פעולת לחץ חברתי (יותם רוטן)


מטרות:

  • החניכות יבינו כי לחץ חברתי הוא דבר לא טוב.
  • החניכות ילמדו לגבש דעות משל עצמם.
  • החניכות יפסיקו להיגרר אחת אחרי השנייה.
 

מהלך רעיוני:

החניכות יעברו פעולות הקשורות ללחץ חברתי, יראו איך הוא משפיע על החיים שלנו ואיך הוא מופיע אצלנו בחיי היומיום.

לבסוף יבינו כמה חשוב הוא לא להיגרר אחרי לחץ חברתי ולגבש דעות משלך. 

מהלך מתודי:

1. משחק פתיחה- הרצל אמר. כל מי שנפסל נותנים לו משימה מצחיקה לעשות.

החניכות עושות כל מה ש"הרצל" אומר להם לעשות.  5 דק' 

4. משקה גועל-  בלי שהחניכות יראו, אני אמזוג להם כוס עם מיץ פטל בתוכה, ואני אגיד לחניכות שזה משקה גועל שהכנתי עם כל מיני אבנים וקולה וספרייט וכל מיני.. ואז אקח חניכה משפיעה מהקבוצה שתשתה ראשונה מהכוס, ואני אגיד לה לפני זה לעשות כאילו זה ממש מגעיל! כמעט בטוח שאחר כך רוב, אם לא כל החניכות האחרות יגידו שזה גם ממש מגעיל. שבעצם זה רק מיץ פטל רגיל. הם נסחפות אחרי אחת משפיעה, בלי לגבש דעה משל עצמם.  10 דק' 

5. משיכה בחבל- בהתחלה יהיו שתי קבוצות שוות בכל צד, אחר כך אני אעביר כל פעם מישהו אחד לקבוצה השנייה. עד שיישאר רק מישהו אחד בקבוצה הראשונה. הקבוצה החזקה והגדולה גוררת את כל השאר אליה. 10 דק' 

6. החניכות יקבלו פלקט וטושים, ויצטרכו לרוץ בשבט ולשאול כמה שיותר אנשים מה הוא לדעתם לחץ חברתי והאם זה דבר טוב או לא טוב ולמה.

הם אוהבות את כל הדברים האלה, אח"כ נקריא בדיון את מה שהם כתבו. 15 דק' 

7. בבונים בבונים- כל מי שנתפס עובר לתופסים, וככה הקבוצה החזקה מושכת אליה אחרים.  10 דק' 

8.אני מציג בפני החניכות כל מיני סיטואציות של לחץ חברתי, וכמה צריכים לעלות כל פעם ולהציג את הסיטואציה. אח"כ שאר החניכות יגידו מה הם היו עושות במקרה כזה. ואחרי שתהייה החלטה של הרוב איך צריך להתנהג במקרה הזה,

אלה שהציגו את הסיטואציה צריכים לסיים להציג אותה בצורה כזאת. 25 דק' 

9. דיון וסיכום פעולה- נסכם את הפעולה ויהיה דיון על לחץ חברתי, וגם נקריא את כל הדברים שהחניכות שאלו אנשים וכתבו במתודה השישית.  20 דק' 

סה"כ זמן פעולה:

120 דק' 

רשמ"צ:

  • פלקט ו2 טושים
  • חבל
  • סיטואציות ללחץ חברתי
  • מיץ פטל וכמה כוסות חד פעמיות
 
 

 

Comments