Valokuvaajan erityisosaaminen

Ammatin erityisosaaminen on paljolti työpaikkakohtaista. Työssäoppimispaikan valinta ratkaisee sen, minkä osa-alueen erityisosaamista opiskelija haluaa oppia. Valokuvaajan ammattitutkinnossa suoritetaan yksi osio valokuvaajan itse valitsemalta ammatin osa-alueelta. Valokuvaajan erityisosaamiseen kuuluu mm. seuraavat tai muu valokuvauksen erityisosa-alue.

  • Muotovalokuvaus
  • Mainosvalokuvaus
  • Lehtivalokuvaus
  • Dokumenttivalokuvaus
  • Erikoisalojen valokuvaus
  • Muu valokuvauksen osa-alue 

Mentorin osuus korostuu valokuvaajan erityisosaamisen opiskelussa. Monilta työpaikoilta puuttuu kirjallinen ohjeistus. Toiminta on paljolti paikanpäällä muodostuneiden ammattirutiinien muodostamaan hiljaiseen tietoon perustuvaa. Käytännöt ja jopa ammattisanasto vaihtelee työpaikkakohtaisesti. Valokuvauksen digitalisoituminen on niveltynyt sitä yhä kiinteämmin muihin niin graafiseen kuin uuteenkin mediaan. Tietotekniikka ja digitalisoitumisen on muuttanut voimakkaasti myös valokuvaajan erityisosaamisen vaatimuksia. Uusi tekniikka on jo hyvin dokumentoitu perusosaamisen käsikirjoihin ja oppaisiin mutta erityisosaamisessa hiljainen tieto korostuu. Käytännön työtilanteen hallinta vaatii sekä käsitteellistä teoreettista tietoa, että hiljaista erityiskokemuksen antamaa käytännön tietotaitoa.

Erityisosaamisen arvioinnissa korostuu näytön henkilökohtaistaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että mentorin kanssa yhdessä suunnitellaan näyttötilanne kullekin opiskelijalle sellaiseksi, että erityisosaaminen pystytään osoittamaan luotettavasti. Näytön suunnittelu on siis myös työpaikkakohtaista. Näyttötehtävässä on tärkeää luontevasti kartoittaa koko työprosessi toimeksiannon suunnittelusta lopputuotteen viimeistelyyn. Tällöin korostuu työprosessin kokonaisuuksien hallinta, jota käsitteellisesti on vaikea dokumentoida. Luotettavaa tietoa ammattitaidosta saamme vain valokuvaajan hiljaisesta tiedosta hänen toimintaansa observoimalla. Erityisosaamisen arviointi vaatii myös näytön arvioijilta kyseisen erityisosaamisen hallintaa. Opetusalalta erityisosaajia voi olla vaikea löytää. Tällöin korostuu mentorin ammattitaito ja hiljainen tieto arviointitilanteessa.

Kolmiopettajajärjestelmällä kokonaisuuksien hallintaan


Sisältö on käytettävissä lisenssillä GNU Free Documentation LicenseAlkuperäinen työ on julkaistu Mentorointi-sivustolla. Osia artikkelista on julkaistu mm. Wikipediassa.

Comments