"Filoxenos"...
...is generally translated as "hospitable" in English but literally means in Greek "love for the foreigner or sojourner". The organization was founded by the Orthodox priest Fr. Christoforos Schuff in 2013. It was originally called "People at Work" and focused on providing small jobs and periodically housing for poor in Norway. Due to the large influx of refugees and the great need for assisistence in Europe and specifically in Greece, Fr. Christoforos has focused on the refugee situation since Fall 2015 on Lesbos, an island where he already had lived for extended periods of time since 2001. He has helped coordinate refugee relief work and communication on the North-East side of the island, in the Sykaminea/Skala Sykamineas-area. From October 2015 until March 2016 he voluntarilly functioned as Site Coordinator for the UNHCR Assembly Point (Transit Camp) at Sykaminea in cooperation with the UNHCR. As of Fall 2016 "Filoxenos" continues working on relief projects in Greece (refugee support and relief) and in Norway (focusing on integration and social aspects for refugees, occupational training, human rights issues, etc.).

On Hospitality:
"Accepting the task of hospitality, the patriarch [Abraham] used to sit at the entrance to his tent (cf. Gen. 18:1), inviting all who passed by, and his table was laden for all comers including the impious and barbarians, without distinction. (...) We too, then, should actively and eagerly cultivate hospitality, so that we may receive not only angels, but also God Himself. For ‘inasmuch’, says the Lord, ‘as you have done it to one of the least of these My brethren you have done it to Me’ (Matt. 25:40)." - St. Theodoros (A Hundred Spiritual Texts, §85)

"...Christ has much to say about the small and the insignificant people. Because Abraham also knew this, he did not inquire of those who were going by who they were or where they came from, as we do now; he simply welcomed all who were passing by. For if you wish to show kindness, you must not require an accounting of a person's life, but merely correct his poverty and fill his need". - St. John Chrysostomos (2nd Sermon on Lazarus and the Rich Man)

Support, Volunteering and Visibility: Father Christoforos has been able to continue facilitating refugee aid on Lesbos in part due to donations from the organizations Dorcas Aid International, the Zahra Trust, Emirates, Nove Onlus and St. Elias Orthodox Church, as well as gifts from private donors. If you'd like to come and volunteer, please feel free to do so...if, and only if you're willing to work hard, listen to experience and get your hands dirty. If you wish to donate to the work Father Christoforos is doing, either in Norway or in Greece, please see international account information at the bottom of this page. Donations go and have gone towards food, clothing, blankets, medical supplies, etc., but they also go towards such mundane things as paying for drainage works, procurring and emptying toilets, vehicle repairs and maintenance, buying diesel or gas for vehicles or generators, lighting, fencing, tarps, rental cars (also to run supplies), garbage bags, VHF-radios for communication, etc. as well as housing and travel expenses.

If you choose to donate for this relief work, please be aware of the fact that Father Christoforos will probably not take a picture together with your things or your logo. He will sign a bill of lading for donations of items for refugees or give you a receipt for the amount of your donation, but will most likely not
make a list of beneficiaries (i.e. refugees), take pictures with them, spend much time or resources on making newsletters and promotion, etc., as he sees this as a misuse of time and resources, when people in the moment and in need should be in focus. If donors would like to come and see what is being done, they are welcome and encouraged to do so, as this will give a more realistic experience of the what, how, when and why resources are distributed to those in need as they are.

Filoxenos is in the process of applying for voluntary revision control by the The Norwegian Control Committee for Fundraising, a process which we hope will be completed within 2017. An Annual Report will be published at the end of each calendar year.


I EUROPA/HELLAS:
"Filoxenos" ved Fr. Christoforos har hjulpet å koordinere nødhjelpsarbeid på Lesvos siden høsten 2015, der han også var koordinator for en transitleir der fra oktober 2015 - mars 2016 i samarbeid med UNHCR. Han arbeider videre med situasjonen der etter at avtalen mellom Tyrkia og EU trådte i kraft 20. mars, noe som førte til at situasjonen endret seg betydelig. Men behovet for nødhjelp og frivillige på Lesvos og i Hellas er fortsatt stort og det er viktig å være i beredskap og opprettholde mottaksleirene i det minste fram til våren 2017.

Mens UNHCR har et overordnet ansvar og har stått for betydelige deler av infrastrukturen er det fortsatt ofte mindre organisasjoner med frivillige som må drive mye av dette arbeidet, med medfølgende utgifter, som inkluderer både innkjøp av matvarer, m.m. til flyktningene, leie av bil/minivan til frakting av mat og mennesker og tilsynelatende mindre vesentlige ting som drivstoff til bilene, forsikring til organisasjonens egen minivan, strømregninger, husleie til frivillige, hyller til organisering av klær, kasser til oppbevaring, lagerplass, o.l. (slik at donasjonene ikke går til spill pga. vintersvær), skriver, blekk til skriver, papir, lamineringsutstyr, o.l. (til utskrift av skilt, info eller turnuslister for frivillige, osv., osv.), brannslukningsapparater til leiren, sterke VHF radio til kommunikasjon mellom redningsmannskap på stranden, leger, leiren, osv., samt mobilregninger, leie- og reiseutgifter. Disse ting er mindre synlige for mange men er en uerstattelig del av et system som måtte til og som må fortsette for å kunne hjelpe flyktningene selv best mulig. Så vennligst fortsett å gi fordi det trengs!

Filoxenos holder på å utarbeide en søknad om å bli godkjent av Innsamlingskontrollen, en prosess vi håper vil være ferdig innen 2017. Å melde seg inn er en ekstra forsikring til givere om at donasjonene brukes på en forsvarlig måte i tråd med organisajonens foremål. Årsrapport publiseres ellers ved slutten av hvert kalenderår.

Donasjoner/prosjektkonto for arbeid med flyktninger: 3000.33.29247

I NORGE:

Visste du at det er lov å tilby enkelte småjobber til EØS-borgere som befinner seg i Norge?

VIL HELLER JOBBE...
Mange av våre medmennesker som tigger i gatene vil mye heller ha småjobber! Trenger huset ditt et strøk maling? Litt hjelp i hagen? Rengjøring? Vi ønskjer å formidle seriøse jobber for disse til en rettferdig pris. Oppdragene må være på minst 2 timer for å gjøre det lønnsomt og minst 6 timer dersom det er lang reisevei. Prisanslag etter avtale og i samsvar med gjeldende tariffavtaler for lignende arbeid ellers i Norge. Interessert?

MELD INN ARBEIDSOPPDRAG HER!

VIL DU DONERE NOE ELLER ET BELØP til "Mennesker i arbeid"s arbeid i Norge?
Donasjoner/gavekonto: 3000.27.39948

"Filoxenos - Mennesker i arbeid" Org.nr.: 812266802

To offer work via MIA, please use link

MELD INN ARBEIDSOPPDRAG HER!

To offer housing, material donations or with general questions:


* "Mennesker i arbeid" tilbyr arbeidsformidling hovedsaklig i Kristiansandsområdet eller evt. på Agder.
** FORMÅLET til "menneskeriarbeid.no" er: 1) å tilby alternativer til tigging og mangel på bosted på kort og lang sikt 2) å formidle grunnleggende verdier om menneskeverd og likebehandling overfor folk som tigger som befinner seg i Norge...uansett religiøs tilhørighet eller statsborgerskap! "menneskeriarbeid.no" ønsker å hjelpe til gjennom å formidle småjobber til folk som tigger som befinner seg i en vanskelig situasjon og å være et bindeledd mellom arbeidstaker og -giver (*** se Ansvarserklæring). "menneskeriarbeid.no" drives av frivillige på ideelt grunnlag og tar ikke betalt for tjenestene som ytes, hverken før eller etter at en avtale er fullført eller avsluttet.
*** ANSVARSERKLÆRING:
”menneskeriarbeid.no” er kun formidler av småjobber mellom én eller flere privatpersoner som arbeidsgivere og én eller flere privatpersoner som arbeidstakere. Arbeidsgiveren er inneforstått med at dersom arbeidet settes i gang etter muntlig eller skriftlig avtale gjennom ”menneskeriarbeid.no”, utføres oppdraget på samme vilkår som om man hadde leid inn naboen til å utføre et oppdrag hos seg (hagearbeid, maling, rengjøring, osv.) og at arbeidstakernes opphold på privat grunn skjer på eget ansvar. Det er ellers arbeidsgiverens ansvar å stille med passende utstyr til den jobben som skal utføres, f.eks. rake, rive, spade, maling, koster, underlag, stiger, osv.


DONATIONS via INTERNATIONAL BANK TRANSFER:

Filoxenos (MIA/ «People at Work» by St. Herman of Alaska Orthodox Church) International Account Information


Refugee Relief Account Info:

IBAN: NO5830003329247

BIC/SWIFT: SPSONO22XXX

ACCOUNT OWNER: Den Ortodokse Kyrkja i Noreg

BANK NAME: Sparebanken Sør
BANK ADDRESS: Postboks 200, 4662 KRISTIANSAND
Norway


Hospitality and Relief Account for Norway Info:

IBAN: NO2730002739948

BIC/SWIFT: SPSONO22XXX

ACCOUNT OWNER: Den Ortodokse Kyrkja i Noreg

BANK NAME: Sparebanken Sør
BANK ADDRESS: Postboks 200, 4662 KRISTIANSAND
Norway


U.S. transfer info:

Bank: Sacramento Credit Union

Routing #: 321175520

Account #: 136933

Mark the transfer if possible: "Refugee Relief". Any checks sent to the bank can be made out to "Christoforos Schuff" and marked "Refugee Relief"