STT HỌ TÊN ĐT CỐ ĐỊNH DI ĐỘNG ĐỊA CHỈ
1 Phạm Thọ Đông   0912466078 TTGV- CĐCN Nam Định
2 Hoàng Văn Chính 03503643907 0912842032 Ngõ 122 - To 74 - Đông Thành - TP Nam định
3 Đào Thị Thuỷ Chung 03503211677 0912056783 TP Nam định
4 Lê Phương Lan 03503820935 0945341796 TTGV- CĐCN Nam Định
5 Đỗ Hồng Quân   0946565872 TP Nam định
6 Trần Thị Hiền   0982815755 TP Nam định
7 Vũ Cao Hán   0912524228 TTGV- CĐCN Nam Định
8 Nguyễn Tiến Thịnh   0945074569 TP Nam định
9 Nguyễn Thị Thu Hoài 03503986505 0919425185 Khu nhà ở GV
10 Nguyễn Thị Thu Hằng 03503986505 0982484934 TTGV- CĐCN Nam Định
11 Phan Văn Minh 03503986536 0948548987 TTGV- CĐCN Nam Định
12 Đào Ngọc Quỳnh   0945372442 28 Điện Biên- TT. Cổ Lễ Trực Ninh 
13 Lê Văn Tiến   0977934390 Xóm chợ- Trực Chính - Trực Ninh
14 Lê Thị Minh   0916047963 1/12/213 Mạc Thị Bưởi- TP.NĐ
15 Hoàng Thuý Mai 03503986538 0982986538 TTGV- CĐCN Nam Định
16 Hoàng Thị Toan 03503640342 0945076342 63H ô 19 phường Hạ Long- TP. NĐ
17 Đỗ Khắc Toàn 03503846136 0915218855 3/54 đường Điện Biên - TP.NĐ
18 Nguyễn Hải Đăng  03503671154 0983677845  Ngõ 26 - Xóm 2 - Mỹ Trọng - Mỹ Xá - Nam Định
19 Phạm Thị Gấm   0934299340  
20 Vũ Thị Thoa   0948077663  
21 Trần Thị Thanh Bình   0916048238  
22 Nguyễn Thị Hải Yến   0916112055  
23 Lê Xuân Hoan   0947094997  
24 Nguyễn Thị Thuý Hương   0978563612  
25 Vũ Thị Thùy   0973496585  
26 Nguyễn Thị Vân Anh   0904032908  
27 Nguyễn Thị Phương   0919356775