Úvod

Mendelians - naše hudba školského komplexu na Mendlově náměstí

ZÁKLADNÍ INFORMACE

  • Prosíme, aby se všichni rodiče snažili co nejdříve prostřednictvím e-mailu vyjádřit k účasti nebo neúčasti svých dětí v pěveckém sboru a instrumentálním souboru.
  • Termín výuky instrumentálního souboru obou gymnázií a pedagogické školy bude upřesněn později
  • Školní tělesa "Pěvecký sbor" a "Instrumentální soubor" jsou nepovinné předměty (tím pádem bezplatné) a žák bude mít z nich na vysvědčení známku v sekci nepovinné předměty.
  • Hodinová dotace jsou 2 hodiny / týden.
  • Ve školních dětských pěveckých sborech bývá (především vzhledem ke slabým dětským hláskům) 40-60 zpěváčků, proto je samozřejmě žádoucí, aby ve sboru zpívalo co nejvíce dětí (koncertní dětské sbory disponují ještě daleko větším počtem sboristů).
  • Kromě prvního úkolu, nebude příprava vyžadovat příliš velké domácí úsilí. Občas se podívat na materiály do sborové části "Příprava ke sborovému zpěvu" a před vystoupením si zopakovat texty studovaných skladeb. Ale i tak si bude mít žák dost velkou příležitost opakovat texty skladeb během sborového nácviku, kdy se jednotlivé úseky vypilovávají do co nejideálnější zvukové podoby a tudíž se různé úseky i celé skladby velmi často opakují - nacvičují. Bude tomu napomáhat i to, že sboristé budou mít svůj zpěvný part nahraný v audio podobě, a tak si jej budou moci pouštět a procvičovat
  • V dalších školních letech si předmět budou moci žáci vybírat pokaždé na začátku školního roku a tudíž když už se do něj dobrovolně přihlásí, tak je účast samozřejmě zavazující - ovšem jen na ten daný školního rok a nikoliv pro další školní leta. Je to přece jen umělecký soubor, kde všichni na sebe spoléhají a táhnou za jeden provaz nebo spíše hlas. Samozřejmě v naléhavých případech se dá na všem domluvit, ale jen v naléhavých případech - to by pak nebyl soubor co se týče účasti konzistentní a nemělo by to smysl.