Gyland menighet‎ > ‎

Skolen på Voi

Gyland menighet har avsluttet sitt misjonsprosjekt som var å samle inn penger til skolen på Voi i Kenya.  Vi inngår ikke ny avtale om misjonsprosjekt i denne omgang, men fortsatt vil vi ha kirkeofringer til skolen på Voi.

I perioden mai 2012 til mai 2015 er det gjennom ofringer i kirken kommet inn kr. 60285,50 til skolen på Voi.  Vi er dermed i mål når det gjelder vårt misjonsprosjekt.  Vi satset på å greie kr. 60 000,- på to år, men måtte bruke 3 år.
I forrige avtaleperiode mai 2010 til mai 2012 samlet vi inn kr. 52.591,50.   Da var målet kr. 50.000,-.  

Bildene nedenfor er fra Anne Lise og Trines tur til Voi sommeren 2012.

Foto: Anne Lise Myre Nilsen

2012-11-4 Voi


Dersom du ønsker å gi en gave til skolen på Voi, kan du bruke konto 3030.25.00491 (Gyland menighetsråd)  
Husk å merke innbetalingen:  "Gave til skolen på Voi".

Dersom du vil avtale noe i denne sammenheng, kan du sende en mail om det til Åse Moi, Flekkefjord kirkekontor.  Det er mulig å gjøre avtale om at du ved årets slutt mottar kvittering på innbetalt beløp.  Dessverre er ikke prosjektet godkjent for å omfattes av ordningen med skattemessig fradrag for frivillige gaver.  
Dersom du ønsker å være anonym, dvs. at innbetalingen ikke merkes med avsender, er det helt i orden.  Men da er det desto viktigere å merke innbetalingen med "Gave til skolen på Voi", og det vil selvsagt ikke være mulig å få kvittering fra kirkekontoret.
 

Comments