Compromisos d'actuació de MES-Montgat com a pla de xoc per a l'ocupació i la promoció econòmica del municipi:

Establir microcrèdits municipals per a PIMES i emprenedors/es. 
Recuperar la identitat industrial de Montgat amb la creació d'un viver d'empreses i una escola de ceramistes.
Dotar d'aparcaments gratuïts els eixos comercials per potenciar el comerç local. 
Simplificar els tràmits per a l'obertura dels nous negocis. 
Crear Plans d'ocupació local. 
Donar suport al petit comerç i fomentar les xarxes locals d'intercanvi i d'actuació conjunta. 
Activar eines de dinamització comercial a la Pl Antoni Gaudí i altres places.
Facilitar l'ús dels polígons industrials desocupats modificant el Pla Municipal d'Usos permesos. 
Crear l'Oficina Virtual d'Ajuda a l'Emprenedoria. 
Crear una App d'informació comercial i d'empreses de serveis. 
Crear una plaça al Passeig del Mar per donar un lloc digne al “Rotllo”, amb un espai poliesportiu als baixos. 
Impulsar el Mercat de Mar al Passeig Marítim. 
Impulsar una fira gastronòmica de la restauració local. 
Promoure la construcció d'un hotel.


Comentaris
Vull afegir una proposta