HomeWelkom op de Nederlandse homepage voor 

 
Doelstelling:

Het doel van deze website is door middel van deze bijbelstudies
enerzijds Joodse gelovigen die wel de Tora (Wet) naleven,
maar niet Yeshua (Jezus) als hun eigen Mashiach (Messias) erkennen,
de Blijde Boodschap te verkondigen,
en anderzijds christenen die wel in Jezus (Yeshua) geloven,
en derhalve ook niet meer doen wat G'd van ze vraagt
(o.a. Sabbat houden!!!)
terug te brengen naar de Joodse wortels van hun geloof
en hen te wijzen op het feit dat G'd altijd dezelfde is
en dat Hij ten opzichte van Zijn geboden en inzettingen
alsook ten opzichte van Zijn volk Israël nooit van gedachten veranderd is!