Fiola Rushiti

                           Dukuritë që lidhen me emra personazhesh

Donkishotizmi-  me donkishotizëm kuptojmë një intepretim anakronik (jashtëkohorë) të botës, besimi në gjithçka në mënyrë automatike pa kurrfarë fryme kritike.
Donkishotizmi është:
-Dukuri shterpe e panevojshme
-Nuk njeh ligësitë e vërteta te jetës
-Nuk di të vendos ekuilibrin ndërmjet te shkuarës dhe të sotmes
-Aventurizëm qesharak.
Hamletizmi- nënkuptojmë ato veti të karakterit e të temperamentit të Hamletit,që shprehin esencën e perpjekjeve të mundimshme për të gjetur një përgjigje të arsyeshme për pyetjet që ia brejnë shpirtin dhe që e bëjne të dyshojë, të hetojë e të gjejë prova,përpara se të vendosë të hidhet në veprim.
Harpagonizmi- Varësia e plotë e personazhit nga vesi që e karakterizon,bën që ky ta humbas krejtësisht sensin e realitetit.Të flasësh me një tip si Harpagoni është njëlloj si të flasësh me murin,ai është shumë i mbyllur.Për Harpagonin, pasuria është gjithçka.

Subpages (1): Vepra e lexuar (Ese)
Comments