פעולה מס' 2 - לא מרימים ידיים

ערך:  תפעל למען חברה שכל אחד מחבריה נוהג כלפי רעהו בכבוד הדדי ושמירה על יושר והגינות.

נושא: מדוע משתמשים באלימות ומה זה מסמל? פעולת הבנה.

מטרות:

-         החניכים יבינו שאני מנסה גם להבין אותם ולא רק להטיף להם מעמדה ביקורתית.

-         החניכים יבינו שאלימות משדרת חוסר כבוד לכלל, וגם לאותו בן אדם.

-         החניכים יבינו שהאלימות נובעת מחוסר הבעה עצמית ומשתמשים בה רק אנשים שלא יכולים לשדר את מחשבותיהם ע"י דיבור.

-         החניכים יבינו שאלימות נובעת לרוב מלחץ חברתי והרצון להתקבל בחברה.

-         להראות לחניכים את הכוח בשימוש במילים לנגד ה"כוח" הפיזי שבגוף.

-         גם מי שהפסיד את הפעולה ביום שבת ידע על מה המערך ומה עשינו בפעולה הקודמת.

מהלך הפעולה:

1.    מפקד. 30 דק'.

2.    שיחת סיכום פעולה שעברה – חניכים רבים הפסידו את פעולת הפתיחה של המערך, לכן אפתח איתם דיון על הפעולה הקודמת ועל אלימות, בה אציג בפניהם את אותו הקטע שהצגתי להם פעולה שעברה. 10 דק'.

3.    סומו­ – מתקשר לנושא הגבריות כי הכי חזק מנצח במשחק. 20 דק'.

4.    תחרות גבריות – תחרות שכיבות שמיכה, יריקות, אכילת פלפלים חריפים ומי שמשיג מספר טלפון ממישהי. מי שמנצח הוא הכי גבר, כמו באלימות. 15 דק'.

5.    תחרות ציורים­ – החניכים לא יכולים להעביר מה שהם רוצים במילים ולכן מצייר, כמו באלימות כשמישהו לא מסוגל להעביר את הרעיון שלו במילים הוא פונה לאלימות. 10 דק'.

6.    2 חניכים קובעים לשחק משחק ומעבירים אותו לשאר החניכים. בינתיים, כשהשניים מתכננים אני אומר לשאר שכשאני נותן סימן, הם הורסים את המשחק ולא משתפים פעולה. מתודה זו מעבירה שכאשר מתייחסים לשאר בחוסר כבוד, כמו במכות, אי אפשר להגיע לשום מקום ואף צד לא יוצא מרוצה. 15 דק'.

7.    תחרות בין 2 חניכים – האחד מתאר משהו במילים בלי להגיד מהו הדבר, והאחד רק במעשים. מתודה זו מדגישה את חשיבות המילים כנגד המעשים. 10 דק'.

8.    סיכום הפעולה + דיון. 10 דק'.

 

רשמ"צ:

-         פלקט

-         טוש

-         פלפלים חריפים

Comments