עדויות ממייסדי בני עקיבא:

1. יחיאל אליאש (שיחה אישית, כ"ב תמוז תש"מ)

"בני עקיבא הוקם כתנועה מעורבת מלכתחילה גמור. היו עדות נפרדות, אבל שבטים היו מעורבים וכן הסניף. הנהגנו הדלקת נרות משותפת בליל שבת בסניף. השירה הייתה מעורבת. בתפילה - הפרדנו.

חוקת בני עקיבא, בה מצוין שהשבטים הם מעורבים, בנים ובנות (חינוך "קואדקציוני") – יש לה אופי עקרוני. ישבנו על זה ימים ולילות."

 

 

2. מנחם חרובי   (שיחה אישית, כ"ב תמוז תש"מ)

"בזמן ייסוד בני עקיבא היו רק בנים. אח"כ ארגנו גם בנות,כי רצינו שגם בנות תהיינה בבנ"ע. העדות פעלו בנפרד, אך השבטים במעורב. ראינו תמיד את המעורבות של הבנות והבנים כמשהו טבעי ומובן מאליו. לא ראינו בזה שום דבר שגורם להרהורי עבירה, וזה היה חיובי.

אני בדעה של אלה הסוברים, כי דווקא ההרגל של המצאות בנים ובנות ביחד בלימודים ובמשחקים הנהו תריס למניעת הרהורי עבירה, ולא גורם לכך (הרגל נעשה טבע שני).

בכיתות מעורבות (בנים ובנות) היו תמיד פחות בעיות משמעת למורים, ויותר למידה חיובית. כך ראיתי את הדברים כל הזמן."

 


3. מנחם אגולסקי (שיחה אישית, כ"ב תמוז תש"מ)

"אנחנו היינו המדריכים הראשונים. היינו בחורים צעירים, אז, כשסדרנו את הקבוצות הראשונות, זה היה ביחד. קבוצה מעורבת של בנים ובנות, ארגון אחד. ואנחנו הבינונו שזה ארגון אחד גם של בנים וגם של בנות. לא ראינו את זה כבדיעבד. לא ראינו שום פסול בחבורות יחד; כמו הפועל המזרחי עצמו. לא עלה על דעתנו שארגון נוער צריך להיות נפרד, בנים ובנות. הראשונים שהקימו את בני עקיבא כתנועה מעורבת - חשבו את זה חיובי מצד עצמו."

 
 

4. ש.ז. שרגאי    (שיחה אישית, כ"ד תמוז תש"מ)

(מראשוני תנועת "תורה  ועבודה"  ומהוגי הדעות הבולטים של הפועל המזרחי)

"הרב ברלין סיפר בשם ר' חיים מבריסק (סולובייצ'יק) שפעם אחת באו אליו בעלי הבתים בוולוז'ין וסיפרו שבחורי הישיבה הולכים לטייל עם בחורות בחורשה ע"י העיר. ענה ראש הישיבה: "לא ידעתי שיש לי בישיבה בחורים כל כך טובים"! בעלי הבתים נדהמו מהתשובה, ושוב חזרו על הסיפור. והוא שב וענה את תשובתו. בפעם השלישית אמר להם : הרי גם בנו של יעקב מנדל הולך לטייל עם בחורות? ענו לו בעלי הבתים : אבל בחור זה אוכל טרפות. אמר להם ר' חיים : והרי בנו של פלוני הולך עם בחורות? ענו לו : בחור זה אינו שומר שבת. וכך הלך ומנה שמות כל הבחורים בעיירה. לבסוף אמר להם : לכם לא איכפת כשבחורים הולכים עם בחורות; אלא לכם אכפת שהולכים בחורי הישיבה  שלומדים  תורה!  ובכן, את ה"חטא" הזה, שהם לומדים תורה – אני מקבל על עצמי.

והנה בשנת תרפ"ו הוזמנתי לוועידת המזרחי וצעירי המזרחי בפולניה. ושם יצא הח' פרבשטיין נגד הפועל המזרחי שהם סוציאליסטים וכד' וכן נגד זה שהם בחורים ובחורות ביחד. רציתי לענות מיד, אבל הרב יצחק ניסנבוים, מנהיג המזרחי, שהיה יו"ר הישיבה, אמר לי: שרגאי, אתה תענה אחרון. תן קודם לאחרים לענות.

ואז דיבר ראשון הרב רמיגלסקי (שהיה אחד מגדולי התורה בפולניה) והוא חזר על הסיפור של הבריסקר. ואח"כ פנה אל פרבשטיין ואמר לו: "לא שמעתי ממך שאתה טוען נגד אלה שאינם שומרי שבת ואוכלי טרפות שהם בחורים ובחורות יחד. אלא מה כואב לך? שהולכים עם הבחורות אלה הפועלים ששומרים שבת. . . (=כנ"ל)... את ה"חטא" הזה- שהם שומרי מצוות ומתפללים בבית כנסת - אני מקבל על עצמי." לבסוף דיברתי גם אני וג"כ חזרתי על אותו הרעיון."

בהתייחסות לבנ"ע אומר כי אני דוחה את הרעיון שעצם ארגון בנ"ע נוסד "בדיעבד". אין זה עניין של "בדיעבד" וגם לא של "לכתחילה", אלא של מציאות. אני נגד כל הקצנה לכאן או לכאן. עלינו להיאחז בשורשים, ולא בענפים לכאן או לכאן. "בדיעבד" זה מוסד הלכתי שישבו ודנו; זה מותר מלכתחילה, וזה מותר בדיעבד. אנחנו אף פעם לא דנו בזה מבחינה עקרונית. כך גדלנו במציאות.

 
 

5. טובה סנהדראי (שיחה אישית, כ"ב תמוז תש"מ)

(עלתה ארצה ב- 1934 ומאז עומדת בראש תנועת האישה הדתית לאומית - "אמונה"; חברת כנסת מטעם המפד"ל בשנים 73-59 וסגנית נשיאה בתנועה העולמית- "אמונה").

"הבנו שהחברה המעורבת, גברים ונשים, היא מלכתחילה מצב בריא במסגרת "המרד הקדוש". זח היה טבעי לגמרי שבתנועת נוער דתית צריכים ויכולים להיות ביחד הבנים והבנות והם מתחנכים לפי רוחנו. זוהי הדרך הנכונה, ודרך אחרת רק תהרוס אותנו, או  במקרה הטוב ביותר תקטין את ההיקף גם בארץ וגם בחו"ל. לפי הניסיון שהיה לנו בגידול נוער דת"ל אני מחייבת את השיתוף. כל השנים הבנתי שתנועת נוער היא מעורבת מלכתחילה. גם אין כל סיבה להפריד ביניהם."

 
 

6. הרב אברהם צוקרמן   (שיחה אישית, כ"ה תמוז תש"מ)

"בנ"ע הוקמה כתנועת נוער מעורבת - זה היה טבעי לגמרי כי גם חברת המבוגרים של הפועמ"ז הייתה מעורבת."

 
 

7. הרב חיים דרוקמן (דברים שנאמרו במליאת ההנא"ר, בדיון בתאריך : 1.5.80)

במשך הרבה שנים נזדמן לי לשוחח עם חברים בנושא החברה המעורבת. וזה הוסבר שבמציאות שלנו זה מלכתחילה. כי אם אני מסתכל על מאזן של 50 שנות בנ"ע - ברור לי שהדרך שהלכנו בה היא נכונה.

Comments