Compromisos d'actuació de MES-Montgat per Assegurar el dret a la Salut i als Serveis Socials al municipi:

Ampliar el servei d'urgències del CAP.
Potenciar el servei de teleassistència.
Ampliar el servei d'ajuda a domicili a les persones grans. 
Gestionar acords amb BSA per ampliar els serveis d'atenció bàsica i d'especialistes.
Remodelar el Casal de gent Gran per a optimitzar els usos dels espais. 
Adaptar els espais públics a les persones amb mobilitat reduïda. 
Gestionar pisos tutelats per a la gent gran.
Construir una residència per a la gent gran. 
Crear un centre de dia per a la gent gran.


Vull afegir una proposta