Navigation

0today is
Radoi

Navigation

  Një Përmbledhje e Mësimeve të Fundit

  posted Oct 27, 2011, 7:18 AM by Florim Salihu   [ updated Feb 24, 2012, 6:44 AM ]

  Periudha Letrare

   

  Janë tri periudha:
  XIII-XIV  -  Datenge Aligeri, Françesko Petrarka, Xhovano Bokaço.
  XV  -        Periudha e pjekurisë letrare.
  XVI-XVII - Migel De Servantess Saavedra ,  Uilliam Shekspir.


  23 prill 1616 - Migel De Servantess Saavedra në (Spanjë) dhe
                       Uilliam Shekspir (Angli).


  Llojet letrare zhanret:
  Poezia :  Françesko Petrarka.
  Proza:     Xhovano Bokaço, Migel De Servantess Saavedra.

  Dram:
  Tragjedi:        është Françesko Petrarka.
  Komedi:


  © SOURCE: FLOKS (Florim Salihu)   

  Françesko Petrarka


  Petrarka është ndër figurat kyesore Evropiane

  Latinist i mrekullueshëm
  Famën donte ta arrinte me libra të tijë latinisht - Ideja humaniste.
  Arriti famë me librin Fragmente.

  Dëbohet nga Firenca më 1304.
  Familja në Pizë më 1311.
  Amina në 1350 - 1377


  Humanist Italian. Shkroi libra traktate etj, ne gjuh
  ën latine.
  Libri I këngëve është më i njohuri.
  Studio gramatik
  ë, retorike e dialektike. Studio drejtësin.
  Fitoi fam
  ë si njëri i dijës dhe i kulturës dhe si poet.U kurorëzua si princi i poetëve.
  I p
  ëlqente vetmia, meditimi, jeta vetmitare.
  © SOURCE: FLOKS (Florim Salihu)   


  Libri i Këngëve - Struktura


  Libri I kengev
  e - lidhet me Lauren, përbëhet nga 366 këngë, prej tyre janë 317 sonete, 29 këngë, 9 këngë 6-rrokëshe,
  7 balada 4 madrigale;  I ka 2 pjesë:

  • N
  ë të gjallë te zonjës Laura dhe
  • Në vdekje të zonjës Laura.

  Soneti -

  Si trajtë poetika-metrike, ç'far e njohim sotë është krijuar në poezin Italiane të shek. XVIII.
  Për shkaktë organiymit ritmik të rimave të dendura u quajt Sonte nga fjala Italijan qe do të thot (Soneto - Tingëllim , zë)

  Soneto ose tingëllim, e cila ka gjenezën nga poezia proranciale , mirpo  përhapja e saj më e madhe është bërë
  nga Françesko Petrarka.
  Soneti i Petrarkës është një poezi e përbër prej 4 strofash.
  Dy të parat  janë  Katrena (katërshe)  njëmbëdhjet rrokësh me rim ABBA.
  Dy tjera janë strofa Tercin (treshe) me rimë CDC.

  Ekziston  edhe një lloj tjetër i tingëllimës që quhet tingëllima (Elizabetjane).
  I cili për ga forma e strukturës së tijë dallon nga ai i Petrarkës.
  Përbëhet nga tre strofa katërshe ABAB/CDCD/EFEF , ndërsa strofa e fundit është distiktë (dyshe) dhe ka rim të bukur.

  Madrigalja - Është vjersh e shkurtur lirike kryesisht me përmbajtje dashurie.
  © SOURCE: FLOKS (Florim Salihu)   


  Xhovani Bokaço

   

  Njihet per rr
  ëfenjat e tij më e njohura është:
  • Dekameroni
  , është shkruar në vitin 1343 ku ra murtaja në Firencë. Lufton friken nga murtaja.
  P
  ërbëhet nga 10 protagonist, 7 vajza e 3 djem të rinjë, që kanë qëndruar për 2 javë. Ka protagonist të ndryshem.
  Temat lidhen m
  ë paranë, njeriun, triumfin ndaj sëmundjes, vdekjen, zgjuarsinë, mjerimin, rolin e femrës etj.
  Ka skena komike dhe erotike. Dalin n
  ë pah veset dhe vyrtytet.
  © SOURCE: FLOKS (Florim Salihu)   


  Migel De Servants Saavedra

   

  I takon let
  ërsisë spanjolle. Ai I kishte dy pasione: studimin dhe udhëtimin. Inkuadrohet në ushtri,
  dhe merr pjes
  ë në shumë  beteja, beënë punë të ndryshme.
  Fillon me romanin
  ''Galatea'' dhe e përfundon me të bëmat e Persileut e te zigesmondes.
  Shkroi poezi, pjes
  ë komike, tragjedi, romane, novela. Me e njohura është Don Kishoti i Manqes.
  Personazhet: Don Kishoti, Sanqo Panqo. Dylqinja, Rosinant
  i.

  Don Kishoti I Mançës -Format e komik
  ës, kontrasti, qëllimet - mjetit, veprimet - pasojës.
  Format e komik
  ës: ekzagjeruese-hiperbola,karikatura,grotesku, manjerizmi,anakronizmi,donkishotizmi.
  Don Kishoti n
  ë dy rafshe: Antiroman,Antihero.
  Në kuptiin metaforik, fjala ''donkishotizëm nënkupton një interpretim anakronik të botë, kurse emërtimi ''Don Kishon'' që i jepet dikujt, ka nj
  ë fushë laksikore më të gjerë, që lidhet me kuptimin e dyfhishtë të figurës.
  • N
  ë rrafsh negativ, të qenit Don Kishot tregon mungesëntësis per t'u orientuar saktësisht, si edhe veprimin abuziv në mbrojtje të së vjetrës.
  • N
  ë rrafsh pozitiv, të qenit Don Kishot tregon aftësin për t'u udhëhequr nga ide të mëdha, vetëm dhe kundër të gjithëve.
  © SOURCE: FLOKS (Florim Salihu)   


  Variacionet Historike dhe Kulturore të Gjuhës Shqipe

   

  I-IV
  Pushtimi Romak - Krishterizmi
  .

  IV a) Perandoria Romake - Krishter.
         b) Perandoria Bizantine - Ortodoks.
   

  I-VI  a) Periudha Protoshipe nuk mund t
  ë studiohet.
         b) Periudha Parashipja njihet si periudh Ilirishte.

  Shqipja e vjetër shek. VII-IX       (quhet i periudh ose shqipe e përbashkët).
  Shqipja e mesme shek. IX-XVII  (quhet shqipe e mesme).
  Shqipja e re prej she
  k. XVII       (quhet shqipe e re).
   
  Gjuh
  a shqipe bënë pjesë në grupin e gjuhëve Indoevropiane.
  Dialektet e Gjuh
  ës Shqipe:
  Geg
  ërishtja (verior) dhe
  Tosk
  ërishtja(Jugor).

  Tosk
  ërishtja ka pësuar disa ndryshime si p.sh nazalizmi, rotacizmi, humbja e paskajores etj.
  Dallimet midis dialekteve ekzistojn
  ë në fonetik, leksikë dhe fjalëformim.
  P.sh gege: qel, qerdhe, vo, va
  Toske: hap, fole, voter, vater.
  Gjuha standarde, letrare dhe dialektet-p
  ërbërja e gjuhës standarde në raport me dialektet.
  Plak-plakë_ë-ja e zhduk homofonin. Bari-bari. Y-ja mungon te dialekti toske.
  Ë-ja mungon te dialekti gege fjalia, gjykimi dhe perkufizimi I fjalis
  ë.
  Gjykimi
  është formë e të menduarit,kusre fjalia është formë e gjuhës.
  © SOURCE: FLOKS (Florim Salihu)   


  Uilliam Shekspir (1564 - 1616)

   

  Kur flitet për Shekspirin, fare pak emra i q
  ëndrojnë përkraë dhe asnjë përsipër.
  Nuk ka aktor qe s'
  ëndërron të luajë në një pjes të Shekspirit.

  E ngriti artin në majet më të larta. Ka shkruar vepra me karakter universal. Është përkthyes në shumë gjuhë.
  Drama e parë është : Henriku V.
  Punoi në teatër. Shkroi 37 vepra, 13 tragjedi, 10 drama historike, 14 komedi, 154 sonete, 2 poema (te gjata).
  Jeta e tijë ndahet në katër periudha:
  Periudha e rinins,
  Periudha e pjek
  uris,
  Periudha e viteve pesimiste,

  Periudha e pajtimit me vetveten ose periudha e fundit.

  Mbizotru
  es elemeni fantastiko-alegorit. Komedia ndahet ne: satirike-problemore

  Tragjedia - Romeo dhe Zhulieta
  Personazhet: Romeo - biri I Montagut, Zhulieta - e bija e Kapuletit, Eskali - princ I Veronës, Parisi -  bir bujari dhe kushëriri i princit, {Montagu, Kapuleti} krerët e dy familjeve të armiqësuara,

  Tragjedia - Hamleti
  Personazhet: Hamleti - princ i Danimarkes, Klaudi - xhaxhai i Hamletit, Gertiuda - nëna e Hamletit, Palloni - sherbetori i Klaudit, Ofellia - vajza e Pallonit ejt...

                                                                                     Përgaditi për Mësimi Ynë: Florim Salihu - XI3
  © SOURCE: FLOKS (Florim Salihu)   

       
            


  Comments