Observació d'un "voyeur"

 voyeurOBSERVACID.doc


 

COHERÈNCIA I ADEQUACIÓ

MicrosoftWord-COHERNCIAIADEQUACI.pdf