Ne‎ > ‎Rexhep Hasani‎ > ‎

Mësim drejtpërdrejt ose i përgaditur vizualishtNe jemi dëshmitar të dinamizmit të kohës. Na duhen shumë punë për të kryer, por që të bëhet kjo na duhet energji dhe kohë. Ju duhet të përgaditeni për provim ose të shkruani ndonjë seminar, ta korrigjoni atë. Ju ftojmë që nga shtëpia juaj, pa shpenzuar kohë dhe para për udhëtim ta ndjekni kursin në njërn prej lëndve:
  1. Morfologji
  2. Sintaksë
  3. Drejtshkrim
  4. Si të shkruhet një seminar?
  5. Stilistikë
  6. Leksikologji
  7. si dhe gjëra tjera që kanë të bëjnë me gjuhën shqipe.


Kontaktoni: hasani.rexhep@gmail.com 
Shembull: William Sheaksire

YouTube Video  1. Johan Wofgang von Gothe

YouTube Video


Comments