Mentorointi japanilaisen mallin mukaan

Käsitteellistä, eksplisiittistä tietoa on helppo analysoida, ulkoistaa dokumentoida ja siirtää. Ammattitaito jää kuitenkin puutteelliseksi, jos se perustuu vain eksplisiittiseen tietoon. Pitsakokin ammattitaitoa ei opi resepteistä. Lopputuotteen kaunis ulkoasu ja mittaukset eivät opeta meille kuinka tuote on valmistettu. Hiljaisen tiedon siirtämiseksi pitää seurata työprosessia ja vielä itse osallistua tuotteen valmistukseen, sekä tunnistella ja maistaa lopputuotetta. Ilman mentoria ammattitaidosta jää paljon oppimatta.

Japanilaiset professorit Nonaka ja Takeuchi havaitsivat saman asian tutkiessaan ammattitaidon ja innovaatioiden merkitystä japanilaisten yritysten menestykselle. Organisaatioissa syntyy tietoa käsitteellisen (eksplisiittisen) ja hiljaisen tiedon vuorovaikutuksen tuloksena seuraavanlaisissa muunnosprosesseissa: hiljaisesta tiedosta hiljaiseksi tiedoksi (sosiaalistaminen - sosialization), käsitteellisestä tiedosta käsitteelliseksi (yhdistäminen - combination), hiljaisesta tiedosta käsitteelliseksi tiedoksi: esimerkiksi omaa näkemystä kuvailevan, metaforisen kielen ja keskustelujen kautta (ulkoistaminen - externalization) käsitteellisestä tiedosta hiljaiseksi tiedoksi (sisäistäminen - internalization) kuva 1


Kuva 1. Uuden tiedon luonti mentoroinnissa Nonakan ja Takeuchin (1995) mallin mukaan

Ydinosaamista siirretään mentoroinilla


Sisältö on käytettävissä lisenssillä GNU Free Documentation LicenseAlkuperäinen työ on julkaistu Mentorointi-sivustolla. Osia artikkelista on julkaistu mm. Wikipediassa.Comments