Compromisos d'actuació de MES-Montgat en el desenvolupament d'una nova concepció del municipalisme i promoure la cohesió territorial al poble:

Elaborar un Pla Estratègic per a definir el futur de Montgat. 
Sensibilitzar a la ciutadania cap a la independència 
Fer pública i accessible la qualificació urbanística dels terrenys del municipi. 
Establir mecanismes de control ciutadà en l'aprovació de re-qualificacions urbanes del sòl. 
Revisar els Plans Especials d'Ordenació Territorial dels terrenys de la Montgatina i la Farggi. 
Executar plans de formació pels treballadors públics.
Recuperar l'antic edifici de les Montgatina per a usos municipals. 
Promoure la defensa dels animals. 
Preparar un circuit carril-bici unint tots els barris.


Vull afegir una proposta