Compromisos d'actuació de MES-Montgat per a garantir el dret real a l'habitatge al municipi:

Construir pisos de lloguer social per a joves i persones amb rendes baixes.
Estimular el lloguer social de pisos desocupats. 
Promoure la construcció de pisos de promoció pública. 
Establir ajuts per a la rehabilitació de les façanes i millora de la qualificació energètica dels edificis.


Vull afegir una proposta