Të lexuarit!

posted Jan 12, 2012, 8:32 AM by Medina Brahaj   [ updated Apr 4, 2012, 4:24 AM ]
Duke lexuar mund t’i zhvilloni talentet!
Të lexuarit iu zgjeron horizontin, iu udhëzon moralin dhe iu forcon aftësinë për të menduar. Leximi është qetësim për të vetmuarin, stimulues për mendimtarin dhe ndricues për udhëtarin.
Lënia e studimit ia kufizon njeriut aftësinë shprehëse dhe të menduarit.
Shumica e librave kanë njëfarë përfitimi, qofshin ato me thënie të urta, ndodhi interesante, përvoja të cuditshme apo dije te reja. Mund të thuhet madje se përfitimi i leximit është i pamatë. Për këtë arsye kërkojmë strehim nga All-llahu nga njëra prej fatkeqësive më të mëdha: 
pavendosshmëria” dhe vullneti i dobët”.
Comments