Gyland bedehus‎ > ‎

Søndagsskolen

Leder/kontakt: Se nederst på hovedsiden 
Se "Vedlegg" nederst for ev. mer info, semesterprogram o.l.
 
 
Velkommen til
Gyland søndagsskole!
Fra høsten 2015 er det søndagsskole samtidig som det er formiddagsmøte for de voksne.  Dette opplegget kalles
"Go´søndag - god for alle!"
Begge deler varer fra kl 11.00 til kl. 12.00 og er på bedehuset de søndager det ikke er gudstjeneste.

Søndagsskolen er barn fra ca 3 år til 7.klasse.
 
 

 

 

 

Supersetning:

 

Jesus Kristus er i går og i dag den samme,

ja, til evig tid!

Hebr 13,8


 

Gyland søndagsskole disponerer sitt eget rom på bedehuset.  Vi samles de søndagene det ikke er gudstjeneste.  

Søndagsskolen skal være gjenkjennelig, derfor går mange av de samme programpostene igjen fra gang til gang.  Vi har en felles samling med mye sang, dagens tekst og bønn.  Deretter deler vi oss i to: de minste (dvs opp t.o.m 3. kl) har ofte en praktisk aktivitet på naborommet, mens de store ofte jobber med Agent-kryssordet i medlemsbladet BARNAS.  Her får de trening i å slå opp i Bibelen.  Noen ganger gjør vi helt andre ting (f.eks. har familiefrokost eller er ute i akebakken....)
 
Medlemskontingenten er kr 50,- .
 
Leder for søndagsskolen er Anette Galdal.  Hun har med seg noen andre medhjelpere i tillegg.
Kasserer er Norolf Gyland
 
 
 
Besøk disse nettstedene:
 

 
 
            
 
 
 
 
Ċ
Jan Gustav Åtland,
18. sep. 2017, 09:26
Comments