Obrir processos de participació ciutadana en la gestió del Pressupost Municipal. 
Fomentar la transparència en la comunicació institucional. 
Avaluar els canvis urbanístics previstos al barri de les Mallorquines els propers 4 anys. 
Obrir processos de participació veïnal en l'avaluació dels Plans especials del barri de les Mallorquines. 
Implementar una App de comunicació directa  d'incidències a la via pública. 
Reorganitzar la gestió administrativa per a fer-la més àgil i transparent. 
Impulsar la creació del Regidor/a de barri. 
Organitzar un servei d'assessoria i gestió per a les entitats i associacions montgatines 
Posar en funcionament el Consell de la Vila. 
Potenciar la creació d'una borsa de voluntariat. 
Estimular la creació d'un canal audiovisual d'informació municipal. 
Crear una agenda d'actes única del municipi 
Recuperar les Comissions de Festes dels barris. 
Redactar el projecte detallat d'una Piscina Municipal.