Tesaker bedehus

 

 

 
Fra møtesal
 
Gevinster på Kvinneforeningens
utlodning
   
Velkommen til Tesaker bedehus!
Foto: Agnar Klungland 
Tesaker bedehus er bygget i 1923 og var det største av bedehusene i Gyland til det nye stod klart på Kongevold i 2008. I 1956 ble det flyttet noen få meter fra gardsvegen til Tesaker. Bedehuset har matsal med kjøkken i kjelleren. I 1982 ble møtesalen renovert, og da fikk bedehuset også spisesal og kjøkken i kjelleren. I 2000 ble kjelleren panelt og nytt kjøkken satt inn. Bedehuset har nå gode lokaliteter med plass til 100 i møtesalen og ca 20 i lillesalen. Matsalen/ kjellerlokalene har plass til ca 80.

Virksomhet.
Bedehuset brukes noe mindre etter at mye virksomhet er lagt til Gyland bedehus på Kongevold. Men Tesåkklubben holder fast til her og Kvinneforeningens utlodning palmelørdag er viden kjent. Videre leies huset ut til mindre selskaper og sammenkomster. Etter at Eigeland skole er gått ut av bruk, er bedehuset ”grendehus” for ytrebygda.
Undersider (1): Tesåkklubben
Comments