Ne‎ > ‎Rexhep Hasani‎ > ‎

Këshilla të duhura për një punë efikase

Text Box

Është e domosdoshme leximi i kësaj pjese. Që puna të jetë efikase dhe qëllimi të arrijë cakun tuaj ju preferoj që kompjuteri të jetë në rregull dhe të ketë qasje në internet.
Pos tjerash nga kursisiti kërkohet të ketë njohuri elementare të kompjuterit.

Preferohet:
  1. hapje e një imelle në @gmail.com
  2. Hapja (nëse nuk e kini) e një llogarie në www.facebook.com
  3. hapja e një llogarie në Skype. Kjo mund t'u mundësojë kursistëve që të lidhën drejtpërdrejt me ligjëruesin.
  4. Pasija e Pc me dëgjuese dhe mikrofon (kamera nuk është e domosdoshme)
  5. Të kërkojë asistime nga arsimtari dhe kolegët e tjerë kurësist për problemet që has qoftë në punën rreth hapsirës së tij, qoftë për kutimin e mësimeve.


Comments