פעולת כבוד (אורי קידר)


מתודות:

1.קוף באמצע-[15 דקות]

2.משפחת אדמס-[15 דקות]

3. 2 פלקטים ולמצוא כמה שיותר מושגים עם כבוד(שתי קבוצות( -[5דקות]

4.אני מחליט ילד מסוים שהוא המדריך והוא מחליט את הסדר של הפירמידה.[10]

5.של מי השורה הזאת[20 דקות]

6.זבוב חרא[10 דקות]

7.סמוך עלי[10 דקות]

8.לספור מ1-10 ללא תיאום[7 דקות] 

דיון:[10 דקות]

1.לא לועגים לחלש ,צריך לכבד את כולם!

2.כבוד הדדי-כאשר הוא צוחק כולם צוחקים וזה מראה שאם תכבד יכבדו אותך בחזרה.

4.כבוד למדריך.

5.לא לועגים למי שלא מצליח להצחיק צריך לתת כבוד ולכבד כל דבר גם אם זה משו שלא נכון לדעתך או אם אתה לא מסכים איתו.

6.כבוד למבוגרים או למי שמעליך.

7.כבוד הדדי [תכבד יכבדו אותך חזרה]

8.זכות דיבור -לכבד את מי שמדבר.

Comments