Opetus ja koulutus


Israel ja muut kansat – eilen, tänään ja huomenna. osa1

A. Ogienko, Beit Shalom seurakunta, Latvia.

Meillä jokaisella on varmaankin tiettyjä odotuksia tätä päivää koskien. Onko teillä odotuksia? Minullakin on omat odotukseni. Ja niin on Jumalallakin. Haluan rukoilla, että Jumala asettaisi meidän odotuksemme – teidän ja minun - yhteen Hänen odotuksiensa kanssa, koska meitä siunaa kaikkein eniten se, kun kuljemme Hänen tahdossaan, kun täytämme Hänen sydämensä tarkoitukset. Oletteko samaa mieltä kanssani? - Me olemme ihmisiä, haluamme aina omaamme. Mutta kun me sanomme: Jumala, tapahtukoon tänään Sinun tahtosi, tässä paikassa, ja meidän elämässämme – silloin me annamme kaikki Jumalan käteen, että Hän voi tehdä tahtonsa mukaan.

Noustaan ylös ja rukoillaan. Isä, me tulemme Sinun luoksesi Sinun Poikasi nimessä, ja pyydämme Sinua, yhdistä meidät kaikki Sinun odotukseesi. Tapahtukoon Sinun tahtosi tänään tässä paikassa ja meidän elämässämme. Kiitämme Sinua siitä, että olet antanut meille elämän, ylläpidät sitä meissä ja olet antanut meidän elää tähän päivään saakka ja olet tuonut meidät tähän paikkaan. Tapahtukoon Sinun tahtosi. Saakoon Sinun Henkesi kulkea vapaasti tässä paikassa, tehköön Sinun enkelisi meille tänään palvelusta, olkoon tänään täällä ilo, totuus, viisaus. Kasvattakoon Sinun armosi meitä Sinun Poikasi kaltaisuuteen. Jeesuksen Messiaan nimessä. Amen. Kunnia Jumalalle.

Pyydän Jumalaa, että Hän antaa meille viisauden ja ilmestyksen hengen Hänen tuntemisekseen. Annan itseni Hänen käsiinsä. Kuulukoon tänään Hänen Sanansa eikä mitään minun omaani, ei mitään, mikä tulee ihmisestä. Tiedätte, että Kirjoitukset on kirjoitettu Pyhän Hengen kautta. Kirjoitukset avautuvat Pyhän Hengen kautta. Siksi rukoilen, että Kirjoitukset avautuisivat meille ja näkisimme sen, mitä emme ennen ole nähneet. Eräs viisas ihminen on sanonut: on parempi, että itse tulee tuntemaan osan totuudesta kuin kuulla koko totuus toisen ihmisen suusta ja opetella se ulkoa. Oletteko samaa mieltä? Koska totuus, joka avautuu meille jokaiselle, on vain Jumalasta, jonka henkilökohtaisesti tunnemme. Ja kun meihin tulee täyteys, Jeshua Messias, se on elämämme tärkein asia, johon meidän tulee pyrkiä.

Siis opetuksen aihe, josta jo eilen puhuimme, on ”Israel ja muut kansat eilen, tänään ja huomenna”. Minulle olisi helppoa aloittaa heti puhumaan tästä aiheesta, mutta te ette voi ottaa sitä heti vastaan. Minun täytyy antaa ensin peruskäsitteet, joihin me myöhemmin tukeudumme, jotta voimme ymmärtää tämän uuden asian, josta tänään puhumme. Se, mistä aion puhua tänään, on uutta. Se on sellaista, mitä Jumala alkaa tehdä tänä päivänä. Jo eilen puhuin: Herra, miksi olen Suomessa? Hän vastasi minulle: koska Suomen kansa rakastaa juutalaisia ja juutalaiset luottavat heihin. Maailmassa ei varmaankaan ole toista kansaa, johon juutalaiset voivat samalla tavalla luottaa. Kaikki olisi varmaan oikein hyvin, jos ei olisi yhtä ongelmaa. Sen ongelman ydin on siinä, että tänä päivänä suomalaiset uskovat ajattelevat, että he tietävät jo kaiken ja luulevat, että he voivat opettaa juutalaisia. Tämä ei ole ainoastaan Suomen kansan ongelma. Se on tämän päivän koko kristikunnan ongelma. Se alkoi jo apostoli Paavalin aikoihin, kun hän puhui korinttolaisille: 1. Kor. 4:8 ”Te olette jo ravitut, teistä on tullut jo rikkaita, ilman meitä teistä on tullut kuninkaita! Kunpa teistä olisikin tullut kuninkaita, niin että mekin pääsisimme kuninkaiksi teidän kanssanne!” Mistä apostoli Paavali tässä puhuu? Siitä, että korinttolaiset ovat kaikki pakanoita, ja saatuaan Israelin Messiaan kautta pääsyn Jumalan Sanaan, he opettelivat nopeasti kaiken ja alkoivat ajatella, että he itse ovat kuninkaita ja että he tietävät jo kaiken. Ja todellisuudessa ne, jotka Jumala on alusta alkaen valinnut – juutalaiset - opettamaan muita kansoja – he ovat jääneet ulkopuolelle. Me tiedämme jo kaiken ja voimme itse tulla toimeen, korinttolaiset ajattelivat. Tämä ongelma alkoi apostoli Paavalin aikana, ja se on ollut alkuna suurille onnettomuuksille, jotka on valtaosaltaan kirjoitettu Raamattuun, ja niiden piti tapahtua. Tämän ongelman kautta laittomuuden salaisuus on alkanut vaikuttaa seurakunnassa, jota alkoi rakentaa Jeesus Kristus. Ja siitä puhumme varmaan huomenna, tänään emme enää ehdi.

Tänään haluan sanoa: pakanoiden halu hallita kuninkaina ilman juutalaisia on tuomittu epäonnistumaan. Valitettavasti Nikeian v. 325 kirkolliskokouksesta lähtien kirkko, jonka keisari Konstantinus perusti, alkoi hallita ilman juutalaisia. Tästäkin puhumme varmaan huomenna. Kerron vain tämän kaiken sitä varten, että te ymmärtäisitte, että nyt on tullut aika palata juutalaisten luo ja ymmärtää, ketä juutalaiset kumartavat, ja oppia heiltä, jotta voisi hallita juutalaisten kanssa. Jos katsotte Jesaja 66: 15-24. ”Sillä katso, Herra tulee tulessa, ja Hänen vaununsa ovat kuin myrskytuuli; ja Hän antaa vihansa purkautua hehkussa ja nuhtelunsa tulenliekeissä. Herra käy tuomiolle kaiken lihan kanssa tulella ja miekallaan; ja Herran surmaamia on oleva paljon. Jotka pyhittäytyvät ja puhdistautuvat puutarhamenoja varten, seuraten miestä, joka on heidän keskellänsä, jotka syövät sianlihaa ja muuta inhottavaa sekä hiiriä, niistä kaikista tulee loppu, sanoo Herra. Minä tunnen heidän tekonsa ja ajatuksensa. Aika tulee, että minä kokoan kaikki kansat ja kielet, ja he tulevat ja näkevät Minun kunniani. Ja Minä teen tunnusteon heidän keskellänsä ja lähetän pakoon päässeitä heidän joukostansa pakanain tykö Tarsiiseen, Puuliin ja Luudiin, jousenjännittäjäin tykö, Tuubaliin ja Jaavaniin, kaukaisiin merensaariin, jotka eivät ole kuulleet Minusta kerrottavan eivätkä nähneet Minun kunniaani, ja he ilmoittavat Minun kunniani pakanain keskuudessa. Ja he tuovat kaikki teidän veljenne kaikista kansoista uhrilahjana Herralle hevosilla, vaunuilla, kantotuoleilla, muuleilla ja ratsukameleilla Minun pyhälle vuorelleni Jerusalemiin, sanoo Herra, niin kuin israelilaiset tuovat ruokauhrin puhtaassa astiassa Herran temppeliin. Ja heitäkin Minä otan leeviläisiksi papeiksi, sanoo Herra. Niin kuin uudet taivaat ja uusi maa, jotka Minä teen, pysyvät Minun kasvojeni edessä, sanoo Herra, niin pysyy teidän siemenenne ja teidän nimenne. Joka kuukausi uudenkuun päivänä ja joka viikko sapattina tulee kaikki liha kumartamaan Minua, sanoo Herra. Ja he käyvät ulos katselemaan niiden miesten ruumiita, jotka ovat luopuneet Minusta; sillä heidän matonsa ei kuole, eikä heidän tulensa sammu, ja he ovat kauhistukseksi kaikelle lihalle.”

 Jos lyhyesti kommentoin tätä: on kyse viimeisestä päivästä, jolloin Messias tulee maan päälle. On Jumalan tuomio, ja se järjestys, joka tulee olemaan tuomion jälkeen, miten ihmiset elävät, kun Jumalan valtakunta asetetaan maan päälle. Kuten näemme, tämän maailman loppu on alku tulevalle maailmalle, joka on kokonaan juutalainen. Siellä on kosher-ruoka, siellä vietetään sapattia ja uuden kuun juhlaa. Eikö totta, se on juutalainen alku. Ja kuten näemme, jokainen, joka ei halua noudattaa tätä järjestystä, tuhoutuu. Näettekö tämän tästä kirjoituksesta? En tiedä, elämmekö me tuohon päivään asti, mutta ne, jotka elävät, ja jotka sanovat, että emme tarvitse Mooseksen lakia, sinä hetkenä pitää valita, hyväksyykö sen lain vai ei. Mutta se on niille ihmisille. Yksinkertainen kysymys: ei kai Jumala tuomitse niitä ihmisiä toisen lain mukaan kuin kaikkia muita, jotka ovat eläneet maan päällä. Siis tuomitseeko Jumala ne ihmiset, jotka elävät sinä aikana, tämän lain mukaan ja heitä odottaa tällainen lopputulos. Ei kai meitä ja niitä, jotka elivät sata tai tuhat vuotta aikaisemmin, Jumala tuomitse toisen lain mukaan. Voiko Jumalalla ylipäätään olla kaksi eri lakia, joiden mukaan Hän tulee tuomitsemaan. Voiko Jumala olla puolueellinen? Voiko Jumala tuomita yhden ihmisen yhden lain mukaan ja toisen ihmisen toisen lain mukaan? Mitä mieltä olette? Ei voi.

Nyt palaamme juutalaisiin. Joh.4:22. ”Te kumarratte sitä, mitä ette tunne; me kumarramme sitä, minkä me tunnemme. Sillä pelastus on juutalaisista.”  Jeshua puhuu samarialaiselle naiselle. Tiedättekö, ketä samarialaiset ovat? He ovat niitä kansoja, jotka Assyrian kuningas toi Israelin maahan, kun hän vei sieltä Israelin kymmenen heimoa. Mutta älkää luulko, että tässä on puhe samarialaisista. Tässä on kyse kaikista ihmisistä, jotka Jumala haluaa viedä luvattuun maahan. Ja jokainen meistä pääsee tähän maahan uskon kautta Israelin Messiaaseen. Tulemme vielä myöhemmin puhumaan tästä maasta. Mutta nyt siitä, mistä Jeshua tässä puhuu. Te kumarratte sitä, mitä ette tunne, mutta me tunnemme. On kyse kumartamisesta. Ja siihen, tunnemmeko me sen, mitä me kumarramme, Jeshua yhdistää pelastuksemme. (pelastuksemme on kiinni siitä, tunnemmeko me sen, ketä me kumarramme). Te ette tunne sitä, ketä te kumarratte, mutta me tunnemme. Tällä sanalla me Jeshua painottaa sitä, että Hän on juutalainen. Ja sitten hän sanoo, että pelastus on juutalaisista. Olen kuullut monia tämän päivän kristittyjen tulkintoja tästä jakeesta. He puhuvat: kyllä, pelastus on juutalaisista, koska Jeesus Kristus oli juutalainen. Mutta tässä ei ole kyse Messiaan syntymästä. Tässä on puhe sen tuntemisesta, mitä me kumarramme ja miten me kumarramme. Ja hän sanoo, että ainoat, jotka tuntevat, ovat juutalaiset. Tässä puhutaan aidoista juutalaisista, jotka ovat juutalaisia niin ulkoisesti kuin sisäisesti. Ymmärrättekö, mistä tässä on kyse? Tämän jakeen kautta voi tehdä lyhyen johtopäätöksen. Jos emme tunne sitä, mitä juutalaiset kumartavat, me emme pelastu. Eikö tämä ole shokki teille? Ja jos alamme hallita kuninkaina ilman juutalaisia, kuten apostoli Paavali kirjoitti korinttolaisille – teistä on tullut jo rikkaita, te olette jo ravitut, teistä on tullut kuninkaita. Kunpa teistä olisikin tullut kuninkaita, niin että mekin pääsisimme kuninkaiksi teidän kanssanne! - Sanokaa, hallitsevatko juutalaiset tämän päivän kristityssä maailmassa kuninkaina? Teillä varmaan on herännyt kysymys, miksi tänä päivänä se kansa, jonka Jumala luo kaikista kansoista omalle nimelleen, miksi se on niin erilainen kuin se kansa, jota Jumala sanoo omakseen, esikoisekseen. Oletteko koskaan miettineet tätä kysymystä? Kuka on miettinyt tätä kysymystä? Ettekö todellakaan ole miettineet tätä? Kysymys uudelleen: Olette kaikki varmaan yhtä mieltä siitä, että Israel on Jumalan kansa. Oletteko kaikki samaa mieltä siitä, että kristityt ovat myös Jumalan kansaa. Kuinka monta kansaa Jumalalla siis on? Ja voiko olla niin, että Jumalalla on kaksi kansaa, joilla ei ole mitään yhteistä keskenään? Tiedämme, että Jeshua puhuu, että on lampaita, jotka eivät ole tästä laumasta ja jotka hän haluaa tuoda omaan laumaansa. Ja tiedämme, että Jeshua tuli Israelin kansan kadonneita lampaita varten. Tiedämmekö? Silloin - voiko olla niin, että lampaat, jotka eivät ole tästä laumasta ja jotka pitää tuoda yhteen toisen lauman kanssa, että näillä kahdella ei ole keskenään mitään yhteistä? Ei voi olla. Ajatteletteko, että se on ongelma, jota ei tarvitse ratkaista? Vai onko se ehkä pääongelma, joka pitää ratkaista juuri nyt ennen kuin on liian myöhäistä? Niinkö? Oletteko samaa mieltä kanssani? Nyt on tullut aika ratkaista tämä ongelma. Ja kun kyselin Jumalalta, miksi Suomeen, Jumala sanoi: juutalaiset luottavat suomalaisiin. Ja te kaikki tiedätte, että teidän pyhä velvollisuutenne on saattaa juutalaiset luvattuun maahan. Haluan tänään sanoa teille, että ajattelette oikein, mutta tämä kaikki täytyy ymmärtää hengellisesti: mikä on juutalaisten luvattu maa? Sekö pala maata, joka on Lähi-idässä vaiko se taivaan valtakunta, jonka lakien mukaan meidän tulee täällä opetella elämään? Katsotaan Hepr.11:8-10. Haluan sanoa vielä, mikä todellisuudessa on juutalaisille luvattu maa? Minne heidät on tullut aika saattaa?

Hepr.11:8-10. ”Uskon kautta oli Aabraham kuuliainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, jonka hän oli saava perinnöksi, ja hän lähti tietämättä, minne oli saapuva. Uskon kautta hän eli muukalaisena lupauksen maassa niin kuin vieraassa maassa, asuen teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen perillisiä; sillä hän odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset ja jonka rakentaja ja luoja on Jumala.”  Ja vielä jakeet 13-16: ”Uskossa nämä kaikki kuolivat eivätkä luvattua saavuttaneet, vaan kaukaa he olivat sen nähneet ja sitä tervehtineet ja tunnustaneet olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä. Sillä jotka näin puhuvat, ilmaisevat etsivänsä isänmaata. Ja jos he olisivat tarkoittaneet sitä maata, josta olivat lähteneet, niin olisihan heillä ollut tilaisuus palata takaisin; mutta nyt he pyrkivät parempaan, se on taivaalliseen. Sen tähden Jumala ei heitä häpeä, vaan sallii kutsua itseään heidän Jumalaksensa; sillä hän on valmistanut heille kaupungin.” Mihin Aabraham, Iisak ja Jaakob pyrkivät? Mitä he kutsuvat isänmaakseen? - Uusi Jerusalem. Amen. Missä se sijaitsee? Taivaassa. Mitä me rukoilemme Isä meidän –rukouksessa? Isä meidän, joka olet taivaassa. Pyhitetty olkoon Sinun nimesi, tulkoon Sinun valtakuntasi niin taivaassa kuin maan päällä. - Onko teillä näin kirjoitettu? Siis, kysymys on kokonaan siinä, että ihmiset alkaisivat elää maan päällä saman lain mukaan kuin taivaassa asutaan. Oletteko samaa mieltä kanssani? Aabraham, Iisak ja Jaakob tietävät, minkä lain mukaan eletään taivaassa ja se on heidän perintönsä.

5. Moos. 33:1-4. ”Tämä on se siunaus, jolla Jumalan mies Mooses siunasi israelilaiset ennen kuolemaansa; hän sanoi: Herra tuli Siinailta, Seiristä Hän nousi loistaen heille; Hän ilmestyi kirkkaudessa Paaranin vuoristosta, Hän tuli kymmentuhantisesta pyhien joukosta; Hänen oikealla puolellansa liekitsi lain tuli, Hän rakastaa kansoja; kaikki niiden pyhät ovat Sinun kädessäsi. He asettuvat Sinun jalkojesi juureen, ottavat oppia Sinun sanoistasi. Mooses antoi meille lain, perintönä Jaakobin seurakunnalle.”  Näette, miten on kirjoitettu. Jaakobin tärkein perintö on laki. Miten tämä pitäisi ymmärtää? Tämä on se luvattu maa. Tämä on se perintö, joka kuuluu Jaakobille. Heprean kielen sana ”perintö” tässä kohdassa on ”marasha”.  Marasha tarkoittaa perintöä, jota ei voi myydä eikä siitä voi kieltäytyä. Esimerkiksi, teillä on joku perintö – maata, talo, ja teillä on oikeus luovuttaa se lapsenlapselle tai vain antaa se lahjoituksena jollekin. Marasha ei salli tästä perinnöstä kieltäytymistä. Halusit tai et – Jumala puhuu Jaakobille: Tämä on sinun perintösi. Tämä on sinun luvattu maasi. Ja sinä voit luovuttaa tämän perinnön lapsille ja lapsenlapsillesi ja heidän lapsilleen. Hän ei voi kieltäytyä. Monta kertaa hän on halunnut. Hän on sanonut: Herra, haluan elää kuten kaikki muut kansat. Mitä varten minulla on tämä perintö? Mutta Jumala sanoo: Ei. Jos sinä kieltäydyt tästä perinnöstä, et ole enää minun kansaani. Oletteko samaa mieltä kanssani? Ja tähän perintöön Jumala haluaa tuoda kaikki kansat Israelin Messiaan kautta. Tästä puhutaan Apostolien teoissa 26:17-18. Nämä ovat Jeshuan sanoja apostoli Paavalille. ”Ja minä pelastan sinut sekä oman kansasi että pakanain käsistä, joitten tykö Minä sinut lähetän avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö ja saisivat uskomalla Minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa.” Siis he saavat synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa. Ymmärrättekö, mitä pitää tapahtua? Syntien anteeksisaamisen kautta ja uskon kautta Israelin Messiaaseen Jumala antaa mahdollisuuden jokaiselle ihmiselle tulla sisään tähän perintöön. Ja mikä on tämä perintö? Jumalan laki, jota noudatetaan taivaassa ja jota Jumala haluaa ihmisten noudattavan maan päällä. Tiedän, että teitä on opetettu, että Vanha testamentti on mennyttä, meillä on Uusi testamentti. Ja jatkamme nyt siitä puhumista. Mutta haluan vielä tuoda loppuun tämän ajatuksen Suomen kansan kutsumuksesta – palauttaa juutalaiset heidän perintöönsä, heidän luvattuun maahansa. Ymmärrättekö? Apostoli Paavali puhui, että vain mustasukkaisuuden kautta, joka syntyy juutalaisilla pakanoita kohtaan, juutalaiset heräävät. Ymmärrättekö, mitä pitää tapahtua? Ymmärrättekö, mitä Jumala asettaa teidän eteenne? Teidän täytyy astua sisään tähän perintöön ja alkaa omistaa se, jotta katsoessaan teitä juutalaiset alkavat tuntea mustasukkaisuutta: miten tuo pakana on astunut minun perintööni sisälle ja ymmärtää sitä paremmin kuin minä? He elävät siinä jo nyt. He tulevat mustasukkaisiksi, ja sen kautta palaavat Tooraan. Muistatteko, mistä puhuimme eilen. Mooses sanoi: kun teidän päällenne tulevat kaikki nämä siunaukset ja kiroukset, palatkaa luokseni ja te tulette noudattamaan kaikkia näitä käskyjä, jotka minä tänä päivänä annan teille. Mooses sanoi nämä sanat 3500 vuotta sitten. Ja me puhuimme siitä, että todellinen Messias antaa juutalaisille kyvyn omistaa tämä perintö ja täyttää kaikki käskyt, jotka Jumala on antanut Jaakobille Mooseksen kautta, ei lihan mukaan vaan hengen mukaan, koska Uuden liiton todistus on, että tämä laki on kirjoitettu sydämeen. Tähän asti oletteko kaikki samaa mieltä? Kunnia Jumalalle!

Haluan nyt istuutua, koska se, mitä aion nyt puhua, ei ole saarna, vaan opetusta, hyvin vakavaa opetusta. Juutalaisen perinteen mukaan, kun opettaja opettaa istuen, he ymmärtävät, että opettaja puhuu hyvin tärkeästä asiasta. Kun Jeesus opetti vuorisaarnaa, Hän nousi vuorelle, istuutui ja alkoi opettaa, Matt.5:1. ”Kun Hän näki kansanjoukot, nousi Hän vuorelle; ja kun Hän oli istuutunut, tulivat Hänen opetuslapsensa Hänen tykönsä”

Ja niin, meillä on muutama kysymys. Jumalalla on nyt kaksi kansaa. Ja ne ovat hyvin erilaiset. Missä sitten on ongelma? Viime vuosisadalla eräs kirjoitusten tutkija Vladimir Solovjov on sanonut: jos tänä päivänä juutalaiset olisivat niitä todellisia juutalaisia, joista raamattu puhuu, ja kristityt olisivat niitä todellisia kristittyjä, joita apostoli Paavali opetti, niin olisimme yhdessä. Haluan pikku hiljaa murtaa negatiivisen asenteenne Vanhaan testamenttiin. Luulen, että tämän päivän jälkeen ette enää koskaan sano, että Vanha testamentti, tarkoittaen sillä pyhiä kirjoituksia, Toora ja profeetat, koska on suuri ero liiton sisällön ja liiton solmimismuodon välillä. Ymmärrättekö, mitä puhun? On olemassa sopimus ja sillä on sisältö. Esimerkiksi minä sovin teidän kanssanne jostakin asiasta ja me teemme sopimuksen. Sopimuksessa on kohtia: te teette näin ja näin ja minä näin ja näin. Ja me allekirjoitamme sen. Ja lopussa lisäys: sopimusrikkomuksesta seuraa sakkoja tai sopimus raukeaa. Ymmärrättekö? Sama periaate on liitossa Jumalan kanssa. On liiton sisältö. Siihen on kirjoitettu, mitä pitää tehdä. Tämä on Jumalan laki. Eikä tämä sisältö muutu vanhassa eikä uudessa liitossa, koska profeetta Jeremian kautta Jumala puhuu, että Minä kirjoitan tämän lain teidän sydämiinne ja laitan sen teidän sisimpäänne. Toinen asia on, millä tavalla solmimme sopimuksen. Ensimmäinen liitto, eli kuten puhumme, Vanha testamentti, solmittiin eläimen verellä. Uusi liitto on solmittu Jumalan Pojan verellä. Mutta liiton sisältö ei muutu. Oletteko samaa mieltä kanssani? Kun puhumme pyhistä kirjoituksista, Vanha testamentti, niin silloin torjumme liiton sisällön. Mikä liitto silloin on? Mikä on meidän vastuumme? Avataan 2. Moos. 24. luku, jakeet. Tässä on kuvattu, miten ensimmäinen liitto solmittiin. Haluan, että kiinnitätte huomionne, kun luemme tätä, miten tapahtui tämän liiton solmiminen. Mooses sai sanat Jumalalta, tuli, kertoi kaiken ihmisille. He sanovat, teemme kaiken, olemme kuuliaiset. Yön aikana Mooses kirjoittaa kaiken kirjaan, herää aamulla, asettaa uhrialttarin ja lukee uudelleen kaiken, mitä on kirjoittanut. Kansa vastaa: kyllä, hyväksymme lain. Mooses sanoo: kaikkien näiden sanojen perusteella, jotka on kirjoitettu tähän kirjaan, Jumala solmii kanssanne liiton. Huomaatteko? Tämä on liiton sisältö. Sitten otetaan eläin, viedään uhriksi ja tämän eläimen verellä kirja ja kansa vihmotaan. Jumalalle tämä oli todistuksena, että sopimus on allekirjoitettu. Kansalla on oma velvollisuus, Jumalalla oma velvollisuus. Jos luette Toorasta, Mooseksen kirjoista, ja Uudesta testamentista ja Paavalin kirjoituksista, kaikkialle törmäätte sanaan ”jos”. Jos teette tämän, niin lupaan tämän. Oletteko samaa mieltä? Olen kuullut monta kertaa, miten muutamissa kirkoissa opetetaan: otetaan nämä lupaukset ja nämä Jumalan siunaukset ja aletaan uskoa niihin ja tunnustaa niitä. Silloin nämä tulevat elämäämme. Oletteko kuulleet tällaisesta? Otetaan mikä tahansa siunaus, 5. Moos.28. Esimerkiksi siunattu olet sinä kaupungissa ja siunattu olet sinä kedolla. 5. Mooseksen kirjan 28. lukuun on kirjoitettu kaikki siunaukset ja kiroukset. Toisille näyttää riittävän, että otetaan nämä siunaukset ja aletaan suulla tunnustaa niitä ja silloin se tulee elämääsi. Jos ette ole olleet mukana tällaisessa, niin kiitos Herralle, koska minä sanon, että kaikki nämä siunaukset, jotka Jumala on tässä luvannut - ne tulevat automaattisesti ihmisen elämään, kun hän alkaa elää Jumalan lain mukaan. 5. Moos.28: 1. jakeesta alkaen. ”Jos kuulet Herran, sinun Jumalasi ääntä ja pidät tarkoin kaikki Hänen käskynsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, niin Herra, sinun Jumalasi, asettaa sinut korkeammaksi kaikkia kansoja maan päällä. Ja kaikki nämä siunaukset tulevat sinun osaksesi ja saavuttavat sinut, jos kuulet Herran, sinun Jumalasi ääntä. Siunattu olet sinä kaupungissa ja siunattu olet  kedolla.” Ja niin edelleen. Tämä on teille tuttu kohta. Ei tarvitse pyrkiä näihin siunauksiin. Täytyy ponnistella, että tekee, mitä Jumala sanoo. Silloin kaikki nämä siunaukset tulevat osaksemme. Oletteko samaa mieltä kanssani? Amen. Kunnia Jumalalle! Päättääkseni puheen Toorasta, tiedättekö, mikä on Toora? Viisi ensimmäistä Mooseksen kirjaa. Kyllä, se on Toora. Ja jos Tooraan lisätään profeetat ja psalmit, se on Tanakh. Ja tämä kaikki ovat pyhät kirjoitukset. Se ei ole Vanha liitto. Vanha liitto on se eläin, jonka verellä vahvistettiin tämä sopimus. Uusi liitto on pyhät kirjoitukset, jotka avautuvat meille Jeshuan ja apostolien opetusten kautta. Ja se liitto on vahvistettu Jumalan Pojan verellä. Teidän täytyy tuntea tämä itsessänne, ymmärtää se.

Haluan näyttää teille muutamia paikkoja Uudesta testamentista, mitä apostolit ja itse Jeshua sanovat pyhistä kirjoituksista. Se, mitä tänä päivänä niin kepeästi nimitämme vanhaksi liitoksi ajattelematta ollenkaan, että sanomalla näin automaattisesti hylkäämme liiton sisällön. Aloitamme 2.Piet.1:19-21. ”Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne. Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä; sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta.” Minä haluan, että te ymmärrätte: sinä aikana, jolloin apostoli Pietari kirjoitti tämän kirjeen, ei ollut olemassa sellaista kirjaa, jota me tänään nimitämme Uudeksi testamentiksi. Ensimmäisen kerran Uuden testamentin kirja julkaistiin – koottiin yhteen ja julkaistiin – vuonna 367. Silloin, kun apostolit opettivat, ainoat pyhät kirjoitukset oli Tanakh. Apostoli Pietari sanoo, että meidän pitää ottaa vaari Tanakhista siihen asti, kunnes meidän sydämissämme alkaa nousta kointähti. Siis kaikki meidän ymmärryksemme Jeesuksesta Messiaasta elävänä Jumalan sanana tulee meidän sisimpäämme, kun tutkimme Tanakhia - sitä, mitä nimitämme tänään Vanhaksi testamentiksi. Oletteko koskaan ajatellut näin? Toinen raamatun paikka, 2.Tim.3:15-17. ”ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut.” Paavali kirjoittaa Timoteukselle, että jos pysyt pyhissä kirjoituksissa, niin nimenomaan ne tekevät sinut viisaaksi pelastukseen. Miten tämä toimii käytännössä? Hyvin yksinkertaisesti. Esimerkiksi silloin, kun minä tulin Jumalan tykö. Olin 38-vuotias, ja olin jo ymmärtänyt, etten tiedä, miten tulee elää oikein. Kaikki, mitä olin rakentanut koko sydämestäni, alkoi silmieni edessä sortua: perhe, työ. Olin aina ajatellut, että olen hyvä ihminen. Ja yhtäkkiä tuona vaikeana elämän hetkenä kuulin, että kaikki mitä olet rakentanut - se olet sinä, koska minä olin rakentanut sitä, mitä oli minussa. Ja minun ympäristöni heijasti minua itseäni. Silloin pelästyin. Ymmärsin, etten voi tehdä toisin. Sanoin silloin: Jumala, opeta minua rakentamaan oikein. Jumala toi minut Poikansa tykö. Hänen kauttaan minulle avautuivat pyhät kirjoitukset. Mutta kun aloin lukemaan, ensimmäiseltä sivulta, sana sanalta, minulle syntyi paljon kysymyksiä. Olen ammatiltani lentokoneinsinööri ja vastuullani oli päästää koneet ilmaan. Koneen kaikkien osien toimivuus pitää tarkistaa. Lentäjä lentää, mutta tekninen henkilökunta huolehtii varusteista. Heidän vastuullaan on, lentääkö lentokone vai ei. On olemassa erityiset ohjeet, monta kohtaa, jotka pitää tarkistaa. Jokaisen kohdan varmennat nimikirjaimillasi. Jos tarkistat rehellisesti kaiken ja kaikki toimii, lentokone ei tipu. Tällä tavalla minut oli opetettu suhtautumaan hyvin vastuullisesti siihen, mitä on kirjoitettu. Ymmärrättekö, kun aloin tutkia ohjeita Jumalan sanasta omaa elämääni varten, että voisin lentää enkä putoaisi, olin aivan kauhuissani. Miten voitte jättää niin paljon huomiotta? Kone ei pelkästään putoa, se ei edes nouse ilmaan. Oletteko samaa mieltä kanssani? Siksi haluan, että tänään te mietitte uudelleen suhtautumistanne pyhiin kirjoituksiin. Se, mitä on kirjoitettu Uuteen testamenttiin, alkaen itse Jeshuan opetuksesta, on avain Tooran ymmärtämiseen. Jumalan ymmärrys. Koska me voimme itse lukea ja ymmärtää omalla tavallamme ja tehdä sen mukaan. Mutta Jeshuan ja apostolien opetukset avaavat meille Jumalan ymmärrystä Hänen ja meidän välisestä liitosta. Kun luette Jeshuan vuorisaarnaa, ja Jeshua sanoo ”mutta Minä sanon teille”, ihmiset, jotka eivät tunne juutalaisia perinteitä, jotka hallitsevat ilman juutalaisia, sanovat nyt: näettekös, näillä sanoilla Jeesus kieltää sen, mitä on kirjoitettu Vanhassa testamentissa. Mutta itse asiassa näillä sanoilla ”mutta Minä sanon teille” Jeshua puhuu Jumalan nimen edustajana.

Miten voimme ymmärtää ne Hänen käskynsä, jotka on annettu Toorassa? Kun Mooses oli vuorella 40 päivää ja sai kirjoitetun Tooran, tiedätte, hän oli siellä 40 päivää, ja sitten Jumala antoi hänelle kivitaulut. Kun hän laskeutui vuorelta, Toora näytti – tiedättekö, miltä? Se oli yksi rullattu käärö ja siinä kaksi palstaa, ylhäältä alas, siinä ei ollut edes erotettu lauseita toisistaan, vaan teksti oli ilman välimerkkejä, pitkä käärö, jossa oli kaksi palstaa kirjaimia. Se oli Mooseksen Toora. Kun Mooses kirjoitti sen muistiin, jokaisen kirjaimen, jokaisen sanan, hän sai ilmestyksen sisimpäänsä. Ja kun hän laskeutui vuorelta - kun Jumala antaa teille ilmestyksen, se on suuri, eikö totta, ja monesti siihen sisältyy monta Sanan kohtaa ja teille tulee ymmärrys Jumalalta, mitä siihen on kirjoitettu, mutta kirjoitatte ylös muutaman sanan, koska kaikki on sisimmässänne. Kun Mooses laskeutui vuorelta ja alkoi opettaa kansalle tätä lakia, hän antoi jokaiselle lauseelle kommentit. Hän selitti ihmisille, mitä Jumala haluaa ja koska niiden Egyptistä lähteneiden ihmisten hengellinen taso oli kuin lapsella, se oli alkeistasolla. Mutta näitten Mooseksen kommenttien avulla ihmiset ymmärsivät, mitä siihen oli kirjoitettu, kirjoitettu Toora. Nimenomaan Mooseksen kommenttien ansiosta, joka on nimeltään suullinen Toora, meillä on tänään mahdollisuus nähdä pyhät kirjoitukset niin kuin ne ovat, lauseineen, lukuineen. Voimmeko kieltäytyä suullisista kommenteista? Oletteko kuulleet sanan ”mishna”? Talmud? Talmud on kirja, kuten tämä pöytä. Jokainen sivu. Jokaisen sivun keskellä on suurin kirjaimin kirjoitettu käsky kirjallisesta Toorasta. Ulkoapäin on kirjoitettu Mooseksen kommentit ja tämä kaikki on mishna. Juutalaisen kansan olemassaolon ajan on ollut monta tapausta, jotka ovat koskeneet tätä käskyä, ja ne kirjoitetaan vielä pienemmillä kirjaimilla ulommaiseksi. Se on siis kokemusta juutalaisen kansan elämästä Jumalan laissa. Sitten tulee Jeshua ja sanoo: kaikki, mitä olette kirjoittaneet, on oikein. Tämän vahvistaa Matt.23:1-3 ”Silloin Jeesus puhui kansalle ja opetuslapsilleen sanoen: ”Mooseksen istuimella istuvat kirjanoppineet ja fariseukset. Sen tähden, kaikki, mitä he sanovat teille, se tehkää ja pitäkää; mutta heidän tekojensa mukaan älkää tehkö, sillä he sanovat, mutta eivät tee.” Näettekö, mitä Jeshua sanoo? Kaikki, mitä kirjanoppineet ja fariseukset opettavat, teidän tulee tehdä, mutta ei siten kun he tekevät. He opettavat, mutta eivät itse tee. Näemme siis, että Jeshua ei kiellä opetuksia, vaan hän menee pidemmälle. Hän sanoo, ”mutta Minä sanon teille” jos vanhoille on kirjoitettu ”älä tapa”, se on kuudes käsky, niin Jumala tarkoittaa, että sinä olet jo tappaja, kun ajattelet pahaa lähimmäisestäsi. Eihän hän kiellä käskyä ”älä tapa”? Hän selittää tämän käskyn hengellisesti. Jeshua sanoo ”Te olette kuulleet sanotuksi Älä tee huorin. Mutta Minä sanon teille.” Tällä ”Mutta Minä sanon teille” ei Hän tarkoita sitä, että käsky ei ole enää voimassa. Hän sanoo, että jos edes mielessäsi ajattelet toista naista, olet sydämessäsi tehnyt huorin hänen kanssaan, ja silloin olet Jumalan silmissä tehnyt huorin. Te tiedätte tämän. Kerron tämän tarkoituksella, jotta näkisitte, ettei apostoli Pietari eikä apostoli Paavali, ei itse Jeshua koskaan hyljännyt pyhiä kirjoituksia. Riittääkö tämä teille todistukseksi? Riittääkö?

Sanon vielä lopuksi yhden hyvin tärkeän ajatuksen. Tarvitsette tätä kaikkea, jotta voisitte ymmärtää, mikä erottaa Jumalan kansan kaikista muista kansoista. Mitä tämän päivän kristityltä puuttuu, jotta he voisivat hallita juutalaisten kanssa. Ymmärrättekö? - Milloin Kristus syntyi? Mikä on Kristuksen syntymäpäivä? tämä ehkä herättää teitä vähän ja ymmärrätte, miten tärkeä Toora on. Oikein hyvä vastaus: Kristus oli jo luomisessa. Sanotaan näin: Hän on elävän Jumalan poika. Ja tuli aika. Tämä on se Kristus, jonka kautta Jumala loi maailman, myös ajan. Ymmärrättekö? Siis Kristuksen syntymäpäivä – se on absurdi asia, koska hän oli olemassa jo ennen kuin aika oli olemassa. Mutta tuli aika, jolloin siihen maailmaan, jonka Hän oli luonut, Hänen piti tulla ihmisen ruumiissa, jonka synnytti Maria. Ja kuka syntyi? Jeesus. Haluan, että huomaatte tämän eron. Kun puhumme Kristuksen syntymäpäivästä, se on keskustelu vailla järkeä. Kun puhumme Jeesuksen syntymäpäivästä, niin Jumala ei halua, että juhlimme ihmisen (?) syntymäpäivää. Siksi raamatussa ei ole tarkkaa päivää, jolloin Jeesus syntyi. Mutta Luukkaan evankeliumista näemme, että Hän syntyi Sukkot-juhlan (lehtimajajuhlan) aikaan. Jos teitä kiinnostaa, voin näyttää ja kertoa. Mutta ei mitenkään 24. joulukuuta. Jumala ei ylipäätäänkään halua, Hän kieltää kumartamasta mitään kuvaa, kuten ihmistä. Kun Kristus tuli tähän maailmaan, Hän puhui Hepr.10:5 ”Sen tähden Hän maailmaan tullessaan sanoo: ”Uhria ja antia sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit”. Kristus tulee tähän maailmaan tuona pienokaisena, jonka Maria synnytti.

Huomenna puhumme enemmän siitä, minkä tähden Hän tuli tähän maailmaan, mutta palaamme nyt 1. korinttolaiskirjeeseen, 10. luku. Haluan, että näkisitte Kristuksen sisällön (kuka on Kristus). Vastasitte hyvin, että Hän oli olemassa jo ennen maailman ja ajan luomista. Mutta mitä Hänen sisällään on? Jakeet 1-4. ”Sillä minä en tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi ja saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi; ja se kallio oli Kristus.” Haluan, että te näette itse, että se kansa, joka lähti Egyptistä – ainoa hengellinen ruoka ja hengellinen juoma oli Mooseksen Toora. Oletteko samaa mieltä kanssani? On kirjoitettu, että se virtaa heitä seuranneesta hengellisestä kalliosta, joka on Kristus. Mooseksen Toora on Kristuksen sisältö. Toora virtaa Hänestä. Mooseksen Toora on kulmakiven sisältö. Oletteko koskaan ajatelleet näin? 9.jae: ”Älkäämme myöskään kiusatko Herraa (ven. käännös: Kristusta), niin kuin muutamat heistä kiusasivat ja saivat käärmeiltä surmansa.” Miten ne, jotka lähtivät Egyptistä, kiusasivat Kristusta? He eivät olleet kuuliaisia Mooseksen Tooralle. Ja Paavali kirjoittaa, että jos et ole kuuliainen Mooseksen Tooralle, kiusaat Kristusta. Eikö tämä shokeeraa teitä? Nyt ymmärrätte, miksi tämän maailman loppu on juutalainen loppu. Koska Kristus tulee takaisin ja tulee tuomitsemaan kaikki sanansa mukaan. Muuta ei ole. Ja siksi Jumala puhuu: Kansat, teidän tulee opetella kumartamaan, kuten juutalaiset kumartavat. Koska tärkeintä ei ole Jumalan lain täyttäminen lihan mukaan, kuten lihallinen ihminen lohduttaa itseään: ”En syö sianlihaa, noudatan lakia, minä pidän sapatin, Jumala rakastaa minua, koska pidän sapatin.” Ja sapatin päivänä hän istuu ja ajattelee mielessään, kunpa se loppuisi pian. Haluaisin tehdä tuota ja tuota ja tuota… Ei Jumala tarvitse sellaista. Jumala haluaa, että se kaikki olisi meidän sisimmässämme, että se olisi meidän ajattelutapa, että se olisi meidän toive, meidän tunteet. Ja tämän kautta meidän elämämme muuttuu. Näin Jumalan tunteminen tulee elämäämme, koska Jumalan laki on Hänen tahtonsa. Mistään muualta ette tule sitä tuntemaan. Mitä tarkoittaa ”tahto”? Teillä on oma tahto, minulla on oma tahto. Jokainen meistä tahtoo jotakin. Jumalakin haluaa jotakin. Kun te sanotte: Herra, kaikki, mitä minä haluan tästä päivästä lähtien, ei merkitse mitään. Haluan, että Sinun tahtosi, että minä haluaisin sitä, mitä Sinä tahdot. Amen? Pysähdytään tänään tähän ja jatketaan huomenna. Eihän tämä ollut liian vaikeaa teille? Jäikö jotain sydämelle?

Se, mitä kuulette huomenna, on se, minkä tähden olen tullut tänne. Enkä ole varma, pystynkö sanomaan teille kaiken – aika ei riitä. Mutta kuten apostoli Paavali, minä haluan asettaa oikean perustuksen sille, mikä alkaa täällä nyt rakentumaan. Koska Paavali sanoo, että jos rakennat oikealle perustukselle, niin vaikka et rakennakaan oikein, pelastut. Mutta jos rakennat väärälle perustalle, vaikka rakentaisit kullasta, kuitenkin tuhoudut. Olen yrittänyt tuoda teidät tänään oikean perustuksen luo. Olen yrittänyt laittaa kulmakiven ja nyt te tiedätte, mikä on tämän kulmakiven sisältö. Nyt te tiedätte, mille perustalle pitää rakentaa. Ymmärtäkää, että ilman tätä perustusta mikään ei kestä. Kun apostoli Paavali opetti omiaan, uskoon tulleita pakanoita Antiokiassa, hän puhui heille: minä vien teidät heidän hengelliseen maailmaan, heidän hengelliseen tatsjoo, juutalaisten hengelliseen maailmaan. Ja mikä on sen perustana? Mooseksen Toora. Meidän pitää mennä siihen sisälle hengellisesti niin syvälle, että se herättää mustasukkaisuuden juutalaisen kansan keskuudessa ja sen mustasukkaisuuden kautta he tulevat sisälle perintöönsä, siihen luvattuun maahan, johon te niin haluatte heidät lähettää. Amen?

Onko kysymyksiä? – Miksi Vanhassa testamentissa ei saa esimerkiksi yhdistää samassa vaatekappaleessa kahta eri ainetta? - Pellava on peräisin kasvista ja villa eläimestä. Hepreaksi tätä sanotaan ”keloim”. Jumala ei salli sekoittaa vieraslaatuisia aineita, jotka eivät luontaisesti kuulu yhteen. Tämä kysymys puhuu minulle juuri siitä, että jos me tänään otamme tämän päivän kristityn, joka on kasvanut siihen, että Toora pitää hylätä ja väkisin yhdistämme hänet juutalaisen kanssa, jolla Toora on sisimmässä, niin siitä tulee tuo sama ”keloim”. Sitä ei saa tehdä. Ne eivät sovi olemukseltaan yhteen. Jumala ei tee mitään, mikä on olemusta, ydintä vastaan. Pitää olla luonnollinen yhdistyminen. Kurkistan vielä vähän eteenpäin ja voin sanoa, missä on tämän yhtenäisen kansan salaisuus, joka elää harmoniassa keskenään, Jaakobin pojat ja uskoon tulleet, muut kansat. Se on samankaltainen kuin aviomiehen ja –vaimon yhteys, jossa vaimo on muut uskoon tulleet kansat, joka on miehensä luu luusta, liha lihasta. Aviomies on Jaakob ja tämä kaikki yhdessä on Jeshua Messiaan vaimo. Se on seurakunnan salaisuus. Kerroin tämän kaiken etukäteen, että ette liikaa murehtisi. Tämän kautta voimme nähdä, mitä vaaditaan. Teitä voi pelästyttää se, että täytyy noudattaa lakia. Puhutaan siitä huomenna. Tiedättekö, vaatimukset juutalaista naista kohtaan, mitä tulee lain noudattamisen suhteen, ovat paljon pienemmät kuin vaatimukset miestä kohtaan. Kun uskoon tulleet muut kansat ja Jaakobin kansa tulevat yhteen, periaate on sama. Vaimoa ei kukaan koskaan ympärileikkaa. Hän tulee kansaan sisälle uskon mukaan. Tiedätte, miten Ruth tuli juutalaiseksi. Kaikki esi-isien vaimot olivat pakanoita, Jaakobin ja Iisakin (?) ja Abrahamin vaimot. Vaimot tulevat Israelin kansaan sisälle uskon mukaan. Tämä on Jumalan ihmeellinen suunnitelma. Kun Jumala, Jeshua Messias, murtaa esteen ja tekee kahdesta yhden. Uusi luomus. Ymmärrättekö? Hyvin kaunista. Kaikki on hyvin yksinkertaista. Miehen ja vaimon keskinäinen suhde, kun vaimo on miehen apulainen, kun vaimo on luu miehensä luusta, liha miehensä lihasta, se on pääperiaate, jonka mukaan kaikki maailmat rakentuvat. Koko hengellinen maailma ja myös meidän maailma. Hyvin yksinkertainen testi: vaimon sisällön mukaan voi määritellä, kuka on hänen miehensä. Oletteko samaa mieltä kanssani? Jos vaimo on miehensä luu luusta, liha lihasta, niin silloin voi määritellä, kuka on hänen miehensä. Jos hänen miehensä on juutalainen, niin silloin vaimon sisäisen olemuksen tulee olla yhtä hänen miehensä kanssa. Jos on toisin, silloin mies ei ole hänen. Silloin on ”keloim”.

Rukoillaan nyt sitä, että kaikki, minkä olette kuulleet, ettei se menisi ohitsenne, että se pysyy teissä ja kasvaisi. Silloin luulen, että olemme täyttäneet Hänen toiveensa ja olemme toteuttaneet Hänen odotuksensa. Isä, me kiitämme Sinua Sanastasi, elävästä Sanasta, joka tuli tähän maailmaan ja toi elämän meidän elämäämme, joka on pyhittänyt meidät Sinun totuudellasi ja me olemme alkaneet nähdä kaiken Sinun valossasi. Me pyydämme Sinua, vahvista meitä Sinun Sanassasi. Anna meille halu tulla tuntemaan Sinut Sanasi kautta. Kiitämme Sinua tästä päivästä. Kaikki kunnia Sinulle Sinun Poikasi nimessä. Me kiitämme Sinua. Amen.

 

 

Alisivut (1): A. Ogienko osa2
Comments