Compromisos d'actuació de MES-Montgat en la batalla per el Medi Ambient al municipi:

Promoure la creació d'una App d'informació i alertes ecològiques. 
Millorar la recollida selectiva i la neteja viària. 
Recuperar la concessió del Malamar per a nous usos lúdics i esportius. 
Establir un sistema de denúncia del grau de contaminació de l’aigua del mar. 
Promoure campanyes d'educació en la neteja  
Promoure estratègies per a la reducció de la contaminació acústica. 
Posar en marxa un pla de protecció de la zona litoral del marítim. 
Revisar l’enjardinament i arbrat dels carrers i potenciar les zones enjardinades a tots els barris. 
Re-introduir les plantes autòctones a l’enjardinament. 


Vull afegir una proposta