Til oppmuntring

Bibelen inneholder Guds ord til oss.  Gjennom alle tider har Bibelen vært en kilde til oppmuntring og hjelp for Guds folk. 
Du finner noen kjente ord kombinert med bilder nedenfor: