A. Ogienko osa2


Israel ja muut kansat – eilen, tänään ja huomenna 2. OSA

ALEKSANDR OGIENKO

Tänään meillä on ratkaiseva päivä. Mukava nähdä teitä. Juuri tätä varten tulin tänne, kertoakseni teille sen, mitä Jumala on antanut minulle. Se on uutta. Te olette ensimmäiset, jotka kuulevat kaikesta tästä, lukuun ottamatta meidän omaa seurakuntaamme. Se, mitä yritän kertoa teille kahdessa päivässä, sitä me olemme käyneet läpi seitsemän vuotta. Ymmärrän, että kaikki se, mitä puhun teille, teidän on vaikea omaksua se heti. Mutta älkää olko huolissanne. Kaikki, mitä puhumme, nauhoitetaan, ja uskon, että saatte materiaalia tämän jälkeen joko äänitteenä tai kirjallisena. Koska kaikki, mitä puhun, ovat saamaani ilmestystä. Jotta siitä voisi tulla teidän omaanne, teidän pitää ensin syödä se, sulatella ja omaksua. Silloin siitä tulee teidän omaanne. Ja sanon teille, se ei ole yksinkertainen prosessi, nimenomaan tämä sulattelu ja omaksuminen. Voin sanoa teille, että kaikki helvetin voimat nousevat teitä vastaan ottaakseen pois tämän perustan. Mutta Jeshua sanoi: joka kestää loppuun saakka, pelastuu. Katsokaa minua. Olen elänyt tämän kanssa jo 14 vuotta ja olen elossa, vaikka kaikki eivät pidä siitä, mitä minä puhun. En edes tiedä, pidättekö te siitä, mitä puhun. Sen tähden, älkää kiirehtikö tekemään johtopäätöksiä.  Rukoilkaa, syventykää Sanaan. Koska kaikki ilmestykset, jotka saamme, ne ovat meidän henkilökohtaisesta yhteydestä Jumalaan. Voin vain näyttää teille suunnan, jota kohti liikkua. Salomonin sananlaskuissa (14:8) on kirjoitettu, ”Mielevän viisaus on, että hän vaelluksestaan vaarin pitää.” (ven.käännös: Järkevän viisaus on siinä, että hän tietää tiensä.) Siis viisaan tulee tuntea se tie, mitä pitkin pitää kulkea. Minulla kaikki alkoi juuri tästä. Kun Herra voiteli minut palvelustehtävääni varten rabbi Sid Rothin kautta, en vielä ymmärtänyt mitään. Aloitin seitsemänpäiväisen paaston ja lähdin metsään, jossa minulla on mökki. Silloin oli sama vuodenaika kuin nyt, ehkä vähän aikaisempi. Kun saavuin perille, oli satanut niin paljon lunta, että mökki oli kokonaan lumen peitossa. Ymmärsin, että en lähde täältä pois, ennen kuin saan ilmestyksen. Paastosin ja rukoilin seitsemän päivää: Jumala, ennen kuin Sinä avaat minulle tien, en lähde minnekään. Se tapahtui 14 vuotta sitten.

Ja ensimmäinen asia, jonka Hän minulle silloin avasi, oli 1.Moos.9:26-27: ”Vielä hän sanoi: ”Kiitetty olkoon Herra, Seemin Jumala, ja olkoon Kanaan heidän orjansa. Jumala laajentakoon Jaafetin, ja asukoon hän Seemin majoissa, ja Kanaan olkoon heidän orjansa.” Tässä on kirjoitettu, että Jaafet asukoon Seemin majoissa. Tiedämme, että profetiat, jotka ovat kirjoitusten alussa, ovat kaikista globaaleimpia (yleismaailmallisimpia). Ne puhuvat niistä suurista suunnitelmista, jotka Jumala tulee toteuttamaan. Mutta ensimmäinen asia, jonka silloin ymmärsin oli se, että Jumala on Seemin Jumala – Jumala siis nimittää itseään Seemin Jumalaksi – ja Jaafet tulee asumaan Seemin majoissa. Mietin silloin heti, millä juridisella perusteella Jaafet voi asettua Seemin majoihin. Suhteiden kehityksen historia Israelin ja seurakunnan välillä puhuu siitä, että tämä asettuminen ei ole vielä tapahtunut. Mitä minä näen, oli yritys, ja on edelleen, että Jaafet otti Seemin Jumalan ja sanoi, että tämä on nyt minun Jumalani ja tämä on minun taloni. Ja te, juutalaiset, jos haluatte, kieltäytykää laistanne, ja tulkaa sitten Jumalamme luo, niin otamme teidät vastaan. Tunnetteko korvausteologian ja milloin se syntyi? Tunnette ristiretket. Ne olivat kaikki Jaafetin yrityksiä asettua Seemin majoihin eivätkä ne ole onnistuneet. Korvausteologian kautta on ikään kuin virallisesti yritetty omaksua itselle se, mikä on vierasta. Ristiretkien kautta yritettiin väkivalloin saada perintö haltuun. Ymmärrätte kaikki, että tämä on väärin.

Silloin kysyin Herralta: Miten? Miten Jaafet voi laillisesti, rakkaudessa, mennä sisään Seemin majoihin? Ja Jumala puhui minulle: Jer.31:7. ”Sillä näin sanoo Herra: Riemuitkaa iloiten Jaakobista, kohottakaa riemuhuuto hänelle, joka on kansojen pää; kuuluttakaa, kiittäkää ja sanokaa: ”Auta, Herra, kansaasi, Israelin jäännöstä”. Näemme tässä, että Jaakobia nimitetään kansojen pääksi. Ja tämä näytti minulle heti – kun luemme Uudesta testamentista, että mies on vaimon pää – tiedättekö tämän? Ymmärsin silloin, miten Jaafet voi laillisesti asettua asumaan Seemin majoihin. Jos Jaakob on pää, niin hän on aviomies, ja kansat ovat kuin vaimo, ja he voivat tulla Seemin majaan. Se on rakkausavioliitto. Ja vaimolla on miehensä sisäinen sisältö. Vaimo on apulainen. Te tiedätte, miten Jumala loi Aatamille vaimon. Luu luusta, liha lihasta. Luu luusta, liha lihasta. Ja lait, joiden mukaan elää, ja tunteet, jotka hänellä ovat, ovat täysin samanlaiset kuin hänen miehellään. Toisin sanoen, tänä päivänä, voi tarkkaan sanoa, sisäisen sisältönsä mukaan ”vaimo” - onko hän todellakin Jaakobin vaimo vai jonkun toisen vaimo? Ymmärrättekö ajatuksen? Lopetan toistaiseksi tähän, tämä oli johdanto. 

Ylistetään nyt Herraa. Haluan rukoilla. Noustaan seisomaan.

Isä, me tulemme Sinun luoksesi Poikasi nimessä. Me kiitämme Sinua, että Sinun Poikasi, Israelin Messias, kuoli meidän syntiemme tähden ja otti päälleen kaikki meidän syntimme ja kirouksemme ja on avannut meille pääsyn Sinun kansaasi. Haluamme todellakin tietää, mitä tietä tulee kulkea, jotta pääsemme osaksi kansaasi. Sitä varten olemme koolla tänään. Sinun Sanasi sanoo: Järkevän viisaus on siinä, että hän tietää tiensä. Anna meidän tulla tuntemaan tämä tie. Jos meillä on armo Sinun silmissäsi, niin pyydämme Sinua, avaa meille Sinun tiesi, että tulemme tuntemaan Sinut. Jeshuan Messiaan nimessä. Amen.

Seminaarimme aihe on siis Israel ja muut kansat, eilen, tänään ja huomenna. Se, mitä tapahtuu tulevaisuudessa Israelille - käsittelimme sitä vähän eilen. Näimme, että Israelia odottaa hyvä tulevaisuus. Näimme myös, että kaikki kansat, jotka ovat Jumalan lakia vastaan eivätkä tee parannusta vastustuksestaan sekä siitä pahasta, mitä ovat tehneet juutalaiselle kansalle, hävitetään. Jos katsomme kansojen Israelia kohtaan tunteman vihan hengellistä ydintä, se on hyvin yksinkertainen. Viha Israelia kohtaan on näkyvää, sitä, mitä näemme tässä maailmassa, mutta tätä kaikkea liikuttava voima on kansojen viha sitä lakia kohtaan, jonka mukaan juutalainen kansa elää. Esterin kirjassa Haaman muotoili hyvin selvästi, mistä tässä vihassa on kysymys. On kansa, joka elää erillään eikä lukeudu muiden kansojen joukkoon, ja lait, joiden mukaan tämä kansa elää, eroaa niistä laeista, joiden mukaan muut kansat elävät. Ja kuningas vaatii, että näin ei saa jatkua. Näitä lakeja, joiden mukaan kansa elää, se ei ole itse keksinyt. Nämä lait on antanut Jumala. Ja se on juuri se asia, mikä tekee tästä kansasta suuren. Nämä kaksi eri kansanryhmää olemme kanssanne käsitelleet. On Israelin kansa ja se elää erillään kaikista muista kansoista eikä lukeudu muiden kansojen joukkoon, kuten Bileam sanoi 4. Mooseksen kirjassa, kun mooabilaisten kuningas kutsui hänet kiroamaan juutalaisen kansan, joka oli lähtenyt Egyptistä. 4. Moos.23:9. ”Minä näen sen kallioiden huipulta, minä katselen sitä kukkuloilta: katso, se on erillään asuva kansa, se ei lukeudu pakanakansojen joukkoon.” Ja toinen kansa, joka taisteli Israelia vastaan, tulee hävitetyksi. Kirjoitusten mukaan on jäljellä vielä kaksi ryhmää kansoja: kansa, joka tulee suuresta ahdistuksesta ja kansat, jotka liittyvät Jumalaan sinä päivänä.

Tämän päivän kristitty eskatologia – tiedättekö, mikä on eskatologia? Se on tiede siitä, mitä tapahtuu aikojen lopulla. Sen mukaan suuresta ahdistuksesta tulevat ovat niitä ihmisiä, jotka tulevat Jumalan luo sinä päivänä. ”Sillä päivällä” tarkoitetaan Jumalan tuomioita, jotka tulevat maan päälle kaikille niille, jotka vastustavat Jumalan lakia. Eskatologiassa on erilaisia variaatioita. Toiset sanovat, että se tapahtuu ennen suurta ahdistusta, toiset, että ahdistus on viimeiset seitsemän vuotta ja sitten tulee Messias. Ja he puhuvat, että silloin seurakunta temmataan ylös: toiset puhuvat, että se tapahtuu ahdistuksen ajan alussa; toiset, että ahdistuksen ajan keskellä; kolmannet, että se tapahtuu ahdistuksen ajan lopussa. Mutta joka tapauksessa tämä kaikki tapahtuu viimeisten seitsemän vuoden aikana ennen Messiaan toista tulemista. Minua tämä ei vakuuta ollenkaan muutaman syyn takia. Jos tiedän, että on alkanut seitsemän vuoden ahdistuksen aika ja todistuksena sen alkamisesta on, että Antikristus istuu Jumalan temppelissä. Väitetään, että ennen tätä aikaa Jerusalemin temppeli rakennetaan uudelleen. Silloin kaikki tietävät joka tapauksessa, että seitsemän vuoden kuluttua Messias saapuu. Mutta se ei enää vastaa Raamatun kirjoituksia, koska ei kukaan tiedä, milloin Hän tulee. Ja toinen asia, minkä tähden en hyväksy tätä oppia: en ole samaa mieltä siitä, että ihmiset, jotka tulevat suuresta ahdistuksesta, ja ihmiset, jotka tulevat vihan päivänä, ovat samoja ihmisiä.

Jos meille jää aikaa, niin ehkä tutkimme tätä tarkemmin, mutta jotta teillä olisi mietittävää sen jälkeen, kun olen lähtenyt, niin sanon: voiko verrata sitä ahdistusta, jota juutalainen kansa koki Egyptissä sen jälkeen, kun toinen faarao, joka ei tuntenut Joosefia, alkoi hallita, kun lasten vereen sekoitettiin sementtiä, josta rakennettiin pyramideja, kun lapsia hukutettiin Niiliin. Voiko tätä ahdistusta verrata niiden ihmisten ahdistukseen, joka alkaa, kun Jumalan tuomiot alkavat niille, jotka ovat tehneet pahaa juutalaiselle kansalle? Voiko näitä verrata? Toista ahdistetaan sen vuoksi, että he yrittävät säilyttää Jumalan lain eivätkä halua sekoittua muihin kansoihin, jotka elävät laittomuudessa. Heitä vainotaan tämän tähden, tapetaan. Olen yhtä mieltä siitä, että kun Jumalan viha tulee ja Jumalan tuomiot vuodatetaan maan päälle, niin tulee ahdistus. Mutta jos katsomme Ilmestyskirjaa, niin näemme, että Jumalan tuomiot alkavat, kun seitsemäs sinetti avataan ja Jumalan tuomiot vuodatetaan niiden päälle, joissa ei ole Jumalan sinettiä. Kun kuudes sinetti avattiin, tuli hiljaisuus koko maan päälle. Ja Jumala lähetti enkelinsä laittamaan sinetin 144 000, 12 000 jokaisesta Israelin sukukunnasta ja sitten suuren ihmisjoukon kaikista kansoista, jotka ovat tulleet suuresta ahdistuksesta ja heillä kaikilla oli Jumalan sinetti. Keitä he sitten ovat, suuresta ahdistuksesta tulleet? Oletteko samaa mieltä, että heitä ei saa sekoittaa niihin, joiden päälle Jumalan tuomiot tulevat. Oletteko samaa mieltä? Sanokaa, onko eroa sillä, että sinut tapetaan, jos pysyt uskollisena Jumalan käskyille, ja sillä, että suostut tottelemaan Jumalan käskyjä vain siksi, jotta sinua ei tapettaisi. Ero näiden ihmisten hengellisen ytimen välillä, näiden kahden prosessin hengellisen olemuksen välinen ero – tunnetteko sen? Ne ovat erilaisia ihmisiä. Toiset ovat käyneet läpi ahdistuksen, koska ovat olleet uskollisia Jumalalle, mutta toiset ovat joutuneet ahdistukseen, koska ovat koko ajan kieltäytyneet Jumalan laista ja viime hetkellä, vain siksi, että jää henkiin, ovat suostuneet täyttämään Jumalan käskyt. Tässä on ero ihmisten välillä, jotka tulevat suuresta ahdistuksesta ja niiden ihmisten välillä, jotka tulevat Jumalan luo sinä päivänä. Ymmärrättekö? Puhun nyt ihmisistä, jotka tulevat suuresta ahdistuksesta. Kysymys: milloin ahdistus alkoi? Todellakin, milloin se alkoi ja milloin se loppuu? Milloin se loppuu, ikään kuin ymmärsimme Ilmestyskirjan mukaan – ennen kuin seitsemäs sinetti avataan, kun Jumalan palvelijat saavat sinetin.

Luetaan Ilmestyskirjan 7. luvusta jakeet 1-4: ”Sen jälkeen minä näin neljä enkeliä seisovan maan neljällä kulmalla ja pitävän kiinni maan neljää tuulta, ettei mikään tuuli pääsisi puhaltamaan maan päälle eikä meren päälle eikä yhteenkään puuhun. Ja minä näin erään muun enkelin kohoavan auringonnoususta, ja hänellä oli elävän Jumalan sinetti, ja hän huusi suurella äänellä niille neljälle enkelille, joille oli annettu valta vahingoittaa maata ja merta, ja hän sanoi: ”Älkää vahingoittako maata älkääkä merta, älkää myös puita, ennen kuin me olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijain otsaan.” Ja minä kuulin sinetillä merkittyjen luvun, sata neljäkymmentä neljä tuhatta merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista” 9.jae: ”Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään” Jakeet 13-14: ”Ja yksi vanhimmista puhui minulle ja sanoi: ”Keitä ovat nämä pitkiin valkeisiin vaatteisiin puetut, ja mistä he ovat tulleet?” Ja minä sanoin hänelle: ”Herrani, sinä tiedät sen.” ja hän sanoi minulle: ”Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä.”   Ilm. 9:4 Jumalan tuomiosta: ”ja niille sanottiin, etteivät ne saa vahingoittaa maan ruohoa eikä mitään vihantaa eikä yhtään puuta, vaan ainoastaan niitä ihmisiä, joilla ei ole Jumalan sinettiä otsassaan.” Ilm. 9:21. ”He eivät tehneet parannusta murhistaan eikä velhouksistaan eikä haureudestaan eikä varkauksistaan.” Tätä pitää tietysti tutkia syvemmin yhdessä. Näytin vain Raamatun jakeet, että näette eron näiden kahden ihmisryhmän välillä.

Meillä on siis lopulta neljä ihmisryhmää maapallolla. On Israel, joka elää erillään muista kansoista, on kansat, jotka eivät alistu Jumalan laille, ja koska ne ovat tehneet pahaa Israelille, ne tuhotaan. On kansa, joka tulee suuresta ahdistuksesta sekä ihmiset, jotka tulevat sinä päivänä, kun Jumalan tuomiot vuodatetaan. Ja tänä päivänä, ihmeellistä kyllä, suurin osa kristityistä teologeista väittävät: mihin tarvitsemme Jumalan lakia? Jeesus on vapauttanut meidät laista. Se on juutalaisia varten. Ja kun Jeesus tulee, niin sitten, jos todellakin tarvitsee, voimme noudattaa lakia. Eilen puhuimme, kun luimme Jesajan 66. lukua ja näimme, mille tuomiolle joutuvat ihmiset, jotka ovat hyljänneet Jumalan lain. Kaikki, jotka söivät sianlihaa, tuhottiin. Kaikki, jotka eivät juhlineet sapattia eivätkä uuden kuun juhlaa, eivät pääse uuteen maailmaan.  Vaan ainoastaan ne, jotka hyväksyvät Jumalan lain, elävät uudessa maailmassa.  Kysymys oli hyvin yksinkertainen – jos Jumala tuomitsee ne ihmiset, jotka elivät siihen päivään asti, niin ei kai Hän tuomitse muita ihmisiä, jotka ovat eläneet aikaisemmin, sata tai tuhat vuotta sitten, eri tavalla. Se on vastoin Jumalan luontoa. Kaikki ihmiset tuomitaan Jumalan lain mukaan. Ja meidän on parempi saada tietää se nyt, kuin myöhemmin, jotta viime hetkellä voimme hypätä siihen junaan, joka on matkalla Messiaan tuhatvuotiseen valtakuntaan - koska siinäkin on yksi ongelma.

Tiedättekö, että tuhatvuotisen valtakunnan ajaksi saatana sidotaan. Tiedättehän? Mitä se tarkoittaa ihmisille? Se tarkoittaa, että ei ole ketään, joka kiusaa. Silloin on juutalaisen kuninkaan, Israelin Messiaan valtakunta, Daavidin valtaistuimella Israelista maan ääriin saakka. Ja kaikki kansat ovat alisteisia sille laille, jonka Jumala on antanut Israelille. Jos jotkut kansat eivät halua noudattaa sitä, profeetta Sakaria kirjoittaa, että heille ei tule sadetta ja he kaikki kuolevat. Kansojen on helppo elää Jumalan lakia noudattaen. Miekat ja aseet haudataan, kukaan ei enää sodi, eikä siellä ole enää yhtään Jumalan lain vastustajaa. Mutta mistä tulevat myöhemmin, tuhatvuotisen valtakunnan lopussa, ne pakanat, jotka nousevat Jerusalemiin. Maan päällä ei enää ollut ketään – Israelin kansa, kansat, jotka ovat kuuliaisia Jumalan laille, jotka viimeisellä hetkellä tarttuivat kiinni Juudan mieheen. Muita ei ole. Kysymys. He ilmestyivät yhtäkkiä, kun saatana päästettiin lyhyeksi ajaksi vapaaksi.

Ilmestyskirja 20. luku. Onko teistä joku lukenut tämän? Luetaan nyt. Ensin jakeet 1-5:  ”Ja minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään. Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi ja heitti hänet syvyyteen ja sulki ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja villitsisi, siihen asti kuin ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet; sen jälkeen hänet pitää päästettämän irti vähäksi aikaa. Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta. Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennen kuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus.” Tässä näemme, miten tuhatvuotinen valtakunta perustetaan tänne maan päälle, missä elämme. Uusi taivas ja uusi maa eivät ole vielä tulleet. On tullut se aika, josta Jeshuan opetuslapset olivat kysyneet: tänä aikanako sinä Herra perustat Israelin valtakunnan. Tämä on seitsemäs päivä, se sapatti, jonka Jumala on asettanut luomisesta alkaen, jota viettämällä todistamme, että Jumalan valtakunta tulee maan päälle. Ja mitä me näemme? Saatana on sidottu tuhanneksi vuodeksi ja Jeshua tulee pyhiensä kanssa, ja sitä paitsi vain niiden kanssa, joiden sielut oli teloitettu, koska he olivat olleet uskollisia Jumalan laille. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. En näe tässä seurakunnan ylösottoa. Näen, että ensimmäisessä ylösnousemuksessa nousevat kuolleista ne, jotka tämän elämän aikana, koska ovat olleet uskollisia Jumalalle, ovat antaneet elämänsä. Loput ihmiset eivät ole elossa. Tuhatvuotisessa valtakunnassa on Jeshua pyhiensä kanssa. Heillä on kirkastettu ruumis. Ja ovat kansat, jotka viimeisenä päivänä ottavat juutalaisesta kiinni ja sanovat: Herra, anteeksi, että olen vastustanut Jumalan lakia. Jumala sanoo: kyllä, minä annan anteeksi. Käy sisään.

Tuhat vuotta – en tiedä, kuinka kauan se tarkoittaa todellisuudessa maan päällä – on kirjoitettu, että Jumalalle tuhat vuotta on kuin yksi päivä ja yksi päivä kuin tuhat vuotta. Jumala tietää, kuinka kauan. Mutta voin tarkasti sanoa, että tämän ajan lopulla saatana päästetään vapaaksi lyhyeksi aikaa. Luetaan tästä. Ilm.20:7- 15: ”Ja kun ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet, päästetään saatana vankeudestaan, ja hän lähtee villitsemään maan neljällä kulmalla olevia kansoja, Googia ja Maagogia, kootakseen heidät sotaan, ja niiden luku on kuin meren hiekka. Ja he nousevat yli maan avaruuden ja piirittävät pyhien leirin ja sen rakastetun kaupungin. Mutta tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät. Ja perkele, heidän villitsijänsä, heitetään tuli- ja tulikivijärveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat, ja heitä vaivataan yöt päivät, aina ja iankaikkisesti. Ja minä näin suuren, valkean valtaistuimen ja sillä istuvaisen, jonka kasvoja maa ja taivas pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt. Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan. Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan. Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen.”

Mistä nämä jakeet puhuvat? On kaksi asiaa, joihin haluan kiinnittää huomionne. Mistä nämä pakanat ilmestyvät? Me ymmärrämme, että Googin ja Maagogin kansat, maan neljältä kulmalta – neljältä kulmalta Jerusalemista katsottuna. Mutta jos puhuimme, että Jumalan valtakunta on jo perustettu maan päälle, niin mistä ne ilmestyivät? Jääköön tämä kysymys toistaiseksi avoimeksi, vastaan siihen myöhemmin. Toinen asia, johon haluan kiinnittää huomionne: valkean valtaistuimen eteen tulevat kaikki ihmiset, alkaen Aatamista siihen asti, kun tuhatvuotinen valtakunta päättyy - siis kaikki ihmiset, jotka joskus ovat eläneet maan päällä. Ja tiedämme, että jokaiselle ihmiselle on annettu yksi elämä, sitten seuraa kuolema, sitten tuomio. Ja tuomio määräytyy niiden tekojen mukaan, jotka ihminen on tehnyt. Ja näemme, että näiden ihmisten joukossa on ihmisiä, joiden nimet on kirjoitettu elämän kirjaan. Ja nimenomaan he yhdessä niiden pyhien kanssa, jotka hallitsivat tuhatvuotisessa valtakunnassa, pääsevät siihen uuteen taivaaseen, siihen uuteen maahan, jonka Jumala on valmistanut omia pyhiään varten. Oletteko yhtä mieltä kanssani? Tämän me näemme tänään.

Ja nyt lyhyesti siitä, mistä ilmestyivät pakanat. Luetaan Ilm.2:24-29: ”Mutta teille muille Tyatirassa oleville, kaikille, joilla ei ole tätä oppia, teille, jotka ette ole tulleet tuntemaan, niin kuin ne sanovat, saatanan syvyyksiä, minä sanon: en minä pane teidän päällenne muuta kuormaa; pitäkää vain, mitä teillä on, siihen asti kuin minä tulen. Ja joka voittaa ja loppuun asti ottaa minun teoistani vaarin, sille minä annan vallan hallita pakanoita, ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, niin kuin saviastiat heidät särjetään – niin kuin minäkin sen vallan Isältäni sain – ja minä annan hänelle kointähden. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo.” Jeshua puhuu omille opetuslapsilleen ja sanoo: Olkaa uskollisia loppuun saakka. Ja jos säilytätte uskon, niin silloin, kun minä tulen, hallitsette kanssani ja annan teidän hallita pakanoita ja te kaitsette heitä rautaisella valtikalla. - Mistä yht’äkkiä tulevat pakanat siihen tuhatvuotiseen valtakuntaan, josta juuri puhuimme? Kyseessähän on jo tuhatvuotinen valtakunta, jos puhe on Messiaan toisesta tulemisesta. Mistä silloin tulevat nämä pakanat? Tiedättekö, kristillinen eskatologia ei anna vastausta tähän kysymykseen. Mutta juutalaiset viisaat antavat. He sanovat, että ne kansat, jotka sinä päivänä (=tuomion päivänä) suostuvat noudattamaan Jumalan lakia vain sen tähden, että eivät kuolisi, tuhatvuotisessa valtakunnassa he eivät pysty noudattamaan edes yhtä Jumalan antamaa käskyä, sukkot-juhlaa (lehtimajanjuhlaa). Miksi? Ja miksi yht’äkkiä ihmiset, jotka suostuvat noudattamaan Jumalan lakia, yht’äkkiä sillä hetkellä, kun saatana päästetään vapaaksi, alkavat vihata Jerusalemia ja nousevat sotaan sitä vastaan? Minä sanon teille. Kyse on siitä, mitä ihmisessä on sisäisesti. Ne, jotka tulivat suuresta ahdistuksesta, eläessään täällä maan päällä eivät ole ainoastaan kestäneet ahdistusta vainoojiensa taholta, vaan he ovat käyneet sydämensä ympärileikkauksen ahdistuksen läpi. Koska jokainen haluaa elää tässä maailmassa ja omistaa kaikkea, haluaa elää, kuten muut kansat, mutta heidän piti valita – ei minun tahtoni, vaan Sinun, Jumala. Valitsen Sinun tahtosi. Haluan ajatella niin kuin Sinä ajattelet, haluan tuntea niin kuin Sinä tunnet. Apostoli Johannes sanoo ensimmäisessä kirjeessään, että jokainen, joka haluaa olla maailman ystävä, on Jumalan vihollinen. Nimenomaan tänä aikana, kun saatana saattaa meitä kiusaukseen ja sen kautta me näemme, mistä meidän tulee vapautua ja teemme valintoja: kyllä, Herra, haluan päästä eroon tuosta riippuvuudesta. Hän sanoo, selvä, katson, miten lujasti olet päättänyt. Ja Hän vie sinut sellaista tietä myöten, että sinun on vaikea tietää, mitä Herra haluaa, ja Hän katsoo sinun sydäntäsi, mitä sydämesi ajattelee sillä hetkellä. Voi olla, että se sanoo: Herra, innostuin vähän liikaa. Silloin Hän sanoo: tiedätkö, se, joka epäilee, on epävakaa teillänsä. Mutta jos Hän näkee, että olet valmis kuolemaan, etkä kieltäydy Hänen tahdostaan, Hän sanoo: tämän sydämen tarvitsen, koska Minä etsin uskollisia. Uskottomat, pelkurit, saastaiset eivät pääse Jumalan valtakuntaan. Tämä siunattu aika on vain nyt tänä aikana. Kun Jumalan vihan aika alkaa, ei ole enää mahdollisuutta puhdistaa sieluansa, ja kun ei ole saatanaa, ihminen ei edes tiedä, mikä asia häntä viettelee. Eikä hän siis voi vapautua tästä luonteestaan. Se vain uinuu siihen asti, kunnes saatana herää, kun se päästetään vapaaksi. Silloin kaikki pahuus tulee esiin hänestä eikä hän pääse eroon siitä. Nyt te ymmärrätte, mistä ilmestyvät pakanat (tuhatvuotisen valtakunnan lopussa). Nyt te ymmärrätte, että tämä aika, jota me elämme, jona aikana laittomuuden salaisuus toimii, aikana, jolloin Antikristus istuu Jumalan temppelissä, meitä koetellaan: teemmekö pahaa, kuten suurin osa ihmisistä, vai elämmekö tämän Sanan mukaan.

Olette varmaan monesti ajatelleet, mikä se elämän kirja on. Olette varmaan ajatelleet, että se on kuin opettajan päiväkirja – Jeshua on meidän opettajamme ja hänellä on oma päiväkirja. Hän avaa sen jonkun sukunimen kohdalta ja hän tarkistaa, kyllä, hän on täällä. Ei ollenkaan. On olemassa vain yksi elämän kirja. Tässä se on. Se on Jumalan sana. Jos se on kirjoitettuna sinulla sydämeen, niin sinun nimesi on kirjoitettu tähän kirjaan. Muita vaihtoehtoja ei ole. Ja jotta se olisi kirjoitettu sinun sydämeesi, sinun tulee kuolla itsellesi, jotta voisit elää Häntä varten. Aikaa on vielä jäljellä. Ymmärrän, että teitä on opetettu eri tavalla. Sen tähden käytin eilen niin paljon aikaa puhuessani Toorasta.

Haluaisin nyt hieman palata siihen, mitä puhuimme eilen. Puhuimme siitä, että Toora ja profeetat eivät ole vanha liitto. Ne ovat pyhät kirjoitukset, jotka ovat sen liiton sisältö, jonka Jumala on tehnyt meidän kanssamme. Ja puhuimme siitä, että on liiton sisältö, joka on muuttumaton, ja on liiton solmimisen muoto. Ensimmäinen, eli vanha liitto, vahvistettiin eläimen verellä. Uusi liitto on vahvistettu Messiaan verellä. Mutta liiton sisältö ei ole muuttunut. Haluan lukea kanssanne vielä muutamia Raamatun kohtia. 2. Moos. 24:7-8: ”Ja hän otti liitonkirjan ja luki sen kansan kuullen. Ja he sanoivat: ”Kaikkea, mitä Herra on puhunut, me noudatamme ja tottelemme”. Niin Mooses otti veren ja vihmoi sitä kansan päälle ja sanoi: ”Katso, tämä on sen liiton veri, jonka Herra on tehnyt teidän kanssanne kaikkien näiden sanojen perusteella.” Te näette: liitonkirja luettiin ja siinä olivat Jumalan käskyt. 5. Moos 4:13-14: ”Ja Hän ilmoitti teille liittonsa, jonka hän käski teidän pitää, nimittäin ne kymmenen käskysanaa; ja hän kirjoitti ne kahteen kivitauluun. Ja minun Herra silloin käski opettaa teille käskyt ja säädökset, että te seuraisitte niitä siinä maassa, jota te menette ottamaan omaksenne.” Te näette – liiton sisältö on kymmenen käskyä. Perusta. Ja se on muuttumaton. Palaamme 2. Moos. 24:8 - Mooses sanoo: kaikkien näiden sanojen perusteella Jumala tekee kanssanne liiton ja tämän eläimen tällä verellä vahvistamme tämän liiton. Luetaan 12.jae. ”Ja Herra sanoi Moosekselle: ”Nouse minun tyköni vuorelle ja ole siellä, niin minä annan sinulle kivitaulut ynnä lain ja käskyt, jotka minä olen kirjoittanut heille opetukseksi.” Mitä näette tässä jakeessa? Jumala puhuu Moosekselle: olette tehneet kanssani liiton. Olette suostuneet noudattamaan näitä käskyjä. Nouse luokseni. Kerron sinulle, mitä näiden käskyjen noudattaminen tarkoittaa, millaista käskyjen noudattamista odotan teiltä. Mooses nousee vuorelle ja mitä näemme? Puhumme, että viisi kirjaa on Mooseksen Toora, että Mooses on kirjoittanut ne, mutta itse asiassa tässä lukee: Jumala sanoo - Minä olen kirjoittanut kansalleni opetukseksi. Viisi Mooseksen kirjaa on kirjoittanut Jumala opetukseksi kansallensa, miten noudattaa. Viimeisinä päivinä Hän lähettää oman Poikansa.

Puhuimme eilen siitä, että Kristuksessa, jonka kautta Jumala on luonut tämän maailman, on itsessään sisältö. 1.Kor. 10: 4 näimme, että se hengellinen ruoka ja hengellinen juoma, jota Egyptistä lähteneet söivät ja joivat erämaassa, virtasi heitä seuranneesta hengellisestä kalliosta, joka on Kristus. Ja puhuimme siitä, että erämaassa ei ollut mitään muuta kuin Mooseksen Toora – opetus, jonka Jumala antoi. Siis Kristuksen sisältö on Mooseksen Toora. Luimme vielä, 9. jae: ”Älkäämme myöskään kiusatko Herraa, niin kuin muutamat heistä kiusasivat ja saivat käärmeeltä surmansa.” Haluan, että te näkisitte, että erämaassa ei ollut mitään muuta kuin Mooseksen Toora. Ja tässä on kirjoitettu, että ne, jotka eivät noudattaneet Mooseksen Tooraa, kiusasivat Kristusta. Onko teillä kirjoitettu näin? Eikö tämä pelästytä teitä? Ne, jotka kieltävät Mooseksen Tooran, kiusaavat Kristusta ja saavat surmansa käärmeeltä. Onko teitä opetettu näin?

Kun puhumme vanhasta liitosta / testamentista, meillä on se suhtautuminen, että emme tarvitse sitä. Meillä on uusi liitto. Jeesus opettaa meitä toisin. Miettikää: 3500 vuoteen Kristusta ei ollut vielä maan päällä. Mutta Hänestä vuosi hengellinen ruoka Israelille. Kului 1500 vuotta ja Kristus tulee maan päälle. Se sama Kristus, Hänessää on sama sisältö, ihmisen muodossa. Ei kai Hänestä vuoda nyt jotain muuta? Hän tuli ja kertoi, mikä on niiden lakien hengellinen ymmärrys, jotka Jumala on antanut. Ja Hän sanoi: jos teidän vanhurskautenne ei ole enemmän kuin kirjanoppineilla ja fariseuksilla, ette pääse Jumalan valtakuntaan. Ajattelette, että vain sen takia, että Jeesus tuli ja maksoi hinnan teidän synneistänne, olette vanhurskaita ja pyhiä? Luetaan Jesaja 53:11. ”Sielunsa vaivan tähden Hän saa nähdä sen ja tulee ravituksi. Tuntemuksensa kautta Hän, minun vanhurskas palvelijani, vanhurskauttaa monet, sälyttäen päällensä heidän pahat tekonsa.” Kenet Hän vanhurskauttaa? Monet. Mutta miten? Hänen tuntemuksensa kautta. Mitä meille tapahtuu, kun tulemme tuntemaan Hänet? Meitä ei enää ole. Hän elää meissä. Hän, joka elää minussa, on minun vanhurskautukseni. Jos en ole tullut tuntemaan Häntä, ei Hän elä minussa. Minä voin luulla, että olen lunastettu ja vanhurskautettu, mutta se ei auta.

Katsotaan Uudesta testamentista muutamia kohtia. 2.Kor.5: 15-16. ”ja Hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan Hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut. Sen tähden me emme tästä lähtien tunne ketään lihan mukaan; jos olemmekin tunteneet Kristuksen lihan mukaan, emme kuitenkaan nyt enää tunne.” Kristus on Jumalan Poika, Hänen sisältönä on Jumalan Sana. Hän tulee tähän maailmaan ja kuolee puolestamme, että eläisimme Häntä varten. Ketä Häntä varten? Paavali sanoo, jos tunsimme Hänet lihan mukaan, niin emme enää tunne. Mikä Kristus meidän tulee tuntea? Tämä Kristus, joka on Jumalan laki. Emme tunne toisiammekaan lihan mukaan. Tunnen teidät vain Kristuksessa. Voin katsoa, paljonko teissä on Jumalan lakia ja vain sen kautta voin nähdä teidän hengellisen ikänne ja sen tien, joka teidän täytyy kulkea. 17.jae: ”Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.” Mitä tarkoittaa ”olla Kristuksessa”? Jos emme tunne Häntä enää lihan mukaan. Jos tiedämme, että Kristus on Jumalan laki, se tarkoittaa: olla Kristuksessa – elää niin, ettemme lähde lain rajojen ulkopuolelle, joka on Kristus. Jos elät tämän rajan sisäpuolella, olet Kristuksessa. Olet uusi luomus.

Kyse ei ole inhimillisestä käskyn noudattamisesta. Apostoli Paavali on hyvin voimakkaasti sitä vastaan. Hän puhuu, että teidän pitää ymmärtää, että lihan teoilla – luetaan Room.3:20: ”sen tähden, ettei mikään liha tule Hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto”. Jos lihan mukaan noudatan jotain käskyjä ja lohdutan itseäni sillä, että olen Kristuksessa – se ei toimi. Lain kautta tulemme tuntemaan synnin. Sinun tulee tuntea se laki, koska se laki on teloituksen paikka, jossa voitte ristiinnaulita synnin, että sillä paikalla eläisi laki. Tästä Paavali puhuu galatalaisille. Lain kautta minä, minun hengellinen minä, on kuollut laille. Minussa ei siis ole enää mitään lihallista, minkä tähden minut voidaan tuomita. Lain kautta olen kuollut laille, että minussa ei olisi mitään syntiä, että eläisin Jumalaa varten. Lain kautta olen ristiinnaulittu Kristukselle enkä enää minä elä, vaan Kristus elää minussa. Se, mistä apostoli Paavali kirjoittaa, hän haluaa, että laki olisi kirjoitettuna meidän sydämiimme. Sitä varten ei tule ainoastaan elää lain mukaan. Ensin pitää meidän sielumme minän, oman tahdon, omien ajatusten, omien toiveiden, omien tunteiden kuolla Jumalan tahdon tähden, Jumalan ajatusten tähden, Jumalan tunteiden tähden. Ja niin et enää sinä elä – Jumala elää sinussa. Tämä on uusi luomus Kristuksessa. Sinun uusi luonteesi. Se iloitsee aina, kun elät Jumalan lain mukaan ja on hyvin murheellinen, kun menet Kristuksen rajojen ulkopuolelle. Mutta Jumala ei surmaa sinua silloin. Hän sanoo: tämä on seuraava asia, jonka kanssa teemme töitä, jos sinä haluat. Anna, leikataan se pois. Sinä sanot, kyllä, mutta tee se niin, ettei se tee kipeää. Hän sanoo, jos sinä et vastustele, niin silloin se ei tee kipeää. Sinun tulee vain olla uskollinen ja tehdä selvä päätös.

Jeshua puhuu Matteuksen evankeliumin 7. luvussa jakeissa 21-23: ”Ei jokainen, joka sanoo minulle: ”Herra, Herra!”, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä: ”Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?” Ja silloin minä lausun heille julki: ”Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät”. Jos tämän sanoisi toisin sanoin, Jeshua sanoo, minä tunnen ne, jotka tekevät Isän tahdon. Miksi tunnen heidät? Koska minä olen Isän tahto ja minä elän heissä. Ja ne, kenessä minä en elä, jotka eivät elä Isän tahdossa, en tunne heitä. Vaikka he puhuvat minulle Herra, Herra, sinun nimessäsi olemme ajaneet ulos riivaajia ja tehneet monta ihmetekoa. Mutta hän tuntee vain ne, jotka tekevät Isän tahdon. Ja kuten tiedätte, Isän tahto on, että Hänen valtakuntansa olisi niin maan päällä kuin taivaassa. Ja miten voi tietää, mikä on se valtakunta – vain Hänen lakinsa kautta. Mistään muusta paikasta ette sitä tule tuntemaan. Amen.

Isä, Sinä olet niin ihmeellinen. Sinä itse järjestät kaikki tekomme ja asiamme, kun luotamme Sinuun. Ja Sinä näet nämä ihanat sydämet, miten he rakastavat Sinua ja jotka koko sydämestään haluavat tulla tuntemaan totuuden. He ovat kuulleet ja nähneet. Pyydän Sinua, tue heitä nyt ja auta. Kasvakoon se, mikä heihin on kylvetty, ja kantakoon hedelmää Sinun valtakuntaasi. Minä annan heidät sinun käsiisi, Isä, ja pyydän Sinun siunaustasi Jeshuan nimessä. Aaronin siunaus.

Isä, me kiitämme Sinua Poikasi nimessä siitä, että olet avannut meille tien, jota pitkin kulkea oppiaksemme tuntemaan Sinun totuutesi ja alkaisimme elää sen mukaan. Että Sinun elämäsi eläisi meissä. Kiitämme Sinua Kristuksesta, jonka olet näyttänyt meille, että emme tunne Häntä lihan mukaan, mutta tiedämme, mistä tulemme tuntemaan Hänet. Auta meitä tällä tiellä. Koko sydämestämme haluamme tehdä Sinun tahtosi Isä. Älköön mitään meidän omaamme olko siinä. Ja pyydän nyt Sinua, Isä, siunaa. Siunaa jokaista, joka on täällä tänään, Sinun Isän siunauksella – Isän, joka rakastaa lapsiaan, Isän, joka on aina lastensa kanssa, joka rakastaa eikä koskaan jätä. Tulkoon Sinun siunauksesi jokaisen osaksi. Pojan nimessä. Amen.

Kiitän Jumalaa kaikesta. Näen teidän silmänne. Iloitsen, että ne elävät. Se puhuu siitä, että teidän henkenne on elävä. Se on kaikista tärkeintä. 

Comments