Khatam Surah 37‎ > ‎

As-Saffat 1~182

{37}

AS-SAFFAT (Yang berbaris) 1~182.

Dengan nama Allah, pemurah, panyayang.

 

1. Perhatikan lah jiwa-jiwa yang bersaf-saf rapat,

2. Lantas (jiwa-jiwa) yang  sungguh melarang,

3. Lantas (jiwa-jiwa) yang membacakan peringatan !

4. Sesungguhnya Tuhan kamu itu satu,

5. Tuhan bagi langit-langit dan bumi dan barang yang diantara dua itu, dan Tuhan bagi tempat-tempat terbit matahari.

6. Sesungguhnya kami telah hiasi langit yang dekat (ini) dengan satu perhiasan, (iaitu) bintang-bintang.

7. Dan kerana hendak memelihara (dia) dari tiap-tiap syaitan yang derhaka.

8. Tidak bisa mereka cari-cari pendengaran ke golongan yagn paling tinggi,  kerana mereka dilontar dari tiap-tiap jurusan.

9. Dengan sekeras-keras pengusiran, dan (adalah) bagi mereka seksaan yang kekal.

10. Kecuali siapa-siapa yang dapat menyembur sedikit semburan, lalu diiring dia oleh bintang yang berkilat.

 

11. Maka tanyalah mereka, apakah mereka makhluk yang lebih kuat ataukah (makhluk) yang kami telah jadikan (ini) ? sesunggunya kami jadikan mereka dari tanah yang liat.

12. Bahkan engkau hairan, sedang mereka memperolok-olok.

13. Dan apabila diingatkan, mereka tidak mahu ingat.

14. Dan apabila melihat satu tanda (kebenaran), mereka berajak-ajakan pada memperolok-olok.

15. Dan mereka berkata; “ini tidak lain melainkan seher yang nyata”.

16. “Adakah apabila kita sudah mati dan jadi tanah dan (tinggal) tulang, bahawa kita akan dibangkitkan (kembali) ?

17. “Dan (dibangkitkan) juga kah bapa-bapa kita yang dahulu-dahulu? “.

18. Katalah; “Ya, dalam keadaan kamu terhina !”

19. Maka (bangkitan) itu tidak lain melainkan satu teriakan , lantas tiba-tiba  mereka (dapat) melihat (amal-amal mereka).

20. Dan mereka akan berkata; “hai kecelakaan kami ! ini (dia) hari pembalasan”.

 

21. “Inilah (dia) hari putusan yang pernah kamu dustakan”.

22. “Kumpulkan lah mereka yang zalim dan isteri-isteri mereka dan apa-apa yang mereka sembah”.

23. “Selain dari Allah, lantas bawalah mereka kejalan jahanam.

24. “Dan tahanlah mereka (kerana) mereka akan ditanya”;

25. “Mengapa kamu tidak bertolong-tolongan ?”

26. Tetapi mereka pada hari ini, menyerah diri.

27. Dan sebahagian dari mereka maju kepada sebahagian (buat) bertanya-tanyaan.

28. Mereka berkata; “sesungguhnya kamu telah datangi kami dengan kekerasan”.

29. Mereka jawab; “tetapi memang kamu tidak beriman”.

30. “Dan tidak ada bagi kamu kekuasaan atas kamu, tetapi (memang) kamu kaum yang derhaka”.

 

31. “Oleh itu, pantaslah putusan Tuhan kita atas kita, bahawa kita akan merasakan (azab)”.

32. Maka kamu telah ajak kami kepada kesesatan kerana kami (memang) sesat”.

33. Maka pada hari itu mereka bersekutu pada (menerima) azab.

34. Sesugguhnya bagitulah kami berserta terhadap orang-oranng yang derhaka.

35. (Kerana) mereka, apabila dikatakan kepada mereka; “tidak ada sebarang Tuhan melainkan Allah”, mereka menyombong.

36. Dan mereka berkata; “apakah kami mesti tinggalkan tuhan-tuhan kami buat (mengikut) seorang syair yang gila ?”.

37. Bahkan ia telah bawa kebenaran  dan ia telah benarkan utusan-utusan.

38. Sesungguhnya kamu akan merasakan azab yang pedih.

39. Dan tidak dibalas kamu melainkan apa yang kamu pernah kerjakan.

40. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan.

 

41. Mereka itu mendapat rezeki yang tertentu.

42. Buah-buahan, dan mereka dimuliakan.

43. Dalam syurga-syurga kenikmatan.

44. Berhadap-hadapan atas singgahsana-singgahsana.

45. Diedarkan kepada mereka piala minuman dari mata air.

46. Yang putih, yang sedap buat paminum-peminum.

47. Yang tidak ada padanya kerosakan dan tidak mereka dihalangi daripadanya.

48. Dan disisi mereka ada (bidadari-bidadari) yang  pandangan nya tidak melewat, yang cantik matanya,

49. Seolah-olah mereka telur yag terpilihara.

50. Maka sebahagian dari mereka  menghadap sebahagian, bartanya-tanya.

 

51. Telah berkata seorang yang berkata dari mereka; “bahawa se nya aku pernah mempunyai seorang teman”.

52. Ia berkata; “apakah engkau daripada orang-orang yang membenarkan (bikinan kiamat) ?”

53. “Apakah apabila kita sudah mati dan kita jadi tanah dan (tinggal) tulang-tulang bahawa kita akan diberi ganjaran ?”.

54. Ia berfirman; “apakah kamu mahu melihat ?”.

55. Maka ia menjengok, lalu ia lihat dia ditengah-tengah neraka.

56. Ia berkata; “dami Allah ! sesungguhnya hampir engkau binasakan  daku”.

57. “Dan jika tidak kerana rahmat Tuhan ku, nescaya adalah aku dari orang-orang yang dihadirkan (neraka)”.

58. “maka bukankah kita tidak akan mati”,

59. “Melainkan kematian kita yang pertama, dan kita tidak akan diseksa?”.

60. Sesungguhnya inilah dia kejayaan besar.

 

61. Untuk (kebahagian) yang seperti inilah hendaknya bekerja orang-orang yang bekerja.

62. Adakah yang demikian itu lebih baik hidangan ataukah pohon zakum (pahit dan jelek) ?

63. Sesungguhnya kami jadikan dia satu azab bagi orang-orang yang zalim itu.

64. Sesungguhnya ia itu (adalah) satu pohon yang tumbuh didasar neraka.

65. Buahnya seolah-olah kepala-kepala syaitan.

66. Maka sesungguhnya mereka akan makan dari (buah)nya hingga mereka penuhkan perut-perut (mereka)  dengan nya.

67. Kemudian, sesungguhnya (adalah) bagi mereka, (buat diminum) sesudahnya, satu campuran panas.

68. Kemudian, sesungguhnya tempat kembali mereka (adalah) ke neraka.

69. (Kerana) sesungguhnya mereka dapati bapa-bapa mereka sesat.

70. Maka mereka bersegera atas bekas-bekas  mereka itu.

 

71. Padahal setengahnya telah sesat sebelum mereka, kebanyakan orang-orang dahulu.

72. Dan sesungguhnya kami telah utus pada mereka beberapa pengancam.

73. Maka lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diancam itu ?

74. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan.

75. Dan sesungguhnya Nuh telah menyeru kami, maka (kamilah) sebaik-baik yang memperkenankan.

76. Dan Kami telah selamatkan dia dan golongan nya dari kesusahan yang besar,

77. Dan Kami jadikan anak cucu nya lah yang tinggal,

78. Dan Kami tinggalkan (doa) untuk nya (dilidah) orang-orang yang dibelakang.

79. (Iaitu) sejahtera (adalah) atas Nuh diantara makhluk yang berakal.

80. (Kerana) demikianlah Kami membalas orang-orang berbuat kebaikan.

 

81. Sesungguhnya  iaitu dari hamba-hamba kami yang mukmin.

82. Kemudian,  kami karamkan orang-orang yang lain.

83. Dan sesungguhnya dari golongan nya ialah Ibrahim.

84. (Ingatlah)  tetakala ia datang kepada Tuhan nya dengan hati yang ikhlas.

85. (Ingatlah) tetakala ia berkata kepada bapanya dan kaumnya; “apakah yang kamu sembah ?”.

86. “Apakah (patut), dengan dusta, kamu kehendaki, selain dari Allah, (sebagai) tuhan-tuhan ?”.

87. “Oleh itu , apakah anggapan kamu tentang Tuhan bagi sekelian Makhluk ?”.

88. Lalu ia lihat dengan satu penglihatatn dibintang-bintang.

89. Lantas ia bekata “sesungguhnya aku (ini) sakit”.

90. Maka mereka berpaling daripadanya, membelakang.

 

91. Maka ia pergi dengan bersembunyi kepada berhala-berhala mereka, lalu ia bertanya; “tidakkah kamu  (mahu) makan ?”.

92. “Mengapa kamu tidak (mahu)  omong-omong ?”.

93. Lalu ia majukan atas mereka pukulan dengan sungguh-sungguh.

94. Maka mereka menuju kepada nya dengan segera .

95. Ia berkata; “adakah patut kamu menyembah sesuatu yang kamu ukir (sendiri)”.

96. “Pada hal Allah telah jadikan kamu dan apa-apa yang kamu kerjakan?”.

97. Mereka berkata; “beginilah buat dia satu bina, lalu campak kan lah dia didalam api yang bersusun-susun”.

98. Iaitu mereka hendak kenakan kepadanya satu kebinasaan, tetapi kami jadikan mereka orang-orang yang rendah.

99. Dan ia berkata; “sesungguhnya aku hendak pergi kepada Tuhan ku, ia akan pimpinku”.

100. “Hai Tuhan ku ! kurniakan lah bagi ku sebahagian dari (turunan) yang baik-baik”.

 

101. Lalu kami gembirakan dia dengan seorang anak muda yang sangat sabar.

102, Maka tetakala ia sampai (ke umur biasa) berusaha berserta bapanya, ia berkata; “Hai anak ku ! sesungguhnya aku lihat dalam mimpi bahawa aku akan sembelih mu. Maka fikir kan lah apa yang engaku akan putuskan ?” ia jawab; “hai bapaku ! buatlah apa yang engkau diperintah, engkau akan dapati akan daku, Insyah Allah, dari orang-orang yang sabar”.

103. Maka tetakala mereka berdua telah menyerah, dan ia telah rebahkan dia atas pipinya, (kami tahan dia).

104. Dan kami seru dia bahawa; “ya Ibrahim !”.

105. “Sesungguhnya engkau telah kerjakan perintah dalam mimpi itu dengan betul. Sesungguhnya bagitulah kami membalas orang-orang yang berbuat kebaikan”.

106. Sesungguhnya ini ialah percubaan yang nyata (beratnya).

107. Dan kami telah tebus dia dengan satu sembelihan yang besar.

108. Dan kami tinggalkan (doa) untuknya dalam (golongan) orang-orang yang dibelakang.

109. (Iaitu) sejahtera (adalah) atas Ibrahim !.

110. Bagitulah kami ganjaran orang-orang yang berbuat kebaikan.

 

111. Sesungguhnya (adalah) ia  daripada hamba-hamba kami yang mukmin.

112. Dan kami girangkan dia dengan Ishak sebagai Nabi dari orang-orang yang baik.

113. Dan kami beri rahmat atas nya dan atas Ishak , dan dari anak cucu mereka, adalah yang berbuat kebaikan dan ada yang  menganyanyai akan dirinya (sendiri) dengan terang.

114. Dan sesungguhnya kami telah kurniakan (kenabian) atas Musa dan Harun,

115. Dan kami telah selamatkan mereka berdua dan kaum mereka dari bahaya yang besar.

116. Dan kami telah tolong mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang menang.

117. Dan kami beri kepada mereka berdua kitab yang terang.

118. Dan kami pimpin keduanya dijalan yang lurus.

119. Dan kami tinggalkan (doa) untuk mereka berdua di(lidah) orang-orang yang dibelakang.

120. (Iaitu) sejahtera (adalah) atas Musa dan Harun !.

 

121. Sesungguhnya bagitulah kami menganjarkan orang-orang yang berbuat kebaikan.

122. Sesungguhnya mereka berdua, (adalah) dari hamba-hamba kami yang mukmin.

123. Dan sesungguhnya Alias itu dari orang-orang yang diutus.

124. (Ingatlah) tetakala ia berkata kepada kaum nya; “tidakkah (mahu) kamu berbakti ?”.

125. “Apakah (patut) kamu menyeru  Ba’l (berhala) dan kamu  tinggalkan (Tuhan) sebaik-baik pembikin”,

126. “(Iaitu) Allah, Tuhan kamu dan Tuhan bagi bapa-bapa kamu yang dahulu ?”.

127. Lalu mereka dustakan dia. Maka sesungguhnya mereka akan dihadirkan,

128. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan,

129. Dan kami tinggalkan (doa) untuk nya di(lidah) orang-orang yang dibelakang.

130. (Iaitu) sejahtera (adalah) atas Alias.

 

131. Sesungguhnya demikianlah kami ganjari  orang-orang yang berubat kebaikan.

132. Sesungguhnya (adalah) ia dari hamba-hamba kami yang mukmin.

133. Dan sesungguhnya Lut itu dari orang-orang yang diutus.

134. (Ingatlah) tetakala kami selamatkan dia dan pengikut-pengikut nya semua,

135. Kecuali seorang perempuan tua di(kalangan) orang –orang yang ketinggalan.

136. Kemudian kami binasakan yang lain,

137. Dan sesungguhnya kamu melewati mereka pada waktu pagi.

138. Dan  pada waktu malam, maka tidaklah kamu (mahu)  mengerti ?

139. Dan sesungguhnya Yunus (adalah) dari orang-orang yang diutus.

140. (Ingatlah) tetakala ia lari kekapal yang penuh,

 

141. Maka ia berundi, lalu adalah ia dari orang-orang yang kalah.

142. Lalu ditelan dia oleh ikan, sedang ia telah berbuat kesalahan.

143. Maka sekiranya tidak ia dari mereka yang banyak menyebut Allah,

144. Nescaya ia tinggal diperut (ikan) itu hingga hari (manusia) dibangkitkan.

145. Lalu kami campakkan dia ditanah kosong dalam keadaan ia sakit,

146. Dan kami tumbuhkan diatas nya pohon labu merah.

137. Dan kami utuskan dia kepada seratus ribu (manusia) atau lebih.

148. Lalu mereka beriman, maka kami beri kesenangan kepada mereka hingga satu masa.

149. Maka tanyalah kepada mereka, apakah  (patut)  bagi tuhan mu anak-anak perempuan, sedang untuk mereka anak-anak laki-laki ?

150. Atau adakah kami jadikan Melaikat itu perempuan sedang (kejadian itu) mereka saksikan ?

 

151. Wah !  sesungguhna mereka berkata, dengan kedustaan mereka (bahawa),

152. Allah telah beranak, dan sesungguhnya mereka itu orang-orang yang berdusta.

153. Apakah ia telah utamakan anak-anak perempuan daripada anak-anak lelaki ?

154. Mengapa kamu ?  bagaimana kamu menetapkan ?

155. Maka tidak kah (mahu) kamu ingat ?

156. Atau adakah bagi kamu keterangan yang nyata ?

157. Maka bawalah kitab kamu itu jika adalah kamu orang-orang yang benar.

158. Dan mereka adakan antaranya dan antara Jin, perhubungan keluarga, padahal Jin itu mengetahui bahawa mereka akan dihadirkan.

159. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan !

160. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan.

 

161. Maka sesungguhnya kamu berserta apa yang kamu sembah.

162. Tidaklah kamu dapat menarik kepada (ibadat kamu) itu.

163. Kecuali orang yang (mahu) masuk neraka.

164. “Dan tidak siapa pun dari kami melainkan (adalah) baginya satu darjat yang tertentu”,

165. “Dan sesungguhnya kami ialah yang bersab-sab (sembahayang)”.

166. “Dan sesungguhnya kami ialah yang mengucap kesucian (Allah)”.

167. Dan sesungguhnya mereka pernah berkata;

168. “Jika ada disisi kami peringatan dari orang-orang dahulu”,

169. “Nescaya adalah kami hamba-hamba Allah yang dibersihkan”,

170. Tetapi mereka kufur kepadanya. Oleh itu, mereka akan ketahui (ganjaran mereka).

 

171. Dan sesungguhnya telah terdahulu ucapan kami kepada hamba-hamba kami yang diutus.

172. Bahawa sesungguhnya merekalah orang-orang diberi pertolongan.

173. Dan bahawa sesungguhnya tentera kamilah yang dapat kemenangan.

174. Oleh itu, berpalinglah dari mereka hingga satu masa.

175. Dan lihatlah (akibat) mereka, maka mereka (pun) akan melihat.

176. Maka apakah mereka minta dengan lekas datang nya azab (dari) kami ?

177. Kerana apabila turun (azab itu) dihadapan mereka, maka jeleklah subuh bagi orang-orang yang diancam.

178. Dan berpalinglah daripada mereka hingga satu masa

179. Dan lihatlah (akibat), maka mereka (pun) akan melihat.

180. Maha suci Tuhan mu ! Tuhan bagi kekuasaan, dari  apa yang mereka sifatkan (dia).

 

181. Dan sejahtera (adalah) atas mereka yang diutus.

182. Dan sekelian pujian kepunyaan Allah, Tuhan bagi sekelian makluk.

 

Comments