Experiencies que m'han ajudat a aprendre

Primeres experiències en Informàtica 
empleat  en els 60's 70's 
Saenger - Solvay - SIC - Banco Condal

"empresari" "independent" des de finals del 70's  80's i 90's
Inser IBM Centre de Càlcul Girona LISSA Eurosoft 

Idees, persones, punts de vista, profesionals, coneixement, curiositat , il·lusions, lideratge, oportunitats, propòsits, esperit de innovació,  expressions, de una persona dinàmica que es reinventa cada día