050. Messiaanse Psalmen - Tehilim M'shichi'im deel 4: Psalm 22:7-9 en 22:13-16

051. Messiaanse Psalmen - Tehilim M'shichi'im deel 5: Psalm 22:17 en 22:28-32

052. De Kerk - Kyriakon

053. De Synagoge - Beit haK'neset

054. De Huisgemeente - He kat' oikon ekklesia

055. Gastvrijheid - haCh'nasat Or'chim

056. De laatste dagen - Acharit haYamim

057. Man en vrouw - ha'ish v'ha'isha deel 1 Korinthiërs 11:2-16

058. Man en vrouw - ha'ish v'ha'isha deel 2: 1 Korinthiërs 14:34-38

059. De edele Olijf - haZayit haTov deel 1: Romeinen 9 en 10

060. De edele Olijf - haZayit haTov deel 2: Romeinen 11

061. Pasen - Pesach

062. Het Paasoffer - Zevach Pesach

063. Tijdschema Pesach en Chag haMatzot

064. Tijdschema Lijdensweek en Omertelling

065. Dag van de Eerstelingen - Yom haBikuri

066. De Omertelling - Sefirat haOmer 

067. Het teken van Yona - Ha'ot Yona haNavi

068. Wekenfeest - Pinksteren - Shavuot

069. Nieuwjaar - Rosh haShana

070. Grote Verzoendag - Yom Kipur deel 1: Geestelijke betekenis

071. Grote Verzoendag - Yom Kipur deel 2: Hedendaagse viering

072. Loofhuttenfeest - Sukot

073. Vreugde der Wet - Simchat Tora

074. Inwijdingsfeest - Chanuka

075. Het Licht der wereld - Ha'or ha'olam

076. Nieuwjaar van de bomen - Tu biSh'vat

077. Lotenfeest - Purim

078. Tienden - Ma'as'rot

079. Lichaam, ziel en geest - haGuf v'haNefesh v'haRuach

080. Het Paradijs - Gan Eden

081. Herleving der doden - Techiat haMetim

082. Dag des Oordeels - Yom haDin deel 1: De voorselectie

083. Dag des Oordeels - Yom haDin deel 2: Het oordeel over de levenden

084. Dag des Oordeels - Yom haDin deel 3: Het oordeel over de doden

085. De Goede Herder - HaRo'e haTov

086. De verjaardag - Yom Huledet

087. De ware wijnstok - haGefen gefen emet

088. De vrucht van de wijnstok - P'ri haGafen

089. De drempel - haMif'tan

090. Het bloed - haDam

091. Farao en Avimelech - Far'o v'Avimelech

092. Het Onze Vader - Avinu shebaShamayim

093. De Luiheid - haAtz'lut

094. De Gierigheid - Pleonektes

095. De leugenverhalen over Yeshua - Toledot Yeshu

096. De zonen G'ds en de reuzen - B'nei haElohim v'haNefilim deel 1: De zonen G'ds

097. De zonen G'ds en de reuzen - B'nei haElohim v'haNefilim deel 2: De reuzen

098. De Tien Woorden - Aseret haD'varim

099. De Reinigingswetten - T'harot

100. Lasteren tegen de Heilige Geest - Ham'gadef et Ruach haQodesh

101. Van huis tot huis - Kat' oikon

102. Immanuël - Imanu El

103. De zonde - Chata'at

104. De 144.000 - Mea v’arba’im elef nefesh v’arba’at

105. De twee getuigen - haShnei haEdai

106. Het jaar 2012 - Het begin van het einde

107. Gog en Magog - Gog vMagog

   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Meer studies op deze pagina zullen spoedig volgen...In deze Bijbelstudies is o.a. gebruik gemaakt van de volgende vertalingen: NBG-vertaling, Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV), Tanach, Statenvertaling, Luthervertaling, Willibrordvertaling, Het Boek, Dasbergvertaling (Chumash), Leidse Vertaling, Groot Nieuws Bijbel, Blue Letter Bible, Wycliffe Bible Translations en Instituut voor Taalwetenschap (SIL).

MESSIAANSE STUDIES OP FACEBOOK:

http://www.facebook.com/pages/Messiaanse-Studies/196085063745814