Główna‎ > ‎Szkolenia ISO‎ > ‎

Podstawowe ISO

Szkolenie podstawowe z zakresu Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z Normą PN- EN ISO 9001:2000
Szkolenie zostało przygotowane dla osób, które chcą zdobyć wiedzę z zakresu zarządzania jakością i chcą lepiej poznać tematykę związaną z zarządzaniem jakością. Głównym celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności, które ułatwią zrozumienie istoty oraz umożliwią wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością (SZJ). Szkolenie ukazuje specyficzne wymagania normy PN-EN ISO 9001:2001 i prezentuje zagadnienia związane z auditowaniem, wdrażaniem oraz certyfikowaniem SZJ.
Cel szkolenia:
 • Budowanie świadomości jakościowej,
 • Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami i terminologią związaną z SZJ,
 • Przedstawienie metod wdrażania SZJ w organizacjach,
 • Ukazanie korzyści i zagrożeń wynikających z wdrożenia SZJ,
 • Zapoznanie z dokumentacją SZJ,
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności, które ułatwią wdrażanie, dokumentowanie  
  i nadzorowanie SZJ,
 • Zdobycie umiejętności planowania, monitorowania i doskonalenia SZJ.
Zakres szkolenia:
 • Przegląd wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001,
 • Przegląd i weryfikacja dokumentacji SZJ (Księga Jakości, polityka jakości, procedury i inne dokumenty związane z systemem),
 • Uświadomienie i omówienie potrzeb organizacji, celowości i zakresu prowadzenia auditów w organizacji,
 • Zapoznanie uczestników z zasadami certyfikacji i akredytacji.
Korzyści ze szkolenia:

Szkolenie pozwoli uczestnikom zdobyć podstawową wiedzę z zakresu Systemu Zarządzania Jakością. Umożliwi poznanie doskonałych narzędzi do zarządzania całą organizacją, a także do obniżenia kosztów działalności firmy. Dzięki szkoleniu uczestnicy otrzymują wskazówki dotyczące ciągłego doskonalenia organizacji. Zdobyta wiedza pomoże też przyczynić się do wzrostu konkurencyjności i prestiżu firmy. Ułatwi także lepsze poznanie potrzeb klienta. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa.

Adresaci szkolenia:
 • Pracownicy firm, które już wdrażają System Zarządzania Jakością,
 • Personel firm i instytucji, które planują w przyszłości wdrażać SZJ,
 • Kadra zarządzająca przedsiębiorstw posiadających już certyfikat ISO 9001,
 • Osoby, które chcą zdobyć wiedzę lub chcą się doskonalić w zakresie SZJ.
Wstępne wymagania dla uczestników:        nie ma
Czas trwania szkolenia:   2 dni

Chcę wiedzieć więcej
Comments