Menićanin

 Nenad Menićanin, "Prezimena Banijskog Pounja" 

PORIJEKLO I ZNAČENJE PREZIMENA

Postoji više teorija i legendi o porijeklu prezimena Menićanin, isto tako postoji više oblika kojim je prezime pisano, ovisno o kraju i govornim navikama gdje su se naseljavali, a isto tako i sama melodika izgovaranja prezimena varira ovisno o mikro lokalitetima. Po svim teorijama prezime je nastalo od imena mjesta iz kojega su se daljnji pretci nosioci prezimena doselili te vremenom prezime je doživljavalo svoje  transformacije. Koliko je meni poznato svi su pravoslavne vjere i slave Svetog Đorđa kao krsnu slavu.

Po svojoj strukturi prezime Menićanin je bez sumnje etnonimskog porijekla, odnosno čovjek iz Menića prema prof Živku Bjelanoviću. U većini slučajeva etnonimska osnova ovog prezimena uglavnom označava Srbe.[1] Do skoro identičnog zaključka, doduše malo nesigurno akademik Petar Šimunović piše: » Vjerojatno je Meničan etničko prezime »stanovnik iz Menice«. Naselja toga imena nalaze se u Lici, ali i u okolici Čačka, Foče, Krupe i Prijedora, dakle u krajevima iz kojih su se za velikih migracija doseljavali stanovnici u hrvatske krajeve u kojima je danas potvrđeno to prezime, našto upućuju i druga prezimena sa Banije«[2]

MENIĆANIN ili MENIČANIN

Pošto sam nosioc ovog prezimena sasvim je prirodno da sam posvetio više pažnje i detaljnije pokušavao pronaći porijeklo i značenje prezimena. Prva dilema na koju sam naišao jeste koja varijanta prezimena je ispravnija, Menićanin ili Meničanin, zahvaljujući sličnoj dilemi u vezi prezimena Pribićević/Pribičević riješio sam taj problem. Dušan Pribičević je jednostavnim riječnikom objasnio suštinu varijacija svog prezimena: » Mi smo u stvari Pribićevići, ali kako nama više pada »č« nego »ć«, kažemo Pribičevići. Iz komšiluka nam je onaj poznati Svetozar Pribićević. On se zvao Pribićević, ali to ne mjenja stvar«. Naravno da je ispravno Pribićević jer je izvedenica od već izvedenog imena Pribić, gen. Pribića, od Pribo (Priboslav)[3]

Ista situacija je sa varijacijama Menićanin/Meničanin, ako uzmemo u obzir etnonimsku osnovu prezimena bez obzira dali kažemo »onaj koji se doselio iz Menice ili Menića, jezičnom tvorbom možemo doći jedino do oblika Menićanin što i jeste ispravno. Uostalom epicentar prezimena je u mjestu Rujevcu odnosno zaseok Menićani ili Kesić Potok kako  ga mještani zovu, općina Dvor na Uni što je samo jedna u nizu potvrda ispravnosti pisanja prezimena. U vezi ove dileme želio bih još napomenuti da je upravo u takvim varijacijama očigledna razlika između istočnog i zapadnog oblika jezika, tako da ovisno o popisivačima i osobama u matičnim i ostalim državnim uredima u mnogome ovisi kako će to prezime biti upisano. Da potvrdim ovu svoju tvrdnju u Sloveniji postoje upisana oba oblika prezimena s tim da Meničanina ima 7 osoba a Menićanin niti jedna! [4]

IIstražio sam korijene ovih Slovenačkih grana i svi su porijeklom iz Rujevca, odnosno Menićanini. Osim toga i očigledan dokaz je prema popisu stanovništva iz 1948[5], u selu Grabovica 5 osoba iz jedne kuće je popisano kao Meničanin a 50 osoba u 9 kuća kao Menićanin.

I na kraju ovu tezu može se potvrditi statistički prema popisu stanovništva iz 1948, upisano je 382 Menićanina i 40 Meničanina, odnosno svih ostalih oblika prezimena zajedno osim Menićanin upisane su 93 osobe

OSTALI OBLICI PREZIMENA

Očit primjer različitog pisanja prezimena imam u svojoj bližoj familji, tako se moj otac potpisivao i kao Memićanin, zatim Menićanin i na kraju Meničanin. Prilikom popisa stanovništva 1948 Godine moja familija je upisana  kao Menčanin, a rod sa Brezovljana Meničanin. Na Baniji se zadržao izgovor prezimena Memićan a samoglasnik »i« se skoro uopšte nečuje tako da više zvuči kao Memćan. Potvrda ovoj tezi  je narodni izgovor potoka koji protječe našim imanjem, Memćana jarak!

I prof Bjelanović uočio je da postoje male razlike u izgovoru prezimena u Dvorskom kraju, razlika je u dužini i akcentu samoglasnika »e«. Iako isto prezime melodika izgovora ga čini različitim.

MENIĆ, MENIĆAN, MENIĆANIN, MENĆAN,

MENĆANIN, MEMIĆ, MEMIĆAN, MEMĆAN, MEMĆANIN, MEMIĆANIN, MEMĆANIN, MENIČAN, MENČAN, MENČANIN, MENIČANIN,

MENICANIN.....

 Dakle sa sigurnoću možemo tvrditi da su svi ovi oblici ustvari jedno prezime koje se tokom vremena i/ili govornim navikama kraja u koje su doselili njegovi nosioci transformirano.


TEORIJA PORIJEKLA IZ MEMIĆA

Teorija koju mi je ostavio u nasljeđe moj otac (Đuro Meničanin 1938-2000), do koje je došao uz pomoć svog prijatelja Drage Sajdla, učitelja iz Goričke, koji se bavio istraživanjem istorije i sakupljao arheološko blago sa područja Goričke.

Prema toj teoriji pretci prezimena Menićanin su od sedmog  pa sve do polovine petnaestog stoljeća živjeli kao nomadske plemenske zajednice u Raškoj oblasti (planina Stari Vlah kod Raške u Srbiji). Negdje 1460  do 1463 kao turski podanici dolaze u Bosnu, okolica Banja Luke. Tadašnje prezime je bilo Memić, a selo u kojemu su živjeli zvalo se MEMIĆI. Između 1737 i 1739 masovno se bježi iz Bosne preko Une na Baniju. Verovatno da se zatre trag ne koristi se prezime Memić koje se transformira u Memićan, po selu Memići. Kasnije nastaju varijante Memićanin, Menićanin i na kraju valjda radi lakšeg izgovora Meničanin, a možda se je i izmjenilo radi izbjegavanja vojne ili nekih drugih obaveza.

Od dosada proučene literature vezane za područja na Baniji period koji je naveden u teoriji od mog oca 1737-1739 je poznat kao treći Veliki rat između Austrougarske i Otomanske carevine. Taj rat je završio sa Biogradskim mirom te su izgubljene teritorije sa desne strane rijeke Une koje su bile zaključene Požarevačkim mirom dvadeset godina pre. Koliko je meni poznato to je bila među zadnjim seobama pravoslavnog stanovništva sa desne strane rijeke Une jer je poslije  ustanovljena jaka Vojna Krajina koja se je održala do potpunog sloma Otomanske carevine. Osim toga postoji selo Memići kod Banja Luke, te možda odgovor na neka pitanja iz ove teorije leže u Banja Luci. Za detaljnije i dublje proučavanje  Raške oblasti pre Turske agresije nisam uspio pronaći literaturu pošto sam ograničen daljinom od domovine.

Imao sam prilike obići lokalitet Memića zahvaljujući prijatelju iz Banja Luke i bio sam fasciniran skoro istom panoramom i reljefom kao u Goričkoj. U razgovoru sa najstarijim živućim stanovnikom saznali smo da je selo pre II svj. rata bilo pretežno naseljeno sa stanovnicima muslimanske vjeroispovjesti a danas nacionalna struktura je promijenjena i sada većinu stanovništva čine pravoslavni vjernici. On pamti da su njegovi Čeke davno doselili sa Kupresa. Nema ni traga starim familijama, kako muslimanskim tako ni hrišćanskim, doduše ovu tvrdnju ne mogu u potpunosti argumentirati jer nije bilo dovoljno vremena niti bilo kakvih pratećih dokumenata za iole ozbiljnuju raspravu.

BIZANTSKO PORIJEKLO

Veoma me je iznenadilo i beskrajno obradovalo pismo koje sam dobio od prezimenjaka Rade Menićanina iz Slavonskog Broda. U pismu je napisano porijeklo našeg prezimena i što me je veoma iznenadilo, jer je skoro identično teoriji do koje je došao moj otac.  Prema toj teoriji naši pretci su porijeklom sa Bizanta, nakon provale turaka na to područje oni su Konstatinopolisu nadjeli ime Carigrad a sve krišćane su protjerali. Prema tom predanju naši pretci su se naselili u pokrajini Sandžak (tromeđa između Srbije, Bosne i Crne Gore), selo gdje su živjeli u to doba zvalo se MENIĆI. Padom Bosne i Otomanskom okupacijom, turci  su naše pretke preselili na područje oko Dvora na Uni, tamo su tu cijelu grupu (pleme) nazvali Menićani odatle i prezime Menićanin.

Do sada sam uspio pronaći veoma šturu informaciju o Gusinjskim Menićima koji su na neki način vezani sa starim Crnogorskim plemenom Kuča. Prema dr Ejupu Mušoviću koji se poziva na Erdeljanovića, navodi podatke po kojima su Kuči u velikom broju primili islam, a u praksi se to da potvrditi. Jovan Erdeljanović ističe brojne muslimanske porodice porijeklom od Kuča od kojih navodimo neke: Ljuče i Dakovići kojih je sredinom XVIII stoljeća bilo u Nikšiću oko tri stotine kuća; Kolinovići (Kolenovići?) u Gusinju i pećkoj oblasti, preko 150 kuća; Lukačevići preseljeni iz Ubalaca u Podgoricu; Adžimanići iz Momče odeseljeni u Podgoricu; Sinanovići i Kutevići, starinom iz Orahova; Kapadžići, Cirgići, Marići, doseljeni u Podgoricu iz Berova. Od njih su gusinjski Menići...[6]

PLEME MENIĆKO (BIHAĆKA KRAJINA)

Zadnja dosada pronađena teorija o porijeklu Menićanina i nadasve najkomplikovanija je u opisu plemena Menićkog kod Bužima. Radoslav Lopašić u svojoj knjizi »Bihać i Bihaćka Krajina posvećuje cijelo poglavlje o plemenu Menićkom[7].

U Hrvatskim dokumentima do XVI stoljeća dosta se puta spominje pleme Menićko. Kada je Lopašić pisao knjigu on navodi da više nema sela Menići dok na vojnoj specijalki 1:25000 iz 1972 ucrtan je zaseok Menić sa 8-10 kuća što znači da je zaseok izgrađen poslije 1890 Godine. Uglavnom Lopašić opisuje da se zemlje podno Babinog brda kod potoka Baštre južno od Bužima zovu Menićke, a za pretpostaviti je da su oko tog brda stajala uz plemenski grad i plemenska sela: Gorica, Kremen, Obrov, Orehovac, Stepčica, Glinica i Pod jelom, koja su 1553 Godine još čitava bila.

Pleme Menićko imalo je zajamčene izvjesne slobode u više povelja od hrvatskih kraljeva i banova, sve do 1553 Godine, odnosno do provale Turaka. Pleme Menićko ipak nije bilo posve samostalno već je bilo pod zaštito grada Malog Pseta (današnja Krupa). Postoji pisana darovnica iz 1284 Godine gdje Hrvatski kralj Ladislav daruje Meniće i Medveđane knezu Rodini od Svetog Ivana. Rodinov unuk Benko prodaje ta prava sinu Radoslava Blagaja 1359 Godine. Od tog doba pa sve do propasti plemena Menićkog, knezovi Blagajski od Krupe su ih štitili. Takav odnos se nije promijenio ni kada su knezovi Blagajski izgubili grad Krupu i preselili su se u grad Ostrožac. Pokroviteljstvo Blagajskih nad Menićima potvrdili su Hrvatski kraljevi: Karlo, Ludovik, Sigismund i Ladislav.

Znade se za Meniće, da je pleme samo biralo poglavare, da je imalo svoju upravu i da je u plemenu opstajala župa biskupije Kninske, a na njoj da je bio 1549 Godine župnik plemić Menićki pop Kirin.

Pleme Menićko bilo je zlostavljano od Juraja Mikuličića od Bužima koji je pobio par Menićkih plemića ali prave nevolje su nastupile kada je na to područje po kazni od Hrvatskog kralja došao ban Nikola Zrinski koji je sporio knezovima Blagajskim pokroviteljstvo nad Menićima i htio na silu Meniće pokoriti pod svoju vlast pošto je on dobio između ostalih posjeda i grad Krupu. Pošto su Menićki plemići imali tu slobodu da sami izaberu svog pokrovitelja nadali su se da ako pristanu uz bana koji je jači od knezova Blagajskih da će ih on bolje zaštiti. Zbog toga je došlo do sukoba između knezova Blagajskih i bana Zrinskog koji je trajao 15 godina. Vidjevši da sud nemože riješiti pravo na pokroviteljstvom Menića knezovi Blagajski na silu odluče da napadnu i pokore Meniće u čemu su i uspjeli nanevši velike gubitke plemenu Menićkom. Dok su se otimali i upropaščivali svoje sunarodnike Blagaji i Zrinski, 1553 turska vojska uništi i porobi skoro cijelo pleme Menićko. Izgleda da se Menićima smilovao i sam kralj Ferdinand koji je još iste godine vratio sve povlastice a dve godine poslije vrati Nikola Zrinski Meniće Franji Blagajskom ali i poslije nagodbi sa Menićima 1560 nijedna strana nije poštovala dogovor i tako bi do 1576 kada Turci potpuno zaposješe ove prostore i većina plemića Memićkih da bi zadržala plemenske titule prijeđe na islam. Sigurno da su toj odluci kumovalai Hrvatski vladari koji su bili zaslijepljeni gledajuči samo svoje interese. Jako mali broj Menićkih plemića nije prešao na islam te pobjegao preko Kupe svojoj braći po vjeri i zadnje spominjanje Memićkih plemića zapisano je u Zagorju.

Šta se je poslije dešavalo sa Menićkim plemićima nisam uspio pronaći pisani trag o tome. Naravno da ova teorija na neki način pobija ostale teorije jer se radi o Hrvatskim plemićima katolicima koji su prešli na islam a Menićanini su pravoslavne vjere i sačuvali su tu vjeru i krsnu slavu uprkos turskim osvajanjima. Uostalom ovo je samo jedna od hipoteza i dokaz da je u to vrijeme bilo masovnih prelazaka radi interesa i očuvanju staleža sa hrišćanstva na islam ne samo u tadašnjoj Hrvatskoj već i u svim ostalim zemljama zahvaćenim Otomanskom ekspanzijom.

U svakom slučaju smatrao sam da se i ova teorija uvrsti u moj rad o istraživanju porijekla prezimena Menićanin jer ako su Menići prešli na islam moguće je (mada malo vjerojatno) i da su se vratili na hrišćanstvo 200 godina kasnije i doselili na Baniju, jer tada koliko je meni poznato nije se mnogo gledalo na razlike između pravoslavlja i katoličanstva te se vjera posebno u neurbanim sredinama birala prema crkvi koja je tamo postojala.

U vezi ove teorije ostaje još mnogo da se istraži te posebno šta se je desilo sa plemenom Menićkim poslije 1576 Godine.

MENIĆANINI U LITERATURI

Mnogo  informacija može se pronaći u epohalnom dijelu »Dvor na Uni«, Zbornik naučnih i publicističkih radova koje je izdala Skupština općine Dvor na Uni 1991 Godine, koje preporučujem svakom Banijcu koji je zainteresovan za svoje porijeklo i općenito za istoriju toga kraja. Iz te knjige koju posjedujem u elektronskom obliku u kratkim crtama ću opisati detalje gdje se spominju nosioci prezimena Menićanin.

U opisu prvih začetaka zdravstva na dvorskom području, u Rujevačkoj kompaniji 1840-tih među prvima pominje se podliječnik Meničanin.[8]
Prema sudskim spisima iz arhiva odnosno detaljnijom analizom posebno ostavinskih rasprava dvorskih žitelja za koje postoje arhivirani dokumenti od 1826. Godine možemo saznati niz interesantnih pojedinosti iz svakodnevnog života, društvenog statusa, prezimenima, mjestima rođenja, stanovanja i smrti, broju članova porodice, odnosno cijele kućne zadruge, tko ih nasljeđuje itd. Zanimljiva je ostavinska rasprava krajišnika Radovana Čalića iz Goričke, umrlog 9 Septembra 1835. Godine, cjelokupnu imovinu nasljedit će njegova žena Stojica. Pošto se bavio posuđivanjem novca i trgovinom nedostajućim robama možemo zaključiti da je bio imućan i sposoban. Prema njegovoj oporuci koju je načinio 29 Decembra 1826. Godine naveo je osobe koje su mu ostale dužne. Istraživaču rodoslova ovo su veoma dragocijene informacije te se prema tim starim podatcima mogu pronaći daljniji pretci kao i osobe u njihovom neposrednom okruženju. Upravo zbog toga na ovom mjestu ću nabrojati sve Radovanove dužnike.

- Iz Rujevačke kompanije: iz sela Goričke; Adam, Vasilija, Sava, Pavo i Petar Kukić, Ilija, Jovo, Gajo, Pavo i Tanasija Golubovac, Jovan i Arsenija Durman, Jovan Maiza, Lazo i Aco Pašić, Jovan i Radovan Samardžija, Mihajlo Javorović, Tanasija Jajčinović, Božo Dešić, Mihajlo Vučinić, Arsenija i Petar Kelebuda, Mihajlo Vujišak, Stojan Meničanin, Stojan, Nikola, Nikola, Jefinija i Arsenija Čalić, Stojan Mendžija, Avram Maica, Tanasija Žunić, Petar Repac; iz sela Grabovice; Đuro i Božo Meničanin; iz sela Švrakarice; Kuzman Roksandić.

- Iz Zrinske kompanije; iz sela Brđani;Milić, Filip, Gligo i Stojan Đustebeg, Petar Ivković, Teodor, Gnjatija i Petar Roksandić;iz sela Zrina Marko Sugić.

- Iz Dvorske kompanije: Nikola Korica iz Zamlače, Trivun Dugandžija i Nikola Džaić iz Dvora, Tanasija Krnjaić i Blagoe Raić iz Javornja, Filip Crljenica iz Vrpolja, Luka Beronja iz Zuta.[9]

U periodu između dva svjetske rata glavni izvori zapošljavanja su bili u eksploatisanju ruda i šumskih resursa, no ti poslovi su bili povremeni i sezonskog karaktera tako da su mnogi  radnici često odlazili na rad ne samo u veće idustrijske centre, već i u druge zemlje. Iako je iseljavanje u Sjedinjene Američke Države zbog ograničene kvote useljavanja jenjavalo, osobito u odnosu na prijelaz stoljeća kada je godišnje iseljavalo i više stotina stanovnika dvorskog kraja, ipak su migracioni tokovi i između dva svj. Rata vrlo prisutni, jer je bijede bilo mnogo a kruha malo. Tako je u Zborniku Dvor na Uni upisan Pavle Menićanin iz Rujevca koji je oko 1924: Godine otišao u Ameriku.[10] Nisam uspio pronaći Pavla Menićanina među useljenicima u Ameriku i Kanadu u bazama podadatka na internetu (Ellis Island i Ancestry)

Od davnina koristila se ruda sa Trgovačke Gore i aktivno je radila talionica i proizvodnja željeza u Bešlincu. Radi interesa pre II svj. Rata usporavala se proizvodnja u Bešlincu i Topusku a radi se na izgradnji željezare u Sisku. Uoči II svj. Rata u Bešlincu je radila tvornica »Majstor d.d.« proizvodnja čavli i zakovica za cipele za potrebe tvornice »Bata«. Poslije okupacije u ovom poduzeću ubrzo je osnovana grupa provjerenih aktivista koju su činili Čedo Dragišić, Pavle Koljaja, Adam Dupalo, Dragan Ostojić, Janko Novaković, Sava Ljiljak, Dragan Menićanin, Mirko Menićanin Baći, Tomo Ugarković, Stevo Vujčić Švabo, Ljuban Mađarac, Gojko Kovačević Veselinović i Branko Joka Kavga.

Ljevaonicu su uništili partizani 1941 Godine da bi onemogućili ustašama proizvodnju željeza, a poslije na dijelu oslobođenog teritoriji tu je bila partizanska radionica.[11]

Po naređenju logornika i župnika Antuna Đurića vršeno je u Maju hapšenje Srba u općini Rujevac. U toj hajci na ljude učestvovale su ustaše iz Gvozdanskog, Rujevca i Bešlinca uz pomoć ustaša iz Dvora. Tom prilikom uhapsili su Jovu Bodlovića, Veljka Topu, Pavla Šestu i Janka Menićanina. Sve su ih odveli i podvrgli strahovitom mučenju. Adam Dupalo autor ovog rada, je posjetio u zatvoru Janka Menićanina i o tome piše: »Janko je bio sav izudaran. Jedno oko mu se uopće nije vidjelo. Lice krvavo i plavo, bez riječi, samo klima glavom«.

Osvald Toth zvani Ujak, slovenac bio je desna ruka župniku i logorniku Đuriću, obećavao je srbima da im se ništa loše desiti neće ako pređu na katoličanstvo. Vješto je izbjegavao razgovor o dotadašnjim hapšenjima i teroru, na molbu Save Dupalo iz zaseoka Dupale da oslobodi Janka Menićanina iz zatvora, kojemu su kod kuće ostale tri nejake djevojčice, on je samo kimnuo glavom ali nije ništa obećao, a niti poduzeo. [12]

U popisu starješina sa dvorskog područja upisan je Milan Menićanin[13]

Banijske partizane nalazimo i u drugim formacijama NOVJ, tako su Ilija Menićanin iz Dupala i Đuro Menićanin iz Gaga za vrijeme IV i V ofenzive bili pripadnici Druge Proleterske brigade. [14]

VII Banijska brigada pretrpila je velike gubitke u neprijateljskim ofenzivama. U borbama oko Kladnja poginuo je Mirko Meničanin Baći.[15]

U knjizi »Banska Krajina XVII-XVIII vek« od Slavka Gavrilovića[16] u sporu sa braćom Mraković pominje se 1753. godine krajišnik Đuro Meničanin (Gyuro Menichanin), između ostalih. Braća Mraković prijavili su banskom namesniku A. Baćanju štetu koju su im naneli krajišnici kapetana Mubića, počupavši im ogradu oko njive pod pšenicom koju je popasla njihova stoka.

U istoj knjizi [17], u Lučanima, 1 Marta, 1754. godine, kapetani Palčić i Brdar iznose svedočenja krajišnika da su stanovnici sela Vlahović uvek, od svog naseljavanja, slobodno koristili šumu Mrakovicu za ogrev i građu. Među krajišnicima spominje se Stjepan Meničanin iz Vlahovića. Kopija latinskog prepisa orginalnog dokument je u prilogu.


LOKALITETI PREMA POPISU STANOVNIŠTVA SR HRVATSKE 1948 GODINE [18]

Jedino je tadašnja SR Hrvatska realizirala ideju da za potrebe istraživanja prezimena, njihovih geo lokaliteta kao i priručnik za ostale srodne naučne grane, izradi jedinstveni leksik na prostoru Jugoslavije. Prema tom izvoru jasno se mogu odrediti prezimena koja se u značajnijim rojevima pojavljuju na prostorima Banije, odnosno prvenstveno na općinama Dvor na Uni i Kostajnica.

Menićanin je autohtono  srpsko krajiško prezime iz Banije, sa epicentrom u općini Dvor na Uni odnosno Rujevcu (zaseok Menićani. Ostali značajniji rojevi  pronađeni  na drugim lokalitetima, skoro svi su porijeklom sa Dvorske općine uključujući  Srbiju, Bosnu, Sloveniju i zemlje izvan bivše Jugoslavije. Ako gledamo očima statističara onda možemo se brojčano izraziti i reći da 71% Menićanina je locirano u srezu Dvor na Uni, 12% u Kostajnici 4% i Glini , a preostalih 13% na ostalim lokacijama u cijeloj Hrvatskoj. Znači na Baniji je populacija 97% a svi ostali krajevi Hrvatske samo 3%,  i kao što sam već napomenuo i tih 3% potiče sa Banije! Više od polovine Menićanina sa Banije naseljeno je u Rujevcu 59%, zatim Grabovici 14%, Goričkoj i Vlahoviću po 4% i sljedeći značajniji roj Menićanina je u Donjem i Gornjem Hrastovcu kod Kostajnice 9%.

Sva popisana prezimena prema popisu stanovništva SR Hrvatske iz 1948. Godine:MENIĆANIN Rujevac Dvor na Uni 237 44 5 242
MENIĆANIN Grabovica Dvor na Uni 50 9 0 50
MENIĆANIN Donji Hrastovac Kostajnica 24 4 1 25
MENIĆANIN Gorička Dvor na Uni 18 3 0 18
MENIĆANIN Vlahović Glina 15 3 1 16
MENČANIN Hadžićevo Virovitica 8 1 0 8
MENIČANIN Živaja Kostajnica 8 5 0 8
MENIĆAN Gornji Hrastovac Kostajnica 8 4 0 8
MENIĆANIN Unčani Dvor na Uni 8 2 0 8
MENIČANIN Vinčazovići Slavonski Brod 7 1 0 7
MENIĆANIN Čret Donji Miholjac 6 1 0 6
MEMIĆ Vrbanja Županja 5 1 0 5
MENIČANIN Grabovica Dvor na Uni 5 1 0 5
MENIČANIN Zrin Dvor na Uni 5 1 0 5
MENIĆAN Donji Hrastovac Kostajnica 5 2 0 5
MEMČANIN Šodolovci Osijek 4 1 0 4
MENČANIN Kostajnica Kostajnica 4 1 0 4
MENIĆANIN Bebrina Slavonski Brod 4 1 0 4
MEMČAN Utolica Kostajnica 3 1 0 3
MEMIĆ Zagreb Zagreb 3 1 0 3
MENIČANIN Brezovljani Kostajnica 3 1 0 3
MENIČANIN Mašić Nova Gradiška 3 1 0 3
MENIĆ Zagreb Zagreb 3 1 0 3
MENIĆANIN Lađevac Nova Gradiška 3 1 0 3
MENČAN Čađavac Bjelovar 2 1 0 2
MENIČANIN Hrastovec Varaždin 2 1 0 2
MENIČANIN Velika Gorica Velika Gorica 2 1 0 2
MENIĆ Dubrovnik Dubrovnik 2 1 0 2
MENIĆANIN Glina Glina 2 1 0 2
MENIC Mursko Središte Čakovac 1 1 0 1
MENIČANIN Koromačno Labin 1 1 0 1
MENIČANIN Petrinja Petrinja 1 1 0 1
MENIĆANIN Grmušani Dvor na Uni 1 1 0 1
MENIĆANIN Rijeka Rijeka 1 1 0 1
MENIĆANIN Zagreb Zagreb 1 1 0 1
MENINČANIN Sisak Sisak 1 1 0 1
MEMČAN Kinjačka Petrinja 0 0 1 1
MEMIĆ Osijek Osijek 0 0 1 1
MENICANIĆ Ljeskovac Dvor na Uni 0 0 1 1
MENIČANIĆ Pula Pula 0 0 1 1
MENIČANIN Ćore Dvor na Uni 0 0 1 1
MENIČANIN Ivanjski Bok Kostajnica 0 0 1 1
MENIČANIN Slovinci  Kostajnica 0 0 1 1
MENIĆANIN Hrtić Dvor na Uni 0 0 1 1
MENIĆANIN Majdan Dvor na Uni 0 0 2 2
MENIĆANIN Topolovac Sisak 0 0 2 2Objašnjenje kolona:
1/Prva kolona varijanta popisanog prezimena


1/ Druga kolona je mjesto gdje živi popisana osoba


2/ Treća kolona je srez kojemu pripada mjesto gdje je popisana osoba

3/Ćetvrta  kolona je broj popisanih osoba4/ Peta kolona  broj kuća u kojoj žive popisane osobe iz prethodne kolone
5/ Šesta kolona  popisane osobe koje nisu vlasnici kuće odnosno žive u kući čiji je vlasnik drugačijeg prezimena
6/Sedma kolona  je suma četvrte i šeste  kolone, odnosno ukupan broj popisanih osoba.


POPIS ŽRTAVA II SVJETSKOG RATA 1941-1945 [19]

»Jasenovac Reasearch Institute«, na web prezentaciji postavio je popis žrtava II svj. rata na teritoriju Jugoslavije. Prema tom popisu,  žrtve sa prezimenima Memićan, Memićanin, Memičanin, Menićan, Menićanin i Meničanin upisano je 68 osoba..

Svim žrtvama neka je vječna slava!

 

Prezime: Ime: Ime oca: Mjesto rođenja: Godina:
 MEMIĆAN     KUZMAN     STEVAN     ŽIVAJA    1887
 MEMIĆANIN    ANÐA    RADE    ŠAŠ   1876
 MEMIĆANIN    BOŽICA    JANKO    ČETVRTKOVAC   1888
 MEMIĆANIN    ÐURO    MARKO    RUJEVAC   1903
 MEMIĆANIN    ILIJA    MIRKO    GRABOVNICA   1898
 MEMIĆANIN    MATIJA    GAVRO    DONJI HRASTOVAC   1903
 MEMIĆANIN    MILAN    STEVAN    GORNJI HRASTOVAC   1906
 MEMIĆANIN    MILE    JOVAN    GORNJI HRASTOVAC   1880
 MEMIĆANIN    MITAR    ÐURO    GORIČKA   1905
 MEMIĆANIN    PETAR    STEVAN    DONJI HRASTOVAC   1907
 MEMIĆANIN    PETRA    VASILIJE    GORNJI HRASTOVAC   1879
 MEMIĆANIN    STEVAN    RADE    DONJI HRASTOVAC   1896
 MEMIĆANIN    STEVAN    VASO    DONJI HRASTOVAC   1886
 MEMIĆANIN    STEVAN    JOVAN    GORNJI HRASTOVAC   1878
 MEMIĆANIN    VELIMIR    VASO    DONJI HRASTOVAC   1873
 MEMIĆANIN    VELIMIR    STEVAN    GORNJI HRASTOVAC   1903
 MEMIČANIN    NIKOLA    ÐURO    GORIČKA   1909
 MEMIČANIN    PAJO    ÐURO    GORIČKA   1888
 MENIĆAN     MILAN     STOJAN     RUJEVAC    1900
 MENIĆANIN    ALEKSA    DRAGAN    RUJEVAC   1924
 MENIĆANIN    ANA    SIMO    RUJEVAC   1938
 MENIĆANIN    ANTONIJO    SIMO    RUJEVAC   1927
 MENIĆANIN    DRAGAN    ÐURO    GORIČKA   1922
 MENIĆANIN    DRAGAN    ÐURO    RUJEVAC   1924
 MENIĆANIN    DRAGAN    ILIJA    RUJEVAC   1892
 MENIĆANIN    DRAGICA    LJUBAN    RUJEVAC   1935
 MENIĆANIN    ÐURO    MATIJA    GRABOVICA   1888
 MENIĆANIN    ÐURO    OSTOJA    RUJEVAC   1920
 MENIĆANIN    ÐURO    PETAR    RUJEVAC   1920
 MENIĆANIN    ILIJA    MIRKO    GRABOVICA   1890
 MENIĆANIN    ILIJA    PAVLE    RUJEVAC   1908
 MENIĆANIN    ILIJA    TOMO    RUJEVAC   1907
 MENIĆANIN    ILIJA    PAVLE    RUJEVAC   1912
 MENIĆANIN    JANKO    PAVLE    RUJEVAC   1905
 MENIĆANIN    JOVAN    MIRKO    GRABOVICA   1888
 MENIĆANIN    JOVAN    NIKOLA    RUJEVAC   1907
 MENIĆANIN    JULIKA    MILE    RUJEVAC   1911
 MENIĆANIN    LJUBAN    ÐURO    GORIČKA   1925
 MENIĆANIN    LJUBOMIR    DRAGAN    RUJEVAC   1911
 MENIĆANIN    MILAN    MILOŠ    GRABOVICA   1908
 MENIĆANIN    MILAN    ALEKSA    RUJEVAC   1926
 MENIĆANIN    MILAN    DMITAR    RUJEVAC   1912
 MENIĆANIN    MILAN    PAVO    RUJEVAC   1918
 MENIĆANIN    MILE    NIKOLA    RUJEVAC   1894
 MENIĆANIN    MILE    STANKO    VLAHOVIĆ   1913
 MENIĆANIN    MILJKA    RANKO    VLAHOVIĆ   1941
 MENIĆANIN    MIRA    SIMO    RUJEVAC   1936
 MENIĆANIN    MIRKO    STOJAN    RUJEVAC   1920
 MENIĆANIN    MIRKO    VASO    RUJEVAC   1910
 MENIĆANIN    NIKOLA    SIMO    RUJEVAC   1920
 MENIĆANIN    PAVAO    ÐURO    RUJEVAC   1920
 MENIĆANIN    PERO    ÐURO    KOSTAJNICA   1928
 MENIĆANIN    RADE    DRAGAN    GORIČKA   1923
 MENIĆANIN    SAVO    ÐURO    GORIČKA   1915
 MENIĆANIN    SIMO    JOVAN    RUJEVAC   1900
 MENIĆANIN    STANA    BRANKO    KOTARANI   1913
 MENIĆANIN    STANA    BRANKO    ZUT   1920
 MENIĆANIN    STANKO    PETAR    RUJEVAC   1926
 MENIĆANIN    STANKO    ALEKSA    RUJEVAC   1909
 MENIĆANIN    STANKO    ÐURO    VLAHOVIĆ   1883
 MENIĆANIN    STOJAN    NIKOLA    RUJEVAC   1892
 MENIĆANIN    STOJŠA    RADE    RUJEVAC   1923
 MENIĆANIN    ŽIVKO    LAZO    RUJEVAC   1924
 MENIĆANIN    ŽIVKO    LAZO    RUJEVAC   1922
 MENIČANIN    LJUBAN    MARKO    RUJEVAC   1920
 MENIČANIN    SIMA    MILOŠ    DVOR   1889
 MENIČANIN    STOJAN    MILIĆ    GRABOVICA   1883
 MENIĆANIN     STOJŠA     PETAR     RUJEVAC    1897

©1998-2006 Jasenovac Reasearch Institute All rights reserved


POPIS EMIGRANATA U SAD via ELLIS ISLAND [20]

Znamo da je Amerika naseljena pretežno sa stanovništvom iz Evrope, a to je posebno došlo do izražaja za vrijeme industrijske revolucije te svakako su značajni migracioni smjerovi i u tom pravcu. Posebno imajući u vidu siromaštvo u Austrougarskoj poslije razvojačenja Vojne krajine, te političkim i ekonomskim razlozima koji su slijedili, veliki broj krajišnika tražio je zaposlenje i bolji život u gradovima i zemljama izvan monarhije pa tako i dalekoj Americi i Kanadi.  Na sreću najveća baza podataka o useljenicima u Ameriku je muzej „Ellis Island“ otok blizu kipa slobode u New Yorku i koja je postavljena na interentu u elektronskoj verziji te je dostupna svim korisnicima interneta bez naknade.

Prepisivanje su radili volonteri tako da su greške u iščitavanju starog rukopisa očigledne ali na sreću uvijek se može pogledati i pročitati orginal, ja sam nastojao ispraviti greške koliko je to u mojoj moći.

Istražujući ovu bazu podataka pronašao sam informaciju o kojoj nitko iz moje familije nije znao, da je moj pradjeda Đuro Memićanin bio u Americi!

To moje saznanje riješilo je dilemu kako je moj pradjeda uspio kupiti velika imanja u Kostajnici te preseliti iz Goričke.

Ime:  Prezime:  Datum dolaske u USA:  Starosna dob i  god. rođ.  Mjesto rođenja

DUŠAN MENICANIN 1905 Oct 27 39/1866 Rujevac
PETAR MENICANIN 1906 Oct 19 17/1889 Hrastovac
MILOŠ MENICANIN 1907 Feb 27 49/1858 Rujevac
SVETOZAR MENICANIN 1907 Jun 29 28/1879 Rastovac
SVETOZAR MENICANIN 1909 Oct 30 43/1866 Staza
STEVAN MENICANIN 1909 Nov 24 33/1876 Majur
STEFAN MENICANIN 1910 May 12 20/1884 Rastovac
JAGODA MENICANIN 1911 Sep 01 31/1880 Majur
SOFIJA MENICANIN 1911 Sep 01 6./1905 Majur
PETAR MENICANIN 1911 Oct 16 40/1871 Rujevac
ĐURO MENIČANIN 1912 Mar 14 15/1897 Rujevac
ANTONIJE2 MENIČANIN 1912 Mar 14 45/1867 Rujevac
STANKO  MENICANIN 1912 Mar 14 18/1874 Rujevac
MILE MENICANIN 1912 Mar 20 33/1879 Majur
MIHAJLO MENICANIN 1912 Sep 29 38/1874 Rujevac
ANTONIJE MENIČANIN 1912 Sep 22 42/1870 Rujevac
ADAM MEDIČANIN 1912 Oct 12 18/1894 Bojna
PETAR MENICANIN 1912 Dec 05 32/1880 Rujevac
VASO MENICANIN 1912 Dec 19 40/1872 Rujevac
MIJO MENIČANIN 1913 Feb 26 28/1885 Rujevac
JAGODA MENICANIN 1913 Jun 07 32/1880 Rastovac
JOKA MENICANIN 1913 Jun 07 7./1906 Rastovac
MILKA MENICANIN 1913 Jun 07 7mj/1912 Rastovac
RATA MENICANIN 1913 Jun 07 11./1902 Rastovac
ĐURO MEMIĆANIN 1913 Jun 27 45/1868 Gorička
ĐURO MENIČANIN 1913 Aug 26 16/1897 Rujevac
STOJAN MENICANIN 1913 Aug 26 16/1897 Rujevac
JOSO MENIČANIN 1920 Mar 13 34/1886 Petrovac


POPIS EMIGRANATA U USA BALTIMORE [21]

 

Orginalan upis: Ime: Prezime: Dolazak u USA:
Milutin Menic MILUTIN MENICANIN 1902
Mirko Menicanin  MIRKO MENICANIN 1903
Peter Menic PETAR MENICANIN 1904
Stevan Bodlovri & Rade Menicanin RADE MENICANIN 1906
Mile Dupalo & Rade Menicanin  RADE MENICANIN 1906
Gjnro Menican ĐURO MENICANIN 1906
Milovan Menican MILOVAN MENICANIN 1906
Ilya Menicanin ILIJA MENICANIN 1906
Mihajlo Menicanin MIHAJLO MENICANIN 1906
Stojan Menicanin & Rade Menicanin STOJAN MENICANIN 1906
Radovan Menicanin  RADOVAN MENICANIN 1907
Milevsa Mauicanin MILEUŠA MENICANIN 1907
Nikola Menic NIKOLA MENICANIN 1907
Vasily Menicanin  VASILIJ MENICANIN 1907
Bozo Menicanin & Pajo Menicanin BOŽO MENICANIN 1910
Bozo Menicanin & Pajo Menicanin PAJO MENICANIN 1910
Jovo Menicanin JOVO MENICANIN 1910
Mira Menicanin & Pajo Menicanin MIRA MENICANIN 1910
Timo Menicanin TOMO MENICANIN 1913
Nikola Padas & Dusan Menicanin DUŠAN MENICANIN ???

 

POPIS EMIGRANATA U KANADI [22]

 

Orginalan upis: Ime Prezime dob god. rođ. državljanin Dolazak u Canadu
Menicanin Dmitar, DMITAR MENICANIN 26 1900 Yu 1926
Menicanin Dragan, DRAGAN MENICANIN 32 1895 Ju 1927
Menicanin Gjuro, ĐURO MENICANIN 27 1898 Ju 1925
Menicanin Gjuro, ĐURO MENICANIN 28 1897 Yu 1925
Menicanin Gjuro, ĐURO MENICANIN 34 1893 Yu 1927
Menicanin Jovan, JOVAN MENICANIN 28 1899 Yu 1927
Menicanin Jovo, JOVO MENICANIN 27 1901 Yu 1928
Menicanin Ljubemir, LJUBOMIR MENICANIN 27 1901 Yu 1928
Menicanin Mihajlo, MIHAJLO MENICANIN 23 1906 Ju 1929
Menicanin Soisa, STOJIŠA MENICANIN 27 1899 Ju 1926
Menicanin Stojsa, STOJIŠA MENICANIN 27 1899 Ju 1926


CENSUS USA 1850 GODINE [23]

Interesantan podatak o porodici Menican sam pronašao u američkom popisu stanovništva “Census 1850”. Po mojoj pretpostavci i ova porodica potječe sa naših krajeva no davno su emigrali u USA tako da su poprimili američka imena. Napominjem da ovu lozu treba studioznije istražiti i možda pronaći odgovor na zasada nepoznata pitanja u vezi porijekla prezimena Menićanin.

 

Ime

Prezime

Pol

Starost 1850

Otprilike god rođ

Država

VILLIAM

MENICAN

M

38

1812

Md

RACHEL

MENICAN

F

37

1813

Md

SARAH R.

MENICAN

F

15

1835

Md

ISABEL

MENICAN

F

13

1837

Md

MARY F.

MENICAN

F

10

1840

Md

ELLEN V.

MENICAN

F

8

1842

Md

JAMES T.

MENICAN

M

6

1844

Md

RACHEL

MENICAN

F

5

1845

Md

EMMA

MENICAN

F

2

1848

Md

 [1] Živko Bjelanović, »Značajnije odlike prezimena Dvorskog kraja«, objavljeno u Zborniku naučnih i publicističkih radova Dvor na Uni, izdano 1991, Godine, str. 529-539

[2] Petar Šimunović, »Naša prezimena«, Zagreb 1985

[3] Živko Bjelanović, »Značajnije odlike prezimena Dvorskog kraja«, objavljeno u Zborniku naučnih i publicističkih radova Dvor na Uni, izdano 1991, Godine, str. 537 foot nota 26 i 38

[4] Web prezentacija Leksik primkov, http://www.rodoslovje.com/priimki/index.htm

[5] Valentin Putanec - Petar Šimunović (ur.), Leksik prezimena Socijalističke Republike Hrvatske, Zagreb 1976.

[6] dr Ejup Mušović, »MUSLIMANI CRNE GORE: XVII STOLjEĆE – EPOHA POJAČANE ISLAMIZACIJE« vidjeti poglavlje »KUČI U VELIKOM BROJU PRIMAJU ISLAM« pronađen dio građe na web adresi: http://www.montenegrina.net/pages/pages1/istorija/odcrnojevica_dopetrovica/epoha_pojacane_islamizacije_ejup_musovic.htm

[7] Radoslav Lopašić, “Bihać i Bihaćka Krajina”,Zagreb 1890, str 221-224

[8] Ivica Golec , “Društveni život (1800-1881)”, objavljeno u Zborniku naučnih i publicističkih radova Dvor na Uni, izdano 1991, Godine, str. 165

[9] Ivica Golec , “Društveni život (1800-1881)”, objavljeno u Zborniku naučnih i publicističkih radova Dvor na Uni, izdano 1991, Godine, str. 167, izvor arhivska građa HAS Vojni komunitet Petrinja spisi predmeta pohranjeni u sabirnom centru Petrinja kutija br 18

[10] Mira Kolar-Dimitrijević , “Između dva svjetska rata”, Ekonomski razvitak dvorskog kraja od 1918 do 1929 Godine, objavljeno u Zborniku naučnih i publicističkih radova Dvor na Uni, izdano 1991, Godine, str. 216

[11] Mira Kolar-Dimitrijević , “Rudarstvo i talioničarstvo”, Prilog povijesti Bešlinca, Donjih Trgova i drugih rudnika željeza i bakra na području Dvora , objavljeno u Zborniku naučnih i publicističkih radova Dvor na Uni, izdano 1991, Godine, str. 40

[12] Gojko Vezmar i Adam Dupalo , “Teror i prisilno pokrštavanje Srba 1941-1942 Godine”, objavljeno u Zborniku naučnih i publicističkih radova Dvor na Uni, izdano 1991, Godine, str. 330

[13] Ljuban Đurić , “Drugi (dvorski) bataljon 1941-1945”, objavljeno u Zborniku naučnih i publicističkih radova Dvor na Uni, izdano 1991, Godine, str. 359

[14] Adam Dupalo , “Protiv neprijatelja, gladi i zime u IV i V neprijateljskoj ofenzivi”, objavljeno u Zborniku naučnih i publicističkih radova Dvor na Uni, izdano 1991, Godine, str. 434

[15] Isto, str, 446

[16] Slavko Gavrilović, Građa za istorijuVojne granice u XVIII veku, knjiga II, Banska Krajina XVII-XVIII vek, u izdanju SANU, Beograd 1997, str. 280

[17] Slavko Gavrilović, Građa za istorijuVojne granice u XVIII veku, knjiga II, Banska Krajina XVII-XVIII vek, u izdanju SANU, Beograd 1997, str. 322

[18] Valentin Putanec - Petar Šimunović (ur.), Leksik prezimena Socijalističke Republike Hrvatske, Zagreb 1976.

[19] Jasenovac Research Institute, http://www.jasenovac.org/

[21] Rodoslovna baza podataka u USA www.ancestry.com

[22] Rodoslovna baza podataka u USA www.ancestry.com

[23] Rodoslovna baza podataka u USA www.ancestry.com