Mellansvenska Simförbundet

 OBS! Ny hemsida - IDROTTONLINE!
 
STARTLIST JDM se under inbjudan JDM i vänstra kolumnen!
--
 
Mellansvenska Simförbundet, MSSF,  är en sammanslagning av Dalarnas SF, Gästriklands SF, Hälsinglands SF, Närke/Västmanlands SF, Södermanlands SF och Upplands SF.

Mellansvenska Simförbundet bildades den 1 januari 2010. Beslutet att bilda det nya Mellansvenska Simförbundet togs på ett extra årsmöte den 27 oktober 2009. John Ljungqvist, Närke/Västmanlands SF, valdes till ordförande i den interimsstyrelse som tillsatts fram till ordinarie årsmöte den 27 mars 2010. Interimsstyrelsen har organiserats så att den består av två ledamöter från respektive tidigare SDF. 
Vid Mellansvenska Simförbundets första ordinarie årsmöte den 27 mars 2010 valdes John Ljungqvist till ordförande i Mellansvenska Simförbundet tillika i styrelsen.
En uppdaterad organisationsplan kommer att läggas in på denna hemsida inom kort.

Surahammar den 29 mars 2010
John Ljungqvist
Mellansvenska Simförbundet