Trets definidors de l' estètica medieval
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitell historiat de Santa Maria de Ripoll

Fotografia: Mertxe Pasamontes

 

 

 

 

La crisi de l' estètica clàssica

 

Les imatges al cristianisme occidental

 

Subordinació de l' estètica medieval

 

El cas de l' Islam