el llenguatge
 

1.     Què és senyal? Posa un exemple dels diferents tipus.

2.     El llenguatge humà, quin tipus de senyal és i perquè? Assenyala’n els avantatges.

3.     Què és el llenguatge?

4.     El llenguatge té dos nivells, el de so i el de sentit. Explica el nivell de so.

5.     Cada estat té una sola llengua?. Raona la resposta.

6.     Què és llengua  i què és dialecte. Posa exemples.

7.     Què és la normalització?

8.     Què és un neologisme?

9.     Que vol dir que l’ inventari lèxic d’una llengua és el mirall de la selecció que la comunitat fa del seu entorn. Posa exemples.

10.   Què és un ideograma? Quina llengua l’utilitza?

11. Explica què és la comunicació unidireccional i què és bidireccional.

12. Quina és la diferència entre la comunicació animal i el llenguatge humà?

13. Explica’n les característiques.

14.  Digues què és llenguatge i què és llengua.

15. El llenguatge té dos nivell, el de so i el de sentit. Explica’n un dels dos.

16. Cada estat té una sola llengua? Raona la resposta.

17.    Què és llengua i què és dialecte?

18.    Què és un neologisme? Posa exemples

19.   Què és la normalització d’una llengua?

20.      Explica alguns prejudicis lingüístics que s’han creat al llarg del temps degut a  les diferències entre els pobles.

21. Què vol dir que l’ inventari lèxic d’una llengua és el mirall de la selecció que  la comunitat fa del seu entorn. Posa exemples.

22. Explica quins són els elements de la comunicació i quina funció hi realitzen.

23.  Explica quin tipus de senyal és el llenguatge humà i els seus avantatges.

24. Explica el nivell de so del llenguatge.

25. Explica el nivell de sentit del llenguatge.

26.  Explica la diversitat lingüística i per què no coincideixen les fronteres polítiques amb les fronteres lingüístiques.  

27.  Què són els registres lingüístics?  Quina és la conveniència de l’estàndard?

28. Nomena alguna de les causes socioculturals que provoquen canvis lingüístics.

29. Té futur l’escriptura? Raona la resposta segons explica Tuson.