Gyland menighet‎ > ‎

Litt info om menigheten.

Hvem er prest?

Vår prest i Gyland heter John Olav Dankel.  Han er sokneprest i Gyland men har også noe av sin virksomhet i de andre menighetene.  Det er han som har ansvaret for konfirmantundervisningen i Gyland.  Han har mob. tlf.:  91 66 82 01  og han svarer gjerne på tekstmeldinger.

Prestene har sitt kontor i tilknytning til Flekkefjord kirkekontor, tlf: 38 32 88 20

Fra tid til annen har vi også besøk av vikerer
 
 
Visjon for Gyland menighet:
 

Gyland menighet - der troen styrkes, håpet lever og kjærligheten vokser.

 


 
Les mer om de ansatte på nettstedet til Flekkefjord kirkelige fellesråd og mer om menighetsarbeid i Gyland her her>>.
Comments