Prekener‎ > ‎

Prekenoversikt

 • Preken 2. juledag ved John Olav Dankel Prekeninnledning I lengre tid har vi sett med forventning fram til årets julefeiring. På julaften har vi fylt kirkene og lyttet til juleevangeliet. Vi har sett for oss hvordan Jesus ble født i Betlehem, i en stall, hvordan han ble lagt i en krybbe. Og vi har undret oss. Hvor uendlig stort det er alt som har hendt. Maria undret seg. Er det selve himlen som jeg holder i min favn? kan hun ha tenkt. Josef har undret seg: Eivind Skeie har forsøkt å sette ord på hans undring: Uten ord, men fylt av drømmer hviler du på krybbens strå,                                                     veldig Gud og ferdens fyrste, født som en av jordens små.                                                   Er du den som bærer lyset, kommer du med ...
  Lagt inn 27. des. 2017, 03:00 av Jan Gustav Åtland
 • PREKEN VED GUDSTJENESTE I GYLAND KIRKE 19. NOVEMBER 2017 Av pensjonert prest Arild Vøllestad   Takk for invitasjonen til å preke her i Gyland kirke. Dagens tema henger sammen med reformasjonsjubileet, og temaet er «Mennesker er ikke til salgs». La oss be:   Fra tingenes tomhet – frels oss, Herre Fra kunstige behov – frels oss, Herre Fra sjelelig underernæring – frels oss, Herre Fra fornedrelse av mennesker – frels oss, Herre. Amen.   Dette er den fjerde landsomfattende temagudstjenesten i forbindelse med at det i år kan sies å være 500 år siden reformasjonen startet. De tre forrige temagudstjenestene handlet om «nåden alene», «skaperverket er ikke til salgs» og «frelsen er ikke til salgs».  Reformasjonen var, blant mye annet, også en kamp mot kommersialisering av kristendommen. Derfor er det et poeng å påpeke at verken ...
  Lagt inn 1. des. 2017, 11:31 av Jan Gustav Åtland
 • Preken konfirmasjonssøndag 28-8-2016 ved John Olav Dankel Kjære konfirmanter! Gratulerer med dagen! I dag sitter det mange her i kirken som er veldig glade i dere. Her er det familie, slekt, faddere og venner som gleder seg sammen med dere. For meg har det vært et spennende år sammen med dere.        Jeg håper at konfirmantåret har gitt dere nysgjerrighet på å lære mer om Jesus, og kanskje bli bedre kjent med ham. Mye av undervisningen har vi hatt i kirken. Her hører dere til. Dere har deres plass i Gyland menighet.   Da dere ble døpt fikk dere et korsmerke tegnet over dere. Merket er usynlig, men det er der. Det minner dere om hvem dere hører til. Dere ble døpt til den treenige Guds navn. Dere fikk ...
  Lagt inn 29. aug. 2016, 08:18 av Jan Gustav Åtland
 • Preken julaften 2015. John Olav Dankel. Julaften    Luk 2,1-20 1 Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. 2 Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. 3 Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by.     4 Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, 5 for å la seg innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham, og som ventet barn. 6 Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, 7 og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham ...
  Lagt inn 2. jan. 2016, 04:50 av Jan Gustav Åtland
 • Preken på konfirmasjonsdagen 30.8.2015 Preken ved sokneprest John Olav Dankel1 Kor 3,4-11          Det står skrevet i 1.Korinterbrev i det 3. kapittelet: 4 Når én sier: «Jeg holder meg til Paulus» og en annen: «Jeg til Apollos», er dere ikke da som alle andre mennesker?     5 Hva er vel Apollos? Og hva er Paulus? Tjenere som hjalp dere til tro! Begge gjorde vi det Herren hadde satt oss til. 6 Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst. 7 Derfor er de ikke noe, verken den som planter eller den som vanner. Bare Gud er noe, han som gir vekst. 8 Den som planter og den som vanner, er ett, men de skal få lønn hver etter sitt eget arbeid. 9 ...
  Lagt inn 4. sep. 2015, 04:12 av Jan Gustav Åtland
 • Gyland kapell 23. november 2014 kl. 11:00 v/John Olav Dankel Prekentekst  Matt. 25,31-46    31 Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, 32 og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene, 33 og stille sauene på sin høyre side og geitene på sin venstre.     34 Så skal kongen si til dem på sin høyre side: ‘Kom hit, dere som er velsignet av min Far, og ta i arv det riket som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. 35 For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed ...
  Lagt inn 28. nov. 2014, 01:33 av Jan Gustav Åtland
 • 30. mars 2014 - John Olav Dankel Preken Gyland kirke 3.sø. i fastetiden 30.3.2014   Preken Luk 11,14-28   14 En gang drev han ut en ond ånd som var stum. Da den onde ånden fór ut, begynte den stumme å tale, og folk undret seg.   15 Men noen av dem sa: «Det er ved hjelp av Beelsebul, herskeren over de onde åndene, at han driver de onde åndene ut.» 16 Andre ville sette ham på prøve og krevde et tegn fra himmelen av ham.   17 Men Jesus visste hva de tenkte, og sa til dem:                                          «Hvert rike som kommer i strid med seg selv, blir lagt øde, og hus faller på hus. 18 Om nå Satan er kommet i strid med seg selv ...
  Lagt inn 4. sep. 2014, 01:15 av Jan Gustav Åtland
 • 16. mars 2014 - John Olav Dankel Gyland kirke                16.3.2014      2. sø. i fastetiden. Preken Matt 15,21-28   21 Så dro Jesus derfra og tok veien til områdene omkring Tyros og Sidon. 22 En kanaaneisk kvinne fra disse traktene kom og ropte: «Herre, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg! Datteren min blir hardt plaget av en ond ånd.» 23 Men han svarte henne ikke et ord. Disiplene kom da og ba ham: «Bli ferdig med henne, hun roper etter oss.» 24 Men han svarte: «Jeg er ikke sendt til andre enn de bortkomne sauene i Israels hus.» 25 Da kom hun og kastet seg ned for ham og sa: «Herre, hjelp meg!» 26 Han svarte: «Det er ikke rett å ta brødet fra ...
  Lagt inn 27. mar. 2014, 05:01 av Jan Gustav Åtland
 • Preken såmannssøndag 2014 Gyland kirke (John Olav Dankel) Preken  Luk 8,4-15  4 Mye folk strømmet nå til fra byene omkring. Da en stor mengde hadde samlet seg om ham, fortalte han en lignelse:     5 «En såmann gikk ut for å så kornet sitt. Og da han sådde, falt noe ved veien. Det ble tråkket ned, og fuglene under himmelen kom og spiste det opp. 6 Noe falt på steingrunn, og det visnet straks det kom opp, fordi det ikke fikk væte. 7 Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp sammen med det og kvalte det. 8 Men noe falt i god jord, og det vokste opp og bar frukt, hele hundre ganger det som ble sådd.» Da han hadde sagt dette, ropte han ut: «Den ...
  Lagt inn 1. mar. 2014, 03:52 av Jan Gustav Åtland
 • Nyttårsdag 2014 - John Olav Dankel Preken Gyland kapell Nyttårsdag / Jesu navnedag  Luk 2,21     Preken  Nyttårsdag Gyland kapell Luk 2,21    21 Da åtte dager var gått og han skulle omskjæres, fikk han navnet Jesus, det som engelen hadde gitt ham før han ble unnfanget i mors liv.   Et nytt år er her. Året 2014 står for døren. Det er bare å stige på. Men hvordan går vi inn i det nye året? Det er ennå mange som lever uten Gud. Og for dem melder det seg et problem når de føler takknemlighet over livet. Hvem skal de gå til?   Da Paulus kom til Areopagos, kom han til et alter der det stod: For en ukjent Gud. Noen som ønsket å tro på en Gud ...
  Lagt inn 14. jan. 2014, 12:09 av Gyland Menighet
 • Julaften 2013 - John Olav Dankel Preken Gyland kirke 24.12.2013 Luk. 2, 1.20. 1 Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. 2 Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. 3 Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by.     4 Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, 5 for å la seg innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham, og som ventet barn. 6 Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, 7 og hun fødte sin sønn ...
  Lagt inn 14. jan. 2014, 12:09 av Gyland Menighet
 • 2. juledag 2013 - John Olav Dankel Juledagspreken i Gyland kirke den 26.12.2013 Joh 1,1-14 Exordium   Prekentekst           Joh 1,1-14 Det står skrevet i Johannesevangeliet i det 1. kap:   1 I begynnelsen var Ordet.           Ordet var hos Gud,           og Ordet var Gud.     2 Han var i begynnelsen hos Gud.     3 Alt er blitt til ved ham,           uten ham er ikke noe blitt til.           Det som ble til     4 i ham, var liv,           og livet var menneskenes lys.     5 Lyset skinner i mørket,           og mørket har ikke overvunnet det. 6 Et menneske sto fram, utsendt av Gud. Navnet hans var Johannes. 7 Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, så alle skulle komme til tro ved ham. 8 Selv var ...
  Lagt inn 14. jan. 2014, 12:01 av Gyland Menighet
 • 2013-12-08 Lysmesse v/John Olav Dankel 2. søndag i advent Trofaste Gud, du som har lovet at du aldri vil svikte oss, vi ber deg: trøst våre engstelige hjerter så vi kan leve og dø i tillit til dine løfter, du som ved tidens ende skaper en ny himmel og en ny jord, ved Jesus Kristus,  som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud, fra evighet til evighet. Amen.   Tekst: Joh 14,1-4: 1 «La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! 2 I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere? 3 Og ...
  Lagt inn 15. des. 2013, 05:31 av Jan Gustav Åtland
 • 2013-11-24 v/ John Olav Dankel Preken Gyland 24.11.2013  Domssøndagen Tekst  Joh 9, 39-40 Det står skrevet i Joh 9 39 Da sa Jesus: «Til dom er jeg kommet til denne verden, så de som ikke ser, skal bli seende, og de som ser, skal bli blinde.» 40 Noen av fariseerne som sto der, hørte dette og sa til ham: «Kanskje vi også er blinde?» 41 Jesus svarte: «Var dere blinde, hadde dere ingen synd. Men nå sier dere: ‘Vi ser!’ Derfor blir deres synd stående.»  Slik lyder Herrens ord. Tema:  Jesus er kommet  til verden til dom og frelse Teksten vår i dag er hentet fra Joh 9. Dette kapittelet åpner med disse ordene: Da Jesus kom gående, så han en mann ...
  Lagt inn 15. des. 2013, 05:18 av Jan Gustav Åtland
 • 15.09.2013 Konfirmantpresentasjon Preken 15. sept – Julia Engstrand. Dere konfirmanter skal få utdelt en fin Bibel litt senere her i gudstjenesten. Bibelen er den viktigste boken du noen gang kommer til å eie. Bruk den! Den er stor og kanskje vanskelig å lese på egen hånd. Derfor leser vi ifra bibelen her på gudstjenesten. I dag har dere hørt to tekster lest opp. En fra GT som forteller oss mye om Gud. En fra NT som forteller oss hvor viktig Jesus er for Paulus og for alle som tror. Hele bibelen forteller oss om Guds kjærlighet for alt han har skapt. Den forteller oss også om mennesker som har levd før oss og om deres opplevelse med Gud og Jesus. Tidene forandrer seg ...
  Lagt inn 20. sep. 2013, 03:17 av Jan Gustav Åtland
 • 01.09.2013 Konfirmasjonsgudstjeneste. Preken av Julia Engstrand.Jeg skal lese noen linjer fra et brev som ble skrevet ikke så mange år etter Jesus levde. Det er apostelen Paulus som står for brevet som han sendte til noen gode venner for å oppmuntre dem: Gled dere alltid i Herren! Igjen vil jeg si: Gled dere!  La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Til slutt, søsken: Alt som er sant og edelt, rett og rent, alt som er verdt å elske ...
  Lagt inn 9. sep. 2013, 06:17 av Jan Gustav Åtland
 • 18.08.2013 Samtalegudstjeneste på Bedehuset. Julia Engstrand Hovedtemaer for konfirmantundervisningen i Fjellhallen på Gjøvik var: tro, håp og kjærlighet. Her i kveld begynner vi med tro.   Konfirmantene har brukt læreboken ”Con dios” (spansk for «med Gud») i undervisningen i kirken. I kapitelet som handler om tro er overskriften: Hva gjør man når man tror?  Det er et vanskelig spørsmål å svare på, så jeg har endret på det: Hva tror du på?   Alle tror på noe. Min Far sa alltid at han trodde ikke det fantes en Gud. Det begrunnet han med at det var så mye galt i verden. Ikke alle tror på Gud, men de tror på noe. Vi som er kristne, hva tror vi på? Vi tror at det finnes en Gud som har ...
  Lagt inn 30. aug. 2013, 00:41 av Jan Gustav Åtland
 • 28.07.2013 Gyland kapell. John Olav Dankel Preken Mark. 11, 25-26 25 Men når dere står og ber og har noe å anklage en annen for, så tilgi ham, for at deres Far i himmelen kan tilgi dere misgjerningene deres. 26 *Men om dere ikke tilgir, skal heller ikke deres Far i himmelen tilgi deres misgjerninger.•»   I Vårt Land nå i helgen var det en journalist som inviterte alle til å melde inn vanskelige spørsmål.  Her er et av dem. Skal vi tilgi våre medmennesker uansett hva de gjør? C.S. Lewis sier: «Alle sier at tilgivelse er en fantastisk idé, inntil de selv står overfor noen som en må vurdere å tilgi.» Vi er kommet til siste søndag i juli.  Og avstanden er ikke stor ...
  Lagt inn 29. aug. 2013, 00:32 av Jan Gustav Åtland
 • 7. juli 2013 - Friluftsgudstj. Homma. Julia Engstrand. Preken.Anne Tove leste ifra Salmenes bok i GT salme 8. Den har overskriften ”Hva er det menneske?” Salmene er som dikt. De gir uttrykk for alt det vi mennesker opplever av stemninger, følelser på godt og på vondt. I denne salmen priser Kong David Guds storhet. Gud har skapt alt som vi kjenner til og mye mer. Han er større enn alt det vi klarer å forestille oss. Se rundt deg her på Homme! Det er fjell, det er skog der er vann og det er stemninger. Ingenting her er tilfeldig. Det ligger en plan bak alt sammen. Vi som trodde at våren aldri skulle komme i år, opplever at naturen er grønnere enn noen gang. Ja, det mangler ...
  Lagt inn 29. aug. 2013, 00:33 av Jan Gustav Åtland
 • Gyland Kirke 9 juni 2013 - Paul Daasvand Gyland Kirke 9 juni 2013. 3. s. i treenighetstiden (N)   Tekst: Mk. 10: 13-16   ”Det var da en ustyrtelig mengde lag. Kommer aldri kjernen for en dag!” Hjertesukket kommer fra Peer Gynt – når han ved slutten av livet forsøker å finne ut hva livet har gitt ham. Det forteller om motløshet og håpløshet. Til tross for at Ibsen skrev dette for over hundre år siden – er det som en beskrivelse av mennesket anno 2013. Det er rett og slett tidløst. Peer har levd et rastløst liv fylt av aktivitet og opplevelser – men kjernen finner han ikke Kjernen. Livet har vært som en løk – lag på lag – men ingen kjerne. Så sitter han der – med to tommer hender; hjemløs – venneløs ...
  Lagt inn 26. jun. 2013, 13:25 av Jan Gustav Åtland
 • Preken Pinse 2013 Gyland kirke. John Olav Dankel Prekentekst  Joh 14,23-29    23 Jesus svarte: «Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham. 24 Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord. Det ordet dere hører, er ikke fra meg, men fra Far, han som har sendt meg. 25 Dette har jeg sagt dere mens jeg ennå er hos dere. 26 Men Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere. 27 Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet ...
  Lagt inn 29. aug. 2013, 00:34 av Jan Gustav Åtland
 • Søndag før pinse 12.15.2013. John Olav Dankel Gyland kirke Preken.   L: Det står skrevet i Joh 16,12-15: 12 Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. 13 Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme.  14 Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. 15 Alt det som min Far har, er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere.   Slik lyder det hellige evangelium.   La oss be: Kom, Hellig Ånd med ...
  Lagt inn 29. aug. 2013, 00:35 av Jan Gustav Åtland
Viser innlegg 1 - 22 av 22. Vis mer »

Comments