L'art paleocristià
 

Introducció i oficialització del cristianisme

 

Parts d’una basílica cristiana

 

Basílica de Sant Joan de Laterà

 

Sant Vital de Ravenna

 

En Roma va aparèixer la basílica cap al segle II aC. Era un edifici dedicat a transaccions comercials o, més ordinàriament, a l' administració de justícia; també s' utilitzava com lloc de reunió dels ciutadans per a tractar assumptes comuns. En quant a la seva concepció arquitectònica, es tractava d' una gran sala rectangular composta per una o més naus (sempre en nombre imparell); en aquest segon cas, la central era més ampla i alta i estava suportada per columnes. La diferència d' alçades s' aprofitava per a obrir buits d 'il·luminació en la part alta dels murs. En un dels extrems de la nau principal existia una exedra o absis, on s' instal·lava la presidència, mentre que l' entrada s' efectuava per l' extrem oposat a través d 'un pòrtic. En ocasions, la porta d' accés també podia situar-se en el centre d' un dels costats majors. Com norma general la sostrada era plana i la coberta a dues aigües, encara que va haver alguna, com la de Majenci que tenia voltes d' aresta.