ผลไม้ฤดูร้อน

ผลไม้ฤดูร้อน

        


       มกราคม - ส้มเกลี้ยง  ฝรั่ง  มะขามป้อม  ละมุด  อ้อย  องุ่นสับปะรด  มะตูม  ชมพู่กระจับ 
  ลูกตาลอ่อน  กล้วยหอม  ส้มจุก  แตงโม  ส้มเขียวหวาน(เพชรบูรณ์)  ชมพู่มะเหมี่ยว  พุทรา

        กุมภาพันธ์ - มะขามเทศ  มะขามป้อม  องุ่น  มะตูม  อ้อย  ลูกตาลอ่อน  แตงโม  สับปะรด 
  กล้วยหอม  ชมพู่ 

        มีนาคม - แตงโม  ขนุน  กล้วยหอม  มะปราง  มะม่วง  กล้วยน้ำว้า

        เมษายน - ทุเรียน  มะม่วง  ลูกหว้า  มะไฟ  แตงโม  ชมพู่   ลิ้นจี่  ขนุน  กล้วยหอม

        พฤษภาคม - เงาะ  ลิ้นจี่  ลูกหว้า   ขนุน   ทุเรียน  มะม่วง  ระกำ
Comments