Compromisos d'actuació de MES-Montgat per a eradicar la pobresa vista i oculta al municipi:

Mantenir la fita del 0,7% en aportacions a projectes de solidaritat. 
Posar en marxa un sistema d'assignació de pensions complementàries a vídues i persones amb rendes baixes. 
Establir un programa de lluita integral contra la pobresa infantil. 
Ampliar les beques i els ajuts a les famílies per garantir l'equitat en l'educació. 
Millorar el treball transversal entre els agents socials que treballen per a eradicar la pobresa a Montgat. 
Ampliar els ajuts directes a les famílies.


Vull afegir una proposta